Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 21 października 2018 r. Jest rozporządzenie premiera

Polska

Wybory samorządowe odbędą się jesienią. Premier ustalił datę głosowania na 21 października. Informuje o tym wydane we wtorek rozporządzenie. Tego dnia Polacy wybiorą rady gmin, miast i powiatów, sejmiki wojewódzkie, odbędzie się także pierwsza tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Druga część tego głosowania odbędzie się po dwóch tygodniach.

 

Głosowanie w wyborach odbędzie się w godzinach 7-21. Wraz z ogłoszeniem rozporządzenia rusza kampania wyborcza.

 

 

Zgodnie z kalendarzem wyborczym do dnia 27 sierpnia (poniedziałek) do wiadomości publicznej zostaną podane informacje o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Do tego dnia Państwowa Komisja Wyborcza lub właściwy komisarz wyborczy zostanie zawiadomiony o utworzeniu komitetu wyborczego.

 

Do 21 września utworzone zostaną granice obwodów

 

Do dnia 6 września (czwartek) komisarzom wyborczym będą zgłaszani kandydaci na członków terytorialnych komisji wyborczych, a do dnia 11 września (wtorek) zostaną powołane terytorialne komisje wyborcze.

 

Do niedzieli, 16 września utworzone zostaną obwody głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalone zostaną ich granice, siedziby i numery. Również do tego dnia terytorialnym komisjom wyborczym zgłaszane będą listy kandydatów na radnych - odrębnie dla każdego okręgu wyborczego - dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy.

 

Do piątku 21 września podana zostanie informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika. Do piątku można też zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

 

Komisje wyborcze i spis wyborców

 

PKW do środy, 26 września przyzna jednolite numery dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw. W tym dniu upłynie też termin zgłaszania gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 

Do dnia 28 września (piątek) komisarz wyborczy - wykonujący zadania o charakterze ogólnowojewódzkim - przyzna numery dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez PKW. Z kolei do niedzieli, 30 września komisarz wyborczy przyzna numery dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez PKW ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim. Do tego dnia komisarz powoła również obwodowe komisje wyborcze oraz zostanie sporządzony spis wyborców w urzędzie gminy.

 

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, 6 października (sobota) upływa termin rozplakatowania obwieszczeń: terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych oraz gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Do tego dnia niepełnosprawni wyborcy mogą zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa.

 

Koniec kampanii - 19 października

 

Od dnia 6 października (sobota) do dnia 19 października (piątek) komitety wyborcze mogą rozpowszechniać nieodpłatnie - w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych - audycje wyborcze.

 

W piątek, 12 października upływa termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Do wtorku, 16 października wyborcy mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania.

 

Kampania wyborcza zakończy się w piątek, 19 października, a w sobotę, 20 października przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych zostaną przekazane spisy wyborców.

 

polsatnews.pl, PAP

hlk/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie