Dziekani wydziałów prawa krytycznie o zmianach w sądownictwie. "Podważają zasadę trójpodziału"

Polska
Dziekani wydziałów prawa krytycznie o zmianach w sądownictwie. "Podważają zasadę trójpodziału"
Polsat News

"Apelujemy do władz Rzeczpospolitej Polskiej o przestrzeganie konstytucyjnych zasad państwa prawnego. Ich naruszanie prowadzi do niepewności prawa, chaosu i anarchii, będących źródłem napięć społecznych" - napisali w liście otwartym dziekani wydziałów prawa uczelni publicznych w Polsce, m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego.

"My, niżej podpisani dziekani wydziałów prawa uczelni publicznych, wyrażamy dezaprobatę dla działań władz państwowych podważających zasadę trójpodziału i równoważenia władz oraz niezależność sądów i niezawisłość sędziów" - rozpoczęli swój list, który opublikowano m.in. na facebookowym profilu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Jak podkreślili, "nierespektowanie orzeczeń sądowych, nietransparentne i pośpiesznie prowadzone postępowania w celu obsadzenia stanowisk sędziów Sądu Najwyższego osobami niemającymi kwalifikacji wymaganych do pełnienia urzędu sędziego tego Sądu, próby zastraszania sędziów zwracających się z pytaniami prawnymi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej to przykłady braku poszanowania zasad państwa prawnego i wartości leżących u podstaw demokratycznego porządku prawnego".

 

 

"Niepewność prawa, chaos, anarchia"


"Jako dziekani wydziałów prawa, zobowiązani do kształcenia prawników w duchu szacunku dla prawa i jego wartości, apelujemy do władz Rzeczpospolitej Polskiej o przestrzeganie konstytucyjnych zasad państwa prawnego. Ich naruszanie prowadzi do niepewności prawa, chaosu i anarchii, będących źródłem napięć społecznych" -  zakończyli.


Pod listem podpisali się dziekani wydziałów prawa dziesięciu polskich uczelni publicznych.

 

polsatnews.pl

prz/luq/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie