Kuratorium o udziale uczniów w "Tour de Konstytucja": miting polityczny bez zgody rodziców

Polska
Polsat News
Tomasz Rzymkowski przedstawił wyniki kontroli w Dobczycach

Rodzice uczniów z Dobczyc nie zgodzili się na udział ich dzieci w "Tour de Konstytucja" – poinformował wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. Podał także, że wpłynął wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec dyrektora szkoły.

Wiceminister edukacji i nauki odpowiadał w środę w Sejmie na pytania o udział uczniów w wydarzeniu "Tour de Konstytucja" w Dobczycach (Małopolska). - W dniu 9 czerwca, czyli dzień po "Tour de Konstytucja", w Dobczycach przeprowadzono kontrolę przez małopolskie kuratorium oświaty w szkole w Dobczycach w związku z uczestnictwem uczniów tej szkoły na meetingu politycznym organizowanym przez tzw. Komitet Obrony Demokracji, gdzie przyszły dzieci z klas VIII – trzy klasy i z klas V – jedna klasa – poinformował Rzymkowski.

Wyniki kontroli

Przedstawił wyniki przeprowadzonej kontroli. - Po pierwsze nikt z rodziców nie wyraził zgody na udział dzieci w tym wydarzeniu. Decyzja o przyprowadzeniu dzieci na meeting polityczny została podjęta przez dyrekcję szkoły na propozycję jednej z nauczycielek, bez sprawdzenia, co to za wydarzenie i przez kogo jest organizowane. Pozwolono uczniom klas VIII i V wziąć udział w wydarzeniu o charakterze stricte politycznym – mówił wiceminister.

 

ZOBACZ: Czarnek: potrzebna jest wielka promocja rodziny i małżeństwa

 

Podał, że w rejestrze wyjść, uzupełnianym obowiązkowo przy wyprowadzaniu dzieci poza obręb szkoły, wpisano to wyjście dopiero w dniu przeprowadzenia kontroli. - Liczby dzieci w zapisach rejestru i w dziennikach są różne, czyli nauczyciele nie wiedzieli, ilu faktycznie uczniów mieli pod opieką – poinformował.

 

- Kolejna rzecz ustalona w toku przeprowadzonej kontroli: nauczyciele obecni z dziećmi nie zareagowali na nieodpowiednie treści przekazywane przez występujących sędziów i nie wyprowadzili dzieci z tego spotkania – wskazał Rzymkowski. - Użyto wizerunku dzieci przy filmowaniu i rozpowszechnianiu treści w internecie bez zgody rodziców – powiedział.

Postępowanie dyscyplinarne wobec dyrektora szkoły

- Należy ponad to dodać, że do kuratorium oświaty wpłynęły liczne skargi ze strony zaniepokojonych rodziców tychże dzieci. Stąd też czynności, które zostały podjęte przez kuratorium, zostały podjęte natychmiast, czyli następnego dnia po zdarzeniu, które miało miejsce 8 czerwca w Dobczycach – podał wiceminister.

 

Poinformował, że wpłynął także wniosek burmistrza Dobczyc do rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec dyrektora szkoły podstawowej nr 1. - W poniedziałek 14 czerwca dyrekcja szkoły podstawowej nr 1 zapoznała się w siedzibie kuratorium z protokołem i podpisała go. Ma w tej chwili 7 dni, ten termin rozpoczął bieg 14 czerwca, na wniesienie poprawek, uzupełnienie, bądź też sprostowanie. 22 czerwca procedura się uprawomocni i zostaną podjęte czynności – podał Rzymkowski.

 

ZOBACZ: Sejm uchwalił nowelizację: minister edukacji i nauki będzie mógł ustanawiać programy

 

Przywołał projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, wzmacniający rolę kuratorów oświaty, który jest – jak podał – obecnie procedowany przez Radę Ministrów. Wskazał, że ma on służyć temu, by "kurator oświaty był w stanie realnie realizować politykę oświatową państwa". - Dziś mamy do czynienia z taką sytuacją, że my, jako administracja rządowa, która odpowiada za politykę oświatową państwa, możemy przeprowadzać kontrole, wizytacje, lustracje dokumentów w placówkach oświatowych, natomiast nie mamy instrumentów takich, jakie mają organy prowadzące: gminy, powiaty, czy też województwa samorządowe. Ten stan rzeczy trzeba naprawić i temu ma służyć m.in. wprowadzenie mechanizmów realnego nadzoru nad kierownikami placówek oświatowych, zrównanie de facto z tymi uprawnieniami, które mają organy prowadzące wobec dyrektorów szkół, którzy nie zapewniają – naszym zdaniem – tych konstytucyjnych gwarancji, nomen omen konstytucyjnych gwarancji, że to rodzice decydują o kwestiach wychowania, ale też światopoglądu dzieci – mówił Rzymkowski.

Miting wbrew woli rodziców

- Te dzieci wbrew woli rodziców uczestniczyły w konkretnym mitingu politycznym, pod konkretnymi auspicjami konkretnego środowiska politycznego. Taka sytuacja po prostu nie powinna mieć miejsca, łącznie z rzeczą absolutnie skandaliczną, tzn. z wykorzystaniem wizerunku małoletnich bez zgody rodziców w ramach akcji politycznej – podkreślił.

 

Przypomniał, że "polska konstytucja gwarantuje rodzicom wyłączność, jeśli chodzi o kształtowanie systemu wartości własnych dzieci". - Szkoła polska, polski system oświaty przede wszystkim zajmuje się edukacją, ale również wspiera proces wychowawczy dzieci i młodzieży. Natomiast słowo wspiera, tak jak się dobrze po polsku rozumie, oznacza, że szkoła ma wyłącznie wspierać tę wizję, którą przedstawiają rodzice. W tym przywołanym przykładzie z Dobczyc widzimy sytuację skrajnie odmienną, odbiegającą od litery konstytucji i szeregu ratyfikowanych umów międzynarodowych, które rodzicom gwarantują, że ich dzieci nie będą indoktrynowane wbrew ich woli – mówił. - Tu mieliśmy do czynienia z sytuacją skrajnego pogwałcenia przepisów konstytucji – dodał.

"Ochrona polskiej rodziny"

- Jako Ministerstwo Edukacji i Nauki bardzo serio traktujemy ochronę polskiej rodziny i to również znajdzie swoje odzwierciedlenie w zakresie kryteriów polityki oświatowej państwa w kwestii wychowania do życia w rodzinie, tłumaczenia, pokazywania i wspierania polskiej rodziny, tego, czego oczekują polscy rodzice. Polscy rodzice oczekują, że polska szkoła będzie edukować bardzo dobrze, na bardzo wysokim światowym poziomie i będzie wspierać ich w procesie wychowawczym w coraz trudniejszych czasach – mówił Rzymkowski.

 

ZOBACZ: Premier: Konstytucja RP nadrzędna nad prawem europejskim

 

Jak czytamy na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich, "Tour de Konstytucja" to wydarzenie organizowane przez Fundację Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych z udziałem artystów, prawników i osób zaufania społecznego. Celem akcji jest popularyzacja zapisów konstytucji i praktyki ustrojowej wytworzonej przez ponad 20 lat obowiązywania obecnej ustawy zasadniczej, przybliżenie społeczeństwu doniosłości ustawy zasadniczej, propagowanie wiedzy o prawach i wolnościach obywatelskich, wiedzy o powiązaniu praw i wolności zagwarantowanych w konstytucji z Kartą praw podstawowych UE, promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia i upowszechnianie idei wolontariatu. Organizatorzy zapowiadają, że planują odwiedzić 90 miejsc w całej Polsce. Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

pdb/PAP

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!