Do kontroli ciężarówki z cysterną doszło w ubiegły poniedziałek. Inspektorzy WITD w Olsztynie stwierdzili, że samochód ma liczne usterki zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego.


Kierowcy zatrzymano dowód rejestracyjny oraz wszczęcie wobec przewoźnika postępowania wyjaśniającego dotyczącego wykonywania przewozu pojazdem nieodpowiadającym warunkom określonym w przepisach regulujących zasady bezpieczeństwa przy przewozie towarów niebezpiecznych.

 

Dostawy paliwa nie były zgłaszane


Po szczegółowej analizie dokumentacji, kontrolujący inspektor stwierdził, że brakuje wymaganego zgłoszenia dostawy paliwa do jednego z odbiorców, a także nieprawidłowości związane z 5 innymi dostawami.


Sprawa została skierowana do sądu, który rozstrzygnie o ewentualnym ukaraniu kierującego. Postępowanie wyjaśniające dotyczące odpowiedzialności przedsiębiorcy za powstałe naruszenia, związane z monitorowaniem przewozu towarów niebezpiecznych, prowadzić będzie Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie.


polsatnews.pl