Frankowicze vs. banki. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE

Polska
Frankowicze vs. banki. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE
Polsat News
Wyrok TSUE ws. frankowiczów

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał niekorzystną dla banków decyzję ws. kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. - Prawo Unii nie stoi na przeszkodzie temu, by w przypadku uznania umowy kredytu hipotecznego zawierającej nieuczciwe warunki za nieważną, konsumenci żądali od banku rekompensaty wykraczającej poza zwrot zapłaconych rat miesięcznych - przekazał TSUE.

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał orzeczenia w dwóch sprawach ważnych dla banków i ich klientów z kredytami frankowymi. Chodzi o kwestie opłat za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu oraz zabezpieczenia na czas postępowania w przedmiocie ważności umowy.

Kredyty we frankach. Decyzje niekorzystna dla banków 

Sprawa o sygnaturze C-520/21 dotyczy wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu. Chodzi z jednej strony o to, czy banki mogą domagać się od konsumenta jakichkolwiek innych świadczeń oprócz zwrotu wypłaconego kapitału i zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty, z drugiej zaś – o dochodzenie od banku roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych.

 

ZOBACZ: Opinia rzecznika TSUE ws. frankowiczów: Konsumenci mogą dochodzić względem banków roszczeń

 

W tym przypadku Trybunał TSUE potwierdził opinię rzecznika generalnego TSUE. Decyzja jest korzystna dla frankowiczów, a niekorzystna dla banków. To oznacza, że nie mogą one domagać się dodatkowego wynagrodzenia, bo "nie można dopuścić do tego, by bank czerpał korzyści gospodarcze ze swojego niezgodnego z prawem zachowania".

 

- Prawo Unii nie stoi na przeszkodzie temu, by w przypadku uznania umowy kredytu hipotecznego zawierającej nieuczciwe warunki za nieważną, konsumenci żądali od banku rekompensaty wykraczającej poza zwrot zapłaconych rat miesięcznych - brzmiał wyrok TSUE. Dodano, że "prawo to stoi na przeszkodzie temu, by banki dochodziły podobnych roszczeń względem konsumentów" - dodał Trybunał.

Decyzja w sprawie spłaty kredytów

Druga sprawa, w której orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotyczy tzw. zabezpieczenia. Chodzi o wnioskowane przez "frankowiczów" zawieszenie obowiązku spłaty rat kredytu do czasu rozstrzygnięcia postępowania sądowego dotyczącego umowy kredytowej. W tym przypadku również wyrok jest korzystny dla frankowiczów. 

 

- Ochrona zagwarantowana konsumentom przez regulacje unijne wymaga, aby sąd krajowy miał możliwość zarządzenia odpowiedniego środka tymczasowego - w tym zawieszenia spłat kredytu - jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia pełnej skuteczności przyszłego orzeczenia w przedmiocie nieuczciwego charakteru warunków umownych - przekazał Trybunał. 

 

W ocenie TSUE, "odmowa zawieszenia spłaty rat kredytu w ramach środków tymczasowych, może uczynić, przynajmniej w części, nieskutecznym ostateczne orzeczenie do co nieważności umowy".

kg / polsatnews.pl
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie