Przywileje szlacheckie i dochody budżetu państwa - m.in. z tym zmierzyli się w środę gimnazjaliści

Polska
Przywileje szlacheckie i dochody budżetu państwa - m.in. z tym zmierzyli się w środę gimnazjaliści
PAP/Lech Muszyński

W środę po godz. 13 zakończył się egzamin dla gimnazjalistów sprawdzający ich wiedzę humanistyczną. Przebiegł spokojnie - poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Granice państwa w czasach panowania Piastów, przywileje szlacheckie za Jagiellonów, demokracja bezpośrednia, dochody budżetu państwa - takich m.in. tematów dotyczyły zadania z historii i WOS.

Egzamin rozpoczął się po godz. 9. Uczniowie najpierw dostali blok zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie; mieli godzinę na jego rozwiązanie. Następnie była przerwa, po której - po godz. 11 - gimnazjaliści przystąpili do bloku zadań z języka polskiego; ta część egzaminu trwała półtorej godziny. Dyslektycy mogli mieć przedłużony czas na rozwiązanie obu bloków zadań.

 

Prace uczniów zostały zakodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Wyniki egzaminu uczniowie poznają w czerwcu.


Misja chrystianizacyjna św. Wojciecha

 

Test z historii i WOS zawierał 25 zadań, 20 z nich to zadania z historii. Wszystkie były zamknięte - uczeń sam musiał wybrać prawidłową odpowiedź z zaproponowanych w arkuszu.

 

Zadania z historii odnosiły się m.in. do cytowanych fragmentów tekstów. W jednym z zdań, opatrzonych cytatem z "Żywotu św. Wojciecha", uczniowie musieli na taśmie chronologicznej z wyszególnionymi innymi wydarzeniami historycznymi zaznaczyć, kiedy wyruszył on z misją chrystianizacyjną do Prusów.

 

Trudność zadania polegała m.in. na tym, że w arkuszu nie było podane skąd pochodzi cytat, ani nigdzie w tekście nie padło imię św. Wojciecha. W innym zadaniu zacytowano fragmenty "Opisu obyczajów za panowania Augusta III" Jędrzeja Kitowicza i traktatu Stanisława Konarskiego "O skutecznym rad sposobie" wydanego w latach 1760-1763 (tym razem podano, skąd cytaty pochodzą). Uczniowie musieli odpowiedzieć m.in. z jakiej dynastii pochodził król, którego czasów panowania one dotyczą.

 

W innym zadaniu zamieszczono cztery cytaty (bez podania ich źródła), uczniowie mieli odpowiedzieć, w którym z nich przedstawiono zasady zgodne z koncepcją umowy społecznej Jeana Jacques’a Rousseau. W innym zaś zadaniu zacytowano fragment odezwy - jak podano - wydanej w Mediolanie w 1797 r. Uczniowie mieli podać, kto jest jej autorem. Do wyboru mieli: Józefa Piłsudskiego, Romualda Traugutta, Tadeusza Kościuszkę i Jana Henryka Dąbrowskiego.

 

Gospodarka USA, zamach w Sarajewie


Jedno zadanie zostało zilustrowane fotografią przedstawiająca fasadę katedry Notre-Dame w Paryżu (w arkuszu nie było podanej informacji, co zdjęcie przedstawia). Uczniowie mieli podać m.in. w jakim stylu została wzniesiona ta budowla i w jakiej epoce rozpoczęto jej budowę.

 

Pozostałe zadania dotyczyły m.in. sądu skorupkowego, sytuacji niewolników z starożytnym Rzymie, granic Królestwa Polskiego w roku śmierci Władysława Łokietka (w porównaniu do granic państwa w roku śmierci Bolesława Krzywoustego), przywilejów szlacheckich nadanych przez królów z dynastii Jagiellonów, gospodarki Stanów Zjednoczonych w połowie XIX wieku, zamachu w Sarajewie na następcę tronu Austro-Węgier Franciszka Ferdynanda oraz liczby Polaków zmobilizowanych do armii państw zaborczych w latach 1914-1918.

 

Konsultacje społeczne i demokracja bezpośrednia


Wśród zadań z wiedzy o społeczeństwie znalazło się zadanie, w których trzeba było odnosząc się do cytowanego fragmentu Kodeksu wyborczego odpowiedzieć, czy fragment ten dotyczy wyboru posła, senatora, Rzecznika Praw Obywatelskich, czy Prezydenta RP. Cytowany fragment brzmiał: "Art. 287. Wybory (…) są powszechne, równe i bezpośrednie oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Art. 288. (…) wybierany jest na pięcioletnią kadencję i ponownie może być wybrany tylko raz".

 

W innym zadaniu za pomocą diagramu kołowego przedstawiono strukturę dochodów państwa. Posługując się nim uczniowie mieli podać z jakiego podatku pochodzą największe wpływy do budżetu: A. nakładanego na niektóre towary konsumpcyjne; B. dochodowego od osób fizycznych; C. dochodowego od osób prawnych; D. od towarów i usług.

 

W innych zadaniach z WOS uczniowie musieli m.in. ocenić, czy cytowana w arkuszu ulotka podpisana przez wójta gminy dotyczącą przebiegu drogi jest elementem konsultacji społecznych oraz, który z czterech cytowanych tekstów odnosi się do działań obywateli w ramach demokracji bezpośredniej.

 

Charakterystyka bohatera, skrótowość w codziennym komunikowaniu

 

Arkusz z języka polskiego zawierał 22 zadania; wśród nich były 20 zadania zamknięte, czyli takie, w których uczeń sam musiał wybrać prawidłową odpowiedź z zaproponowanych. Odnosiły się one do zamieszczonych w arkuszu: fragmentu tekstu Barbary Skargi "Godność w godzinie rozpaczy" opublikowanego w Tygodniku Powszechnym, powieści Małgorzaty Musierowicz "Tygrys i Róża", wiersza Jonasza Kofty "Wyspa" oraz tekstu Jana Burzyńskiego "Rowerować, teatrować czy kawkować".

 

W arkuszu były też dwa zadania otwarte. W pierwszym, odnosząc się do tekstu Burzyńskiego, uczniowie mieli odpowiedzieć na pytanie: "Czy dążenie do skrótowości w codziennym komunikowaniu się jest zjawiskiem pozytywnym czy negatywnym?". Swoje stanowisko mieli uzasadnić dwoma argumentami z tekstu "Rowerować, teatrować czy kawkować" i własnymi obserwacjami.

 

Drugim zadaniem otwartym było napisanie charakterystyki wybranego bohatera literackiego, który kierował się najważniejszą dla siebie wartością, dokonując życiowego wyboru.


Warunek ukończenia gimnazjum


Egzamin z wiedzy humanistycznej jest jedną z trzech części egzaminu gimnazjalnego. W czwartek uczniowie będą pisać drugą jego część - egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, w piątek trzecią - egzamin ze znajomości języka obcego.


Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu w kwietniu, to będzie go pisać w drugim terminie w czerwcu.

 

Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Podczas postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki ucznia uzyskane na zakończenie nauki w gimnazjum (odnotowane na świadectwie, potwierdzone zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego i innymi zaświadczeniami).

 

PAP

 

prz/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie