41 żołnierzy obcych państw podejrzanych o przestępstwa w Polsce

Polska
41 żołnierzy obcych państw podejrzanych o przestępstwa w Polsce
Polsat News

Pomiędzy 2015 r. a 2018 r. 41 członków sił zbrojnych państw obcych, było lub nadal jest podejrzewanych o popełnienie przestępstw w 28 sprawach. Sprawy niektórych już przekazano do osądzenia obcym wymiarom sprawiedliwości - poinformowała Prokuratura Krajowa. Najwięcej spraw - 22 - dotyczy 35 Amerykanów.

Prokuratura Krajowa poinformowała, że w 28 sprawach prowadzonych przez polskich prokuratorów „jest lub było podejrzanych, czy podejrzewanych o popełnienie czynów zabronionych kodeksem karnym" 41 członków sił zbrojnych obcych państw.

 

Najwięcej podejrzanych z USA

 

22 sprawy dotyczą 35 członków sił zbrojnych USA. Ponadto o popełnienie przestępstw karnych w Polsce są lub byli podejrzani w pojedynczych, odrębnych sprawach członkowie sił zbrojnych: Niemiec, Litwy, Chorwacji, Kanady, Rumunii i Wielkiej Brytanii. Z odpowiedzi na pytania zadane przez PAP wynika, że w każdym z tych przypadków chodzi o jedną osobę.

 

Żadna ze spraw nie była prowadzona przed polskim sądem. Do przekazania ścigania doszło w 12 przypadkach, w tym władzom chorwackim - 1 sprawa, władzom Wielkiej Brytanii - 1 sprawa, władzom Kanady - 1 sprawa, władzom Litwy - 1 sprawa, władzom USA - 8 spraw dotyczących 12 osób. Spośród nieprzekazanych 16 spraw 15 pozostaje w biegu, natomiast jedna sprawa została umorzona.

 

Informacja ta dotyczy okresu od 1 czerwca 2015 r. do 30 listopada 2018 r. Jak poinformował Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski za okres wcześniejszy nie ma rejestrów obejmujących odrębne statystyki zdarzeń dla spraw dotyczących żołnierzy obcych sił zbrojnych.

 

Wypadki, kradzieże i bójki

 

Informację dotyczącą liczby spraw i czynów zabronionych, wyczerpujących znamiona przestępstw określonych w kodeksie karnym Prokurator Krajowy przekazał odpowiadając na interpelację posłanki Anny Marii Siarkowskiej (PiS) zasiadającej m.in. w sejmowej Komisji Obrony Narodowej (odpowiedź ta nie zawierała danych dot. liczby członków sił zbrojnych podejrzewanych lub podejrzanych w poszczególnych sprawach, o które PAP spytała Prokuraturę Krajową).

 

Z informacji przekazanej przez Święczkowskiego w odpowiedzi na interpelację posłanki Siarkowskiej wynika, że podejrzenia polskich prokuratorów wobec członków obcych sił zbrojnych dotyczyły najczęściej (lub dotyczą, jeśli sprawy są w toku) spowodowania wypadku w ruchu, w tym poważnego wypadku, którego następstwem jest śmierć osoby lub jej ciężki uszczerbek na zdrowiu - 6 spraw.

 

4 sprawy dot. prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Taka sama liczba spraw dot. zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy.

 

3 sprawy dotyczą udziału w bójce lub pobiciu, 3 - kradzieży, a 2 - samowolnego dysponowania bronią.

 

W pojedynczych sprawach zastosowanie miały artykuły dot. m.in. gróźb karalnych, naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, nieostrożnego obchodzenia się ze środkami walki, przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej, nieumyślnego ujawnienia informacji niejawnej.

 

Regulacje prawne

 

Prokurator krajowy w odpowiedzi na interpelację poinformował również, że kwestię zatrzymania członka sił zbrojnych regulują odpowiednie ustawy, a w przypadku wojsk USA zastosowanie mają także przepisy umowy z 2009r. o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i memorandum o porozumieniu miedzy Ministerstwem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Europie. 

 

"W przypadku zbieżnej jurysdykcji zastosowanie mają przepisy Artykułu VII ust. 3 Umowy między Państwami - Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego z dnia 19 czerwca 1951 r. (NATO SOFA)" - dodał.

pgo/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie