Jedna trzecia zdających egzamin dojrzałości przystępuje do matury po raz kolejny

Polska
Jedna trzecia zdających egzamin dojrzałości przystępuje do matury po raz kolejny
Polsat News

- Osób, które przystępują do matury po raz kolejny, jest w tym roku prawie 140 tysięcy; to jedna trzecia maturzystów zdających egzamin dojrzałości - powiedział dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Jak dodał, w tym roku do egzaminu maturalnego przystąpi około 273 tysiące tegorocznych absolwentów liceów i techników.

Jak podkreślił, podobnie jak w ubiegłych latach, nie zabraknie też osób, które zdecydowały się ponownie przystąpić do matury, żeby przystąpić do egzaminu z kolejnego przedmiotu albo po to, żeby podwyższyć wynik z przedmiotu, do którego przystępowały w latach ubiegłych.

 

- Takich osób jest prawie 140 tysięcy. Jeśli wzięlibyśmy wszystkich maturzystów, to jedną trzecią stanowią osoby, które egzamin zdają ponownie - powiedział Smolik.

 

"W tej formule matura obowiązuje od 2015 r."

 

Egzamin maturalny w Polsce jest oparty na wymaganiach podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 

- W tej formule zaczął obowiązywać od 2015 r. W oparciu o dotychczasową podstawę będzie obowiązywał do 2022 r. włącznie - zaznaczył Smolik. I dodał: - Po tym czasie - od 2023 r. w liceum i od 2024 r. w technikum - egzamin maturalny będzie obejmował to, co jest określone w najnowszej podstawie programowej, która w LO i technikum wejdzie w życie w 2019 roku.

 

Jednocześnie ekspert zaznaczył, że "cały czas przeprowadzamy jeszcze egzamin maturalny, który my nazywamy »starym egzaminem maturalnym«, który sprawdza to, co było zapisane w standardach wymagań egzaminacyjnych". Jak wyjaśnił: "do tego »starego egzaminu maturalnego« przystępują takie osoby, które ukończyły swoją edukację w liceum do roku 2014 włącznie albo w technikum do 2015 r. włącznie".

 

"Mamy ogląd matur w różnych krajach"

 

W ocenie Smolika nie da się wyciągnąć wniosku, że polska matura jest trudniejsza bądź łatwiejsza niż matury w innych krajach.

 

- Mamy ogląd matur w różnych krajach. chociażby w przypadku Litwy, z którą bardzo blisko współpracujemy, gdzie egzamin maturalny troszkę inaczej jest przeprowadzany, ponieważ tam jest część, która jest przeprowadzana w szkole i część, która jest przeprowadzana zewnętrznie, ale kiedy porównamy te zewnętrzne egzaminy i zakres zadań, to są takie przedmioty, które u nas są na dużo wyższym poziomie, na przykład biologia - podkreślił.

 

Jak mówił: „są takie przedmioty, które są na zbliżonym poziomie i są takie, które na Litwie, wydają się być może, trochę trudniejsze, na przykład matematyka”.

 

Więcej osób będzie zdawało matematykę

 

Ze względu na możliwość ponownego przystąpienia do matury abiturientów z lat poprzednich jeszcze więcej osób będzie zdawało egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (zaplanowany na poniedziałek). Wraz z tegorocznymi absolwentami łącznie do tego egzaminu ma przystąpić prawie 340 tys. osób.

 

Wśród przystępujących ponownie do matury są zarówno absolwenci z ostatnich roczników, zdający egzaminy według obecnie obowiązujących zasad, jak i absolwenci starszych roczników, zdający według wcześniejszych zasad.

 

Trzy obowiązkowe egzaminy

 

Maturzysta - zgodnie z obecnymi zasadami - musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu.

 

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także - na tym poziomie - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

 

Dwie części egzaminu

 

Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym składa się z dwóch części - maturzyści muszą rozwiązać test i napisać tekst własny - mają wybór między rozprawką a analizą tekstu poetyckiego.

 

W temacie rozprawki jest podany problem, którego ma ona dotyczyć. Maturzysta musi przedstawić swoje stanowisko, uzasadnić je, odwołując się do podanego fragmentu tekstu literackiego (zamieszczonego w arkuszu egzaminacyjnym) oraz innych, wybranych przez siebie tekstów kultury (np. tekstu literackiego, obrazu, filmu). W przypadku analizy tekstu poetyckiego nie ma podanego problemu, który maturzysta powinien poruszyć, jest tylko ogólne polecenie: zinterpretuj wiersz (zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym), postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją.

 

Po południu poziom rozszerzony

 

Na egzaminie ustnym z polskiego maturzysta losuje zadanie przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Może ono dotyczyć fragmentu tekstów - literackiego, popularno-naukowego lub reprodukcji. Ma 15 minut na przygotowanie wypowiedzi inspirowanej wylosowanym tekstem kultury.

 

Czas trwania egzaminów pisemnych zależy od przedmiotu, który maturzysta zdaje, i od poziomu, np. egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa 170 minut, na rozszerzonym - 180 minut.

 

Egzaminy pisemne będą się rozpoczynały o godz. 9 i 14. W pierwszym dniu matur po południu przeprowadzony będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

 

Para prezydencka złożyła życzenia powodzenia dla maturzystów

 

Prezydent przypomniał, że maturzyści rozpoczynają "dziś jeden z najważniejszych egzaminów". - Długo przygotowywaliście się do tej chwili. Matura to podsumowanie Waszej szkolnej nauki, ale również początek nowego etapu w życiu - mówił. Zaznaczył, że matura to "klucz do przyszłych studiów i pracy".

 

- Chcemy zapewnić, że jesteśmy z wami i trzymamy za was kciuki - powiedziała w nagraniu pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. - Także rodzice i nauczyciele z pewnością przeżywają ten dzień i bardzo was wspierają - dodała.

 

- Wykorzystajcie dobrze swoją wiedzę, pokażcie, że jesteście gotowi podjąć to wyzwanie - mówiła pierwsza dama zwracając się do maturzystów. - Uwierzcie w siebie i nie dajcie się zaskoczyć - dodała.

 

 

- Polska czeka na was, na wasze talenty, na waszą wiedzę i kreatywność - powiedział w nagraniu prezydent dodając, że będą oni "budować przyszłość Rzeczypospolitej".

 

Para prezydencka przesłała maturzystom także pozdrowienia, życzenia "świetnych wyników na maturze" oraz "dobrych życiowych wyborów".

 

"Wymarzonych tematów, rozwinięcia skrzydeł!"

 

Życzenia maturzystom złożył również premier Mateusz Morawiecki.

 

"Drodzy Maturzyści! Wymarzonych tematów, rozwinięcia skrzydeł i "łamania tego, czego rozum nie złamie"! Wszyscy trzymamy za Was kciuki! Powodzenia!" - napisał na Twitterze.

 

 

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 23 maja

 

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 23 maja. Wielu maturzystów zakończy jednak egzaminy pisemne wcześniej - egzaminy z najczęściej wybieranych przedmiotów odbędą się w dwu pierwszych tygodniach sesji. Ustna sesja egzaminacyjna zakończy się 25 maja.

 

Aby uzyskać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

 

Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji majowej, a uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu.

 

Wyniki matur ogłoszone zostaną 3 lipca.

 

Maturzyście, który zakwestionuje wynik egzaminu przysługuje procedura odwoławcza

 

Maturzysta, który kwestionuje uzyskany przez siebie wynik, może się odwołać do niego odwołać. Procedura odwoławcza jest kilkustopniowa. Zgodnie z przepisami, każdy maturzysta może wystąpić do właściwej terytorialne okręgowej komisji egzaminacyjnej o wgląd do swojej ocenionej pracy. Może wykonać zdjęcie arkusza egzaminacyjnego. Jeśli ma zastrzeżenia odnośnie do oceny, może wystąpić o weryfikację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor OKE - po rozpatrzeniu wniosku - może ocenę zmienić lub podtrzymać dotychczasową.

 

Poprawka pod koniec sierpnia

 

Maturzysta, który nadal kwestionuje wynik, może się odwołać do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wniosek taki należy złożyć w siedem dni od otrzymania informacji z OKE o wyniku weryfikacji sumy punktów. Wniosek może dotyczyć tylko oceny zadań, które nie zostały pozytywnie zweryfikowane w OKE. Choć formalnie wniosek kierowany jest do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, należy złożyć go w macierzystej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 

Wniosek jest ponownie rozpatrywany przez OKE. Dyrektor OKE może uznać całe odwołanie, tylko część lub nie uznać go wcale. Odpowiedzi, których nie uzna, przekazuje do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dyrektor CKE kieruje je do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. W skład Kolegium wchodzą doświadczeni egzaminatorzy i eksperci z określonej dziedziny nauki.

 

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

 

PAP

nro/mr/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie