KEP: dziś dzień modlitwy i postu za grzechy wykorzystywania seksualnego nieletnich

Polska

Pierwszy piątek Wielkiego Postu jest dniem modlitwy i postu za grzechy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich. To kontynuacja drogi podjętej przez Episkopat Polski, wyrażonej w stanowisku: zero tolerancji dla grzechu i przestępstwa pedofilii w Kościele i społeczeństwie - powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Ojciec Święty 30 czerwca 2015 r. zwrócił się z apelem do krajowych konferencji biskupich o zorganizowanie w poszczególnych krajach Dni Modlitwy i Pokuty za grzechy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich. Konferencja Episkopatu Polski, na wniosek Prezydium, zorganizowała taki dzień 3 marca 2017 roku. Zgodnie zaś z decyzją podjętą na 380. Zebraniu Plenarnym w Płocku jesienią 2018 roku pierwszy piątek Wielkiego Postu będzie dniem modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich.

 

"Kontynuacja poprzednich inicjatyw"

 

- Dzień modlitwy i postu za grzech wykorzystywania seksualnego nieletnich jest kontynuacją poprzednich inicjatyw modlitewnych. Pierwsza w Polsce liturgia pokutna za grzechy i przestępstwa wykorzystywania seksualnego w Kościele miała miejsce w 2014 roku w Krakowie - przypomniał rzecznik episkopatu.

 

Przypomniał też, że w "Stanowisku KEP w sprawie wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych” z 19 listopada 2019 roku czytamy: "zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski pierwszy piątek Wielkiego Postu będzie odtąd dniem modlitwy wynagradzającej oraz postu we wszystkich naszych diecezjach”.

 

"Sprawa ma rozbudzić sumienia"

 

Na tegoroczny pierwszy piątek Wielkiego Postu, zarówno Komisja Duszpasterstwa KEP jak i Centrum Ochrony Dziecka przygotowały propozycje tekstów Drogi Krzyżowej, które są przeznaczone do wykorzystywania duszpasterskiego wedle uznania.

 

"Na początku Wielkiego Postu jesteśmy wezwani przez pasterzy Kościoła w Polsce do modlitwy wynagradzającej i postu za grzechy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich" - podkreśla rzecznik Episkopatu. Biskupi proszą, aby "szczera modlitwa, ofiarowana w tej intencji, wyrzeczenie i pokuta oraz hojna jałmużna udzielana ubogim otwierała nasze serca na ducha autentycznego nawrócenia (…), byśmy walczyli z wszelkimi nadużyciami (…) we wszystkich środowiskach, szczególnie zaś we wspólnotach kościelnych, w których żyją i wzrastają dzieci" - czytamy na początku rozważań Drogi Krzyżowej przygotowanej przez Komisję Duszpasterstwa.

 

W rozważaniach Drogi Krzyżowej na Dzień Modlitwy Wynagradzającej i Postu, przygotowanych przez Centrum Ochrony Dziecka (autorstwa jezuity o. Józefa Augustyna), podkreśla się, że "dla Kościoła sprawa wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne ma nie tylko wymiar prawno-karny i społeczny, ale również moralno-duchowy, stąd wezwanie do modlitwy pokutnej". Ma ona, jak napisał papież Franciszek w Liście do Ludu Bożego, "rozbudzić sumienia, solidarność i zaangażowanie na rzecz kultury ochrony oraz mówienia »nigdy więcej« wszelkim rodzajom i formom nadużyć".

 

"Za niewierności, zdrady, zgorszenia"

 

"Naszą Drogę Krzyżową odprawiamy jako wynagrodzenie za grzechy ludzi Kościoła: za niewierności, zdrady i zgorszenia, którymi raniliśmy Twoje Boskie serce. Szczególnie chcemy błagać Cię o przebaczenie za najcięższe grzechy: wykorzystywanie seksualne dzieci przez niektórych z naszych współbraci i współsióstr. Kontemplując Twoją mękę poznamy lepiej bezgraniczne cierpienie, ból i rozpacz ofiar wykorzystania. Piętno poniżenia i rozpaczy, którym wykorzystania, zatruwają ich całe życie dorosłe. Krocząc śladami Twojego krzyża, chcemy dzielić ich cierpienie i upokorzenie. Niech Twoja męka pokryje głębokim wstydem nasze serca i nasze twarze, bo tylko w ten sposób możemy przestać lekceważyć grzechy i banalizować cierpienie ofiar" - czytamy w rozważaniach Drogi Krzyżowej przygotowanej przez Centrum Ochrony Dziecka.

 

Zwraca się w nich też uwagę na to, że zrzucanie odpowiedzialności na innych, a tym bardziej na same dzieci, jest znakiem przewrotności i pychy, która czyni nas współwinnymi "czynów diabła" (papież Franciszek). Podkreśla się w nich także, że do grzechu nadużyć seksualnych wobec dzieci przez księży łatwiej dochodzi w tych wspólnotach kapłańskich, w których "istnieje tolerancja na każdy inny grzech, a przełożeni są bardziej administratorami niż ojcami duchowymi i pasterzami pasterzy". Krycie i usprawiedliwianie nieprawości kapłanów przez ich przełożonych jest tak samo wielkim grzechem, jak ten, który usiłują ukryć. Ale nigdy nie ukryją ani cudzego, ani własnego grzechu przed oczami Tego, który »patrzy z nieba i widzi wszystkich synów człowieczych«".

 

Jest w nich zawarty również apel, by ta Droga Krzyżowa stała się "rachunkiem sumienia dla nas wszystkich: duchownych i świeckich, przełożonych i podwładnych".

 

Tekst rozważań Drogi Krzyżowej na Dzień Modlitwy Wynagradzającej i Postu został rozesłany do wszystkich diecezji w Polsce do wykorzystania przez duszpasterzy.

bas/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie