Nieprawidłowości w gminie, dziwny przetarg, walka o odszkodowanie - "Państwo w Państwie" odpowiada na listy widzów

Polska

Setki listów tradycyjnych i maili w każdym tygodniu; ludzkie dramaty, problemy prawne i poczucie niesprawiedliwości. Jak co tydzień na wybrane przez dokumentalistów redakcji listy odpowiada adwokat - mecenas Marcin Grodzicki.

Porady prawne udzielane na łamach portalu mają charakter ogólny i nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z prawnikiem.

 

Nieprawidłowości w gminie

 

Bożena: wykryłam wiele nieprawidłowości w wydawaniu środków z Funduszu Sołeckiego. Powiadomiłam o tym prokuraturę. Jednak boję się że postępowanie umorzą. Mamy dokumenty potwierdzające, że wielu mieszkańców nie płaci podatku od nieruchomości, że Pan wójt pobierał nielegalnie pieniądze za niewykorzystany urlop i wiele innych spraw potwierdzających nielegalnego działania. Zwróciliśmy się z tymi sprawami do jednego z posłów. Jednak sprawa stanęła w miejscu.

 

Mec. Marcin Grodzicki: Pani Bożeno, proszę się nie martwić. Zgodnie z art. 306 Kodeksu Postępowania Karnego, jeśli dojdzie do umorzenia przez prokuraturę, przysługuje Pani zażalenie, jako osobie zgłaszającej nieprawidłowości. W tym zażaleniu proszę napisać o wszystkich zastrzeżeniach jakie Pani zgłaszała i dlaczego Pani zdaniem postępowanie powinno być prowadzone. Proszę pamiętać, że Wójt w ramach swoich obowiązków powinien ściągać podatek od nieruchomości, a swojej pracy dochować należytej staranności oraz przestrzegać wszystkich przepisów.

 

Tajemniczy przetarg

 

Anonimowy mail: zwracam się do Pana z prośbą o wnikliwe rozpatrzenie mojej skargi odnośnie przetargu na prace leśne. Według mnie zachodzi tu podejrzenie popełnienia przestępstwa. Nasza konkurencja złożyła ofertę, ale nie ujawniła wartości kar, jakie na nią wcześniej nałożono z tytułu niewywiązania się z prac na rzecz innych nadleśnictw. Jest to kwota w wysokości około 550 tys. zł. Dostarczyliśmy na to dowody komisji przetargowej. Mimo tego firma wygrała przetarg. Nasze odwołania nie przyniosły rezultatu.

 

Mec. Marcin Grodzicki: fakt nałożenia wcześniej kar umownych na konkurencyjną firmę, nie jest automatycznie podstawą do wykluczenia jej z przetargu. Dużo zależy też od tego, jak została sformułowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Gdyby tam były jednoznaczne wymogi wobec oferentów z zakresie należytego wykonania wcześniejszych zobowiązań, mogliby Państwo się na to powołać, próbując się odwoływać od wyników przetargu. W Państwa sytuacji, komisja przetargowa, najprawdopodobniej nie miała możliwości uwzględnienia podnoszonych przez Państwa okoliczności, przy dokonywaniu oceny ofert.

 

Odebrana ziemia

 

Ewa: moi już świętej pamięci Rodzice i ja jesteśmy Polakami z Wilna, zesłańcami syberyjskimi. Na ziemie odzyskane wróciliśmy w 1956 roku. Na podstawie ustnej umowy ojcu przydzielono kawałek ziemi z domem, który musiał wyremontować, ponieważ był w ruinie. Na początku obecnego wieku ojciec chciał z urzędnikami jakoś uregulować status prawny nieruchomości. Poradzono, aby starał się o zasiedzenie. Jednak w trakcie sprawy sądowej, niestety ojciec zmarł. Przejęto nieruchomość a dom zniszczono. Mam poczucie zdradzenia i porzucenia przez własne państwo.

 

Mec. Marcin Grodzicki: Pani Ewo, niewątpliwie Pani sytuacja jest trudna. Odejście Pani ojca, nie musiało być przeszkodą w zasiedzeniu gruntu, jeżeli zasiadywanie kontynuowali jego spadkobiercy, np. Pani. W tego typu sytuacji mogła Pani bowiem doliczyć sobie, okres posiadania nieruchomości przez Pani ojca. W zależności od okresu, w jakim zasiedzenie trwało, do stwierdzenia zasiedzenia przez sąd, potrzebny jest okres samoistnego posiadania przez okres 20, lub 30 lat. Radzę skontaktować się z prawnikiem.

 

Walka o odszkodowanie

 

Agnieszka: już od czterech lat walczymy przed sądem o odszkodowanie od ubezpieczyciela. Przez naszą sprawę przewinęło się już siedmiu sędziów. Ostatnio nawet moja pani mecenas napisała skargę na przewlekłość, ale zaskutkowało to tylko tym, że sędzia najpierw zamknął postępowanie, dwukrotnie przeciągał wydanie wyroku, a na koniec na nowo otworzył przewód sądowy.

 

Mec. Marcin Grodzicki: niestety w realiach sądowych, czteroletni proces, nie jest niczym nadzwyczajnym. Jeżeli doszło już do zamknięcia rozprawy, niebawem zapadnie wyrok. Proszę jednak pamiętać, że ubezpieczyciel będzie miał prawo do wniesienia odwołania od niekorzystnego dla siebie wyroku. Co najprawdopodobniej uczyni. Dlatego jedyne, co Pani pozostaje, to niestety uzbroić się w cierpliwość.

 

Chcemy wykupić mieszkanie

 

Zofia: już drugą dekadę staramy się o wykup mieszkania, które zajmujemy od 35 lat. Miało kiedyś status mieszkań zakładowych, a po likwidacji przedsiębiorstwa, zostały przekazane najpierw Skarbowi Państwa, a następnie gminie. Negocjacje z urzędnikami do tej pory nie przyniosły żadnego rezultatu. Prosimy o wsparcie naszych działań.

 

Mec. Marcin Grodzicki: Pani Zofio, gminy nie można przymusić do tego, aby sprzedała należący do niej lokal, szczególnie na korzystnych dla nas warunkach. Natomiast, jeżeli ostatecznie decyzja taka zapadnie, przysługuje Państwo pierwszeństwo w kupnie – jako najemcom, bez przetargu. Większość gmin stosuje też atrakcyjne bonifikaty przy tego typu transakcjach. Czasem można wykupić lokal, w którym się mieszka, nawet za dziesięć procent jego wartości. Dlatego też proszę uzbroić w cierpliwość i dalej prowadzić negocjacje.

 

Dokumenty in blanco

 

Mateusz: zwracam się  o pomoc. Tato podpisał kartki in blanco, które zostały wykorzystane na rzekome umowy pożyczek na niewyobrażalne odsetki dzienne. Nie jesteśmy bandytami czy oszustami… Prowadzimy gospodarstwo agroturystyczne. W tej chwili rodzice są na skraju załamania nerwowego. Mama kilkukrotnie trafiła do szpitala. Możemy stracić wszystko, cały majątek wart kilkaset tysięcy złotych.

 

Mec. Marcin Grodzicki: Panie Mateuszu, podpisywanie dokumentów in blanco za każdym razem niesie ze sobą bardzo poważne ryzyko. Jeżeli ktoś Państwa wprowadził w błąd i nakłonił do podpisu, a następnie stworzył z tego umowy pożyczek, które nie miały miejsca, mamy do czynienia z poważnym przestępstwem. Należy jak najszybciej zawiadomić prokuraturę, która przesłucha świadków i sprawdzi dokumenty.

 

Leczenie w więzieniu

 

Sylwia: bardzo mocno, aż krzyczę o pomoc dla mojego brata. Jest osobą chorą na HCV w zakładzie karnym żadnych diet leków itp. Non stop jest poniżany i oceniany nagannie. Wokandy i próby wyjścia ze względu na zły stan zdrowia są bezskuteczne. Zwracam się do Państwa jako do ostatniej deski ratunku.

 

Mec. Marcin Grodzicki: zakład karny ma obowiązek dbania o zdrowie osadzonych. Jeżeli jednak nie wywiązuje się należycie z tego obowiązku, w pierwszym rzędzie należy o tym powiadomić dyrektora zakładu, a następnie sędziego penitencjarnego, który dokona wizytacji i zweryfikuje zgłoszenie. Jeżeli stwierdzi nieprawidłowości, nakaże ich usunięcie. W przypadku, gdy Pani brat poniósł uszczerbek na zdrowiu, może się zgłosić do sądu z pozwem o odszkodowanie przeciwko Skarbowi Państwa.

 

Państwo w Państwie

luq/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie