Ważna decyzja dla frankowiczów. TSUE wydał wyrok

Polska
Ważna decyzja dla frankowiczów. TSUE wydał wyrok
Polsat News
Jest wyrok TSUE ws. frankowiczów

Decyzja TSUE korzystna dla frankowiczów. Sądy krajowe mają obowiązek zbadać z urzędu, czy postanowienia umowy mają nieuczciwy charakter i wyłączyć stosowanie nieuczciwych warunków umownych, aby nie wywierały one skutków wobec konsumenta - wynika z wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zgodnie z orzeczeniem TSUE, w sprawie tzw. frankowiczów, wykładnia prawa krajowego stoi w sprzeczności z prawem unijnym. Korzystny dla posiadaczy hipotek we frankach wyrok zapadł w czwartek. 

Wyrok TSUE ws. frankowiczów

"W konsekwencji, w celu skorzystania z ochrony przewidzianej w dyrektywie 93/136/EWG (dot. nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich), konsument nie musi składać sformalizowanego oświadczenia przed sądem. Z ochrony tej korzysta bowiem od razu. Może się jej ewentualnie zrzec, wyrażając dobrowolną i świadomą zgodę na dany warunek umowy" - podkreślił TSUE, cytowany przez PAP. 

 

Zgodnie z oceną TSUE, zobowiązanie konsumenta do składania osobnego oświadczenia w celu dochodzenia jego roszczeń mogłoby podważyć odstraszający skutek wspomnianej dyrektywy, zachęcając banki do odrzucania przedsądowych żądań konsumentów w przedmiocie stwierdzenia nieuczciwego charakteru klauzul umowy.

 

ZOBACZ: Frankowicze vs. banki. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE

 

Jeśli chodzi o możliwość obniżenia przez sąd kwot dochodzonych przez konsumenta od banku o równowartość odsetek, które bank otrzymałby, gdyby umowa pozostała w mocy, Trybunał przypomniał, że prawo unijne "stoi na przeszkodzie żądaniu przez bank rekompensaty wykraczającej poza zwrot kapitału oraz ustawowych odsetek za zwłokę, liczonych od dnia wezwania do zapłaty".

 

"Dopuszczenie możliwości żądania od konsumentów wynagrodzenia za korzystanie z kapitału jest sprzeczne z długoterminowym celem dyrektywy 93/13/EWG" - wskazał Trybunał. 

Broń dla frankowiczów w sporach z bankami

Sprawa, w której TSUE wydał dzisiaj wyrok dotyczy sporu kredytobiorców z mBankiem. W styczniu 2022 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście skierował do TSUE cztery pytania dotyczące umów zawierających nieuczciwe warunki.

 

Wśród pytań pojawiła się kwestia daty, od której umowa staje się nieważna; daty od której zaczyna się termin przedawnień roszczeń banku o zwrot kapitału; daty, od której naliczane są odsetki, a także kwestia obniżenia roszczenia klienta o odsetki w przypadku, gdy umowa byłaby nieważna.

 

Jak podaje Interia Biznes jeszcze przed wydaniem wyroku eksperci wskazywali na jego rolę. Jak podkreślali, przychylna decyzja dla frankowiczów doprowadziłaby do tego, że wiele roszczeń banków nie mogłoby mieć podstaw prawnych. 

anw / PAP/ polsatnews.pl
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie