MEN ujawnia informacje o zarobkach i nagrodach pracowników. To odpowiedź na interpelację poselską

Polska
MEN ujawnia informacje o zarobkach i nagrodach pracowników. To odpowiedź na interpelację poselską
PAP/Tomasz Gzell

Średnie wynagrodzenie pracowników ministerstwa w 2018 r. to 4881 zł brutto, pracownicy ze stażem powyżej 20 lat zarobili średnio 5 tys. zł brutto - odpisało MEN na interpelację Joanny Schmidt (Teraz!). Według ZNP, średnia zarobków nauczycieli to 2761 zł brutto. Jak poinformował resort, w 2018 roku nagrody "za szczególne zaangażowanie i należycie wykonane zadania" otrzymało 295 pracowników.

W lutym Joanna Schmidt skierowała do ministra edukacji narodowej interpelację ws. nagród i wynagrodzeń pracowników resortu (29797). 

 

Co minister zrobiła z nagrodą

 

Zadała trzy pytania: 

  1. Ile wyniosło średnie wynagrodzenie pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej w 2018 roku ogółem, wśród pracowników z najdłuższym stażem pracy (powyżej 20 lat) oraz pełniących funkcje kierownicze?
  2. Czy w 2018 roku pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymali nagrody? Jeśli tak, to jaka była najniższa, a jaka najwyższa wartość tych nagród? Ilu pracowników je otrzymało? Jaka była dokładna wysokość nagród Pani Minister oraz sekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej?
  3. Czy Pani Minister Anna Zalewska zwróciła do Caritasu swoją nagrodę z 2017 roku otrzymaną za czasów rządów premier Beaty Szydło?

Posłanka Teraz! wyjaśniła, że według GUS, przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2018 roku wzrosło o 7,7 proc. i wyniosło 4 863 zł 74 gr.

 

"Tymczasem zarobki nauczycieli są wciąż na dużo niższym poziomie. Z rozporządzenia minister wynika, że do 1 stycznia br. wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli o najwyższym stopniu kwalifikacji będą kształtowały się w następujący sposób: dla nauczyciela stażysty - 2 538 zł;  dla nauczyciela kontraktowego - 2 611 zł; dla nauczyciela mianowanego - 2 965 zł; dla nauczyciela dyplomowanego - 3483 zł. Daje to średnią arytmetyczną o wartości 2899,25 zł" - uzasadniła swoją interpelację.

 

Średnio od 4,88 tys. do 8,98 tys. zł 

 

Podsekretarz stanu MEN Maciej Kopeć napisał, że średnie miesięczne wynagrodzenie zasadnicze pracowników resortu w 2018 r. (bez osób przebywających na długotrwałych urlopach bezpłatnych i wychowawczych) wyniosło 4.881,32 zł brutto dla wszystkich pracowników, tj. osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi. 


Pracownicy legitymujący się minimum 20-letnim stażem pracy spośród wszystkich pracowników MEN zarabiają średnio 5.024,76 zł brutto.

 

Pensja osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i osób zatrudnionych na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej wynosi średnio 8.980,41 zł brutto. 

 

Nagrody uznaniowe dla pracowników


Jak poinformował Kopeć, w 2018 r. nagrody uznaniowe otrzymało 295 pracowników. Najniższa wypłacona kwota wynosiła ok. 100 zł, najwyższa ok. 9 tys. zł. Nagród nie przyznano osobom zajmującym kierownicze stanowiska w ministerstwie. 

 

"Wszelkie nagrody zostały przyznane za szczególne zaangażowanie w realizację powierzonych i należycie wykonanych zadań. Przyznawanie nagród uznaniowych w MEN jest powiązane z osiągnięciami pracowników i jest uzależnione m.in. od uzyskanych rezultatów, zaangażowania, przejawiania inicjatywy w pracy, doskonalenia sposobu jej wykonywania, stopnia realizacji celów" - napisał w odpowiedzi na interpelację.

 

Kopeć podkreślił, że w okresie, za który przyznano nagrody na urząd "nałożono dodatkowe zadania, przede wszystkim związane z wdrożeniem ustawy - Prawo oświatowe, przygotowaniem projektu nowelizacji ustawy, dotyczącym m.in. zmiany w klasyfikacji zawodów, finansowaniu szkół zawodowych czy praktycznej nauki zawodu, w tym kształcenia młodocianych oraz nowelizacją ustawy o systemie informacji oświatowej". 

 

Wyjaśnił, że w 2018 r, resort "realizował nowe zadania, których wykonanie wymagało większego zaangażowania i poświęcenia".

 

Poinformował też, że minister Anna Zalewska, zgodnie z obietnicą, przekazała swoją nagrodę z 2017 r. na rzecz Caritas Diecezji Świdnickiej.

msl/ polsatnews.pl
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie