Bezpłatne autostrady. Sejm uchwalił ustawę o zniesieniu opłat na państwowych odcinkach

Polska
Bezpłatne autostrady. Sejm uchwalił ustawę o zniesieniu opłat na państwowych odcinkach
Polsat News
Sejm zdecydował o zniesieniu opłat na państwowych odcinkach autostrad

Sejm uchwalił ustawę znoszącą opłaty na państwowych odcinkach autostrad. Posłowie zdecydowali również o wprowadzeniu zakazu wyprzedzania się ciężarówek na trasach szybkiego ruchu. Parlamentarzyści przegłosowali także ustawy o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami, 14. emeryturze oraz laptopach dla uczniów IV klas szkół podstawowych.

Za ustawą o zniesieniu opłat za państwowe autostrady głosowało w piątek 451 posłów, przeciw było 13, a od głosu wstrzymało się 9.

 

Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

 

"Tak się działa! Mija dwa tygodnie od "Programowego Ulu" i pierwsza zapowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego już zrealizowana! To się nazywa wiarygodność! Oszuści z PO są bez szans!" - skomentował na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

 

Bezpłatne autostrady. PiS chce zmniejszyć wydatki kierowców

W piątek rano sejmowa Komisja Infrastruktury nie poparła poprawek zgłoszonych podczas drugiego czytania do projektu dot. zniesienia opłat za państwowe autostrady. Posłowie negatywnie zaopiniowali m.in zmiany zaproponowane w czwartek przez Krystiana Kamińskiego (Konfederacja). Jedna ze zgłoszonych przez niego poprawek miałby skutkować zdjęciem opłat ze wszystkich autostrad w Polsce, a druga - wykreśleniem przepisów dotyczących zakazu wyprzedzania dla ciężarówek.

 

Według PiS nowe przepisy pozwolą zmniejszyć wydatki dla kierowców i zwiększą możliwości komunikacyjne. Opozycja uważa, że to element kampanii wyborczej.

 

Nowela o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw przewiduje zniesienie opłat za państwowe autostrady, które uiszczają kierowcy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (czyli samochodów osobowych oraz motocykli). Aktualnie płatne odcinki państwowych autostrad to A2 Konin – Stryków oraz A4 Wrocław – Sośnica. Nadal będzie natomiast pobierana opłata przez Szefa KAS od pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i autobusów poruszających się tymi odcinkami autostrad.

 

Zgodnie z uchwalonymi przepisami zabrania się kierującemu pojazdem o masie całkowitej powyżej 3,5 tony wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, chyba że pojazd ten porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla pojazdów ciężarowych obowiązującej na danej drodze. Zakaz nie będzie miał zastosowania do pojazdów wykonujących na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne wysyłających żółte sygnały błyskowe.

Ustawa o świadczeniu wspierającym

Sejm uchwalił w piątek również rządową ustawę o świadczeniu wspierającym dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami. Świadczenie wspierające przysługiwać będzie w wysokości od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej – w zależności od poziomu potrzeby wsparcia.

 

Za uchwaleniem ustawy o świadczeniu wspierającym głosowało 445 posłów, przeciw była jedna, wstrzymało się siedmiu.

 

 

Zgodnie z ustawą świadczenie wspierające będzie kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnościami. Kwota świadczenia zostanie powiązana z wysokością renty socjalnej. Jej wysokość w 2023 r., po waloryzacji, wynosi 1588,44 zł miesięcznie brutto.

 

Świadczenie wspierające będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Laptopy dla uczniów

Sejm uchwalił także ustawę o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Celem ustawy jest wyposażenie uczniów klas IV publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w laptopy oraz nauczycieli w bony na zakup laptopa.

 

Za przyjęciem ustawy głosowało 434 posłów, 11 było przeciw, 7 wstrzymało się od głosu. Ustawa teraz trafi do Senatu.

 

 

Zgodnie z ustawą, co roku - począwszy od roku szkolnego 2023/2024 - kolejne roczniki uczniów klas IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych otrzymają bezpłatnie laptopy. Dotyczy to także uczniów publicznych i niepublicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne, uczących się w klasach odpowiadających klasie IV szkoły podstawowej. Laptop przekazany uczniowi będzie stanowił własność jego rodziców. Laptopów otrzymanych w ramach ustawy nie będzie można zbyć przez okres 5 lat.

 

W ustawie zapisano też, że nauczyciele szkół publicznych i niepublicznych otrzymają bon o wartości 2500 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Minister właściwy do spraw informatyzacji ma określić w drodze rozporządzenia, grupy nauczycieli z publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uprawnionych do otrzymania wsparcia oraz ich kolejność mając na uwadze typ szkoły i wykładany przez nauczyciela przedmiot, a także sytuację społeczno-gospodarczą i stan finansów publicznych. Laptopów zakupionych w ramach bonu również nie będzie można zbyć przez 5 lat.

14. emerytura będzie na stałe

Sejm uchwalił również ustawę o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Chodzi o projekt ustawy wprowadzającej wypłatę tzw. 14. emerytury na stałe. Teraz ustawa trafi do Senatu.

 

Za uchwaleniem ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów głosowało 436 posłów, przeciwko było 12 posłów, 6 wstrzymało się od głosu.

 

 

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą, 14. emerytura będzie przysługiwać osobom uprawnionym w wysokości: kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne – dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2900 zł; kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2900 zł, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2900 zł.

 

W ustawie przewidziano możliwość określenia wyższej kwoty 14. emerytury. Rada Ministrów, nie później niż do dnia 31 października danego roku, poprzez rozporządzenie, będzie mogła określić wyższą kwotę kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, niż kwota najniższej emerytury. Zaproponowano też, by kwota 14. emerytury wynosiła co najmniej 50 zł. Jeżeli kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będzie niższa, niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane.

dsk/dk/polsatnews.pl/PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie