Pan Stefan jest inżynierem budownictwa lądowego. Na stronie loterii zarejestrował ponad setkę paragonów, w tym 46 w styczniu 2016 r. Ten jeden, wylosowany spośród ponad 10 mln styczniowych paragonów, okazał się dla niego wyjątkowo szczęśliwy.

 

- Dziękuję panu za zaangażowanie i za to, że wziął pan na siebie rejestrację paragonów. A pani za to, że zmobilizowała małżonka. Jesteście takimi obywatelami, jakich byśmy sobie wszyscy życzyli - gratulował wiceminister finansów Wiesław Jasiński podczas przekazywania samochodu panu Stefanowi i jego małżonce.

 

Minister przypomniał też, że Narodowa Loteria Paragonowa to jeden ze sposobów uszczelniania systemu podatkowego w naszym kraju. Po zakończeniu loterii we wrześniu 2016 r. i zweryfikowaniu efektów zapadnie decyzja o jej ewentualnym przedłużeniu.

 

Narodowa Loteria Paragonowa to akcja edukacyjna Ministerstwa Finansów, dzięki której resort chce uświadomić Polakom, jak dużą rolę paragony pełnią w uczciwym obrocie gospodarczym. Według ministerstwa, wzięcie paragonu to wspieranie uczciwych przedsiębiorców i uczciwej konkurencji między nimi.

 

mf.gov.pl