Rozpoczął się egzamin gimnazjalny z wiedzy matematyczno-przyrodniczej

Polska
Rozpoczął się egzamin gimnazjalny z wiedzy matematyczno-przyrodniczej
Polsat News

Blisko 350 tys. uczniów III klas gimnazjów w całym kraju przystąpiło w czwartek po godzinie 9. do pisania egzaminu z wiedzy matematyczno-przyrodniczej - drugiej części obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego.

W środę uczniowie pisali egzamin z wiedzy humanistycznej; w piątek będą mieli egzamin z języka obcego.

 

Wszystko zgodnie z planem

 

Jak powiedział w czwartek przed rozpoczęciem egzaminu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, do CKE nie dotarły żadne sygnały o nieprawidłowościach, które mogłyby wpłynąć na przebieg egzaminu.

 

Na egzaminie z wiedzy matematyczno-przyrodniczej uczniowie najpierw dostają blok zadań z nauk przyrodniczych - biologii, chemii, fizyki i geografii. Na rozwiązanie zadań mają 60 minut (dyslektycy 80 minut). Następnie będą mieli przerwę do godziny 11, po której przystąpią do rozwiązywania bloku zadań z matematyki. Ta część egzaminu potrwa 90 minut (dla dyslektyków 135 minut).

 

Arkusze z zadaniami rozwiązywanymi przez uczniów w czwartek po egzaminie na swojej stronie internetowej opublikuje Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne.

 

Testy rozwiązane przez uczniów zostaną zakodowane. Sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych.

 

E-ocenianie

 

Rozwiązania zadań otwartych z matematyki gimnazjalistów ze wszystkich ośmiu OKE zostaną ocenione z wykorzystaniem elektronicznego systemu oceniania (tzw. e-ocenianie) - rozwiązania zadań zostaną zeskanowane w komisji okręgowej, a egzaminatorzy będą oceniali ich poprawność, korzystając ze skanów i specjalnego oprogramowania na ekranie komputera.

 

Wyniki egzaminu uczniowie poznają 15 czerwca.

 

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu w kwietniu, to będzie go pisać w drugim terminie w czerwcu.

 

Tylko jedna szansa

 

Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas sprawdzianu musi przystąpić do niego jeszcze raz. Jeśli uczeń przystąpi do egzaminu i napisze go słabo, a równocześnie uzyska oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie III klasy, to i tak ukończy gimnazjum. Powtórka egzaminu w celu poprawy wyniku nie jest możliwa.

 

Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Podczas postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki ucznia uzyskane na zakończenie nauki w gimnazjum, w tym odnotowane na świadectwie szkolnym i potwierdzone zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

Dni egzaminu gimnazjalnego są w części gimnazjów dniami wolnymi od lekcji; decyzje w tej sprawie podejmują dyrektorzy szkół.

 

PAP

bas/

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!