Matura 2019. "Dziady" Mickiewicza i wiersz Świrszczyńskiej

Polska

"Czym jest wolność dla człowieka" na podstawie "Dziadów", części III Adama Mickiewicza, i wiersz Anny Świrszczyńskiej "Samotność" - takie, według maturzystów, były w poniedziałek tematy do wyboru na egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Dla około 270 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym o godzinie 9 rozpoczęły się matury. Po południu przeprowadzony będzie egzamin języka ojczystego na poziomie rozszerzonym. Powodzenia życzył maturzystom na Twitterze m.in. prezydent Andrzej Duda. Napisał "Drodzy Maturzyści, niech moc będzie z Wami! Dacie radę!". Jak zapewnia, wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą od rana trzymają kciuki za maturzystów.

 

 

"Dziady" Mickiewicza i "Samotność" Świrszczyńskiej

 

Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym składa się z dwóch części - maturzyści muszą rozwiązać test i napisać własny tekst. Mają wybór między napisaniem rozprawki a analizą tekstu poetyckiego.

 

W temacie rozprawki jest podany problem, którego ma ona dotyczyć. Maturzysta musi przedstawić swoje stanowisko, uzasadnić je, odwołując się do podanego fragmentu tekstu literackiego (zamieszczonego w arkuszu egzaminacyjnym) oraz innych, wybranych przez siebie tekstów kultury (np. tekstu literackiego, obrazu czy filmu).

 

Temat rozprawki w tym roku brzmiał: "Czym jest wolność dla człowieka". Punktem wyjścia do rozważań był fragment "Dziadów", części III Adama Mickiewicza.

 

W przypadku analizy tekstu poetyckiego nie ma podanego problemu, który maturzysta powinien poruszyć w swoim tekście, jest tylko ogólne polecenie: zinterpretuj wiersz (zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym), postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją. Według maturzystów w tym roku należało zinterpretować wiersz Anny Świrszczyńskiej "Samotność".

 

Rozwiązujący test na poziomie podstawowym musieli także rozwiązać test. Zadania dotyczyły takich tematów jak opowieści historyczne oraz różnice między dyskusją a konwersacją.

 

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego na poziomie podstawowym pisany w poniedziałek przez maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna ma ujawnić po południu na swojej stronie internetowej.

 

Na Podkarpaciu maturzyści wychodzący po egzaminie z języka polskiego w kilku szkołach w Krośnie i Rzeszowie nie byli zaskoczeni tematami.

 

- Po pierwszych reakcjach młodzieży widzę, że tematy tegorocznych matur nie były dla nich zaskoczeniem. Nie były one także zaskoczeniem dla mnie jako polonisty - powiedział Zbigniew Gleń, dyrektor Liceum Plastycznego w Krośnie.

 

Z tematów tegorocznych matur zadowolony był także Kacper Markowicz, który egzamin zdawał w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie. - Tematy nie były zaskoczeniem. Teraz trzeba cierpliwie czekać na wyniki - zauważył.

 

Pisemnie rano i po południu

 

Chęć przystąpienia do matury - tak jak w latach ubiegłych - zadeklarowali też abiturienci z wcześniejszych roczników. Wśród nich będą maturzyści, którzy przystąpią do egzaminów pierwszy raz, i abiturienci z lat poprzednich, chcący poprawić swój wynik. Dlatego wszystkich przystępujących w poniedziałek do egzaminu z polskiego na poziomie podstawowym będzie ponad 274 tys.

 

Maturzysta - zgodnie z obowiązującymi zasadami - musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, języka obcego i matematyki na poziomie podstawowym.

 

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa do 23 maja. Terminy egzaminów z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna.

 

Egzaminy pisemne będą przeprowadzane rano (początek o godz. 9.00) i po południu (początek o godz. 14.00). Po południu będą głównie egzaminy z przedmiotów rzadziej wybieranych przez maturzystów i z języków obcych na poziomie rozszerzonym.

  

7 maja rano przeprowadzony zostanie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu - z łaciny i kultury antycznej.

 

Na 8 maja zaplanowano egzamin z języka angielskiego (rano na poziomie podstawowym, po południu na poziomie rozszerzonym). W przypadku egzaminów z innych języków obcych dwa poziomy także będą przeprowadzane jednego dnia. Egzamin z niemieckiego będzie 14 maja, z rosyjskiego - 16 maja, z francuskiego - 17 maja, z hiszpańskiego - 21 maja, z włoskiego - 22 maja, z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) - 23 maja, a z języków regionalnych: z łemkowskiego - 22 maja i z kaszubskiego - 23 maja.

 

Egzaminy do wyboru

 

Każdy maturzysta musi też napisać co najmniej jeden egzamin z przedmiotów do wyboru. Maksymalnie może ich być sześć.

 

Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także - na tym poziomie - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

 

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

 

9 maja rano uczniowie przystąpią do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu - z filozofii; 10 maja: rano - z biologii, po południu - z wiedzy o społeczeństwie; 13 maja: rano - chemii, po południu - z informatyki; 15 maja: rano - z geografii, po południu - z historii sztuki; 20 maja: rano - z fizyki i astronomii, po południu - z historii, 23 maja - po południu - z historii muzyki oraz wiedzy o tańcu (egzamin z wiedzy o tańcu zdają tylko maturzyści z wcześniejszych roczników, zdający maturę według starych zasad).

 

Z kolei termin egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez abiturientów klas dwujęzycznych wyznaczono na 23 maja.

 

Obowiązkowy egzamin ustny

 

Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.

 

Egzaminy ustne potrwają od 6 do 25 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.

 

Szczegółowy kalendarz ustnych egzaminów maturalnych ustalają szkolne komisje egzaminacyjne. Centralna Komisja Egzaminacyjna zdecydowała tylko, że od 9 do 22 maja przeprowadzone mają być egzaminy z języka polskiego i języków mniejszości narodowych oraz z łemkowskiego i z kaszubskiego. Od 6 do 25 maja mają być przeprowadzone egzaminy z języków obcych nowożytnych.

 

Dodatkowe terminy pisemnych i ustnych egzaminów maturalnych wyznaczono od 3 do 19 czerwca.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 4 lipca.

 

Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne przeprowadzone będą 20 sierpnia, a ustne 20-21 sierpnia.

las/hlk/wka/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie