Skarga KE do TSUE ws. ścieków Ministerstwo Infrastruktury: kluczowy był 2012 rok

Świat
Skarga KE do TSUE ws. ścieków Ministerstwo Infrastruktury: kluczowy był 2012 rok
Ministerstwo Infrastruktury
Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że "kluczowy dla sprawy był rok 2012"

Komisja Europejska podjęła decyzję o wniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce w związku z nieprzestrzeganiem dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

"W nawiązaniu do wniesienia przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce w związku z nieprzestrzeganiem dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (dyrektywa 91/271/EWG) informujemy, że Polska była zobowiązana wdrożyć unijną Dyrektywę Ściekową do końca 2015 roku, Powyższa skarga dotyczy tego okresu" - napisało Ministerstwo Infrastruktury w oświadczeniu.

 

"W tym czasie KE dwukrotnie zaostrzyła kryteria - początkowo warunkiem wdrożenia dyrektywy było osiągnięcie 80% skanalizowania dla najmniejszych gmin, obecnie jest to już 98%" - czytamy.

"Kluczowy był 2012 rok"

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że "kluczowy dla sprawy był rok 2012, kiedy możliwe było przyjęcie bardziej korzystnych dla Polski warunków". "Komisja Europejska miała wątpliwość co do wdrażania dyrektywy. Z takiej alternatywy skorzystały Niemcy. Ówczesny polski rząd nie skorzystał z tej możliwości i nie podjął negocjacji w tej sprawie" - napisano.

 

ZOBACZ: Komisja Europejska skarży Polskę do TSUE w związku z dyrektywą o oczyszczaniu ścieków komunalnych

 

"Za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków odpowiadają samorządy, jednak ponad 60 największych, polskich aglomeracji nie ma zgodności z dyrektywą" - czytamy. Ministerstwo Infrastruktury wymieniło, że "są to przede wszystkim: Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków, Łódź, Lublin i Gdynia".

 

Polska do 2020 roku zainwestowała 80 mld zł w realizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Cały komunikat Ministerstwa Infrastruktury znajdziesz tutaj.

Zobowiązano aglomeracje miejskie, by odpowiednio odbierały i oczyszczały ścieki

KE podała, że w dyrektywie tej zobowiązano państwa członkowskie do zapewnienia, aby aglomeracje miejskie (miasta, miejscowości i tereny zamieszkane) odpowiednio odbierały i oczyszczały ścieki, eliminując lub ograniczając w ten sposób wszystkie niepożądane skutki, jakie się z nimi wiążą przy ich uwalnianiu do jednolitych części wód.

 

ZOBACZ: KO i Lewica złożyły projekt zmian w sądownictwie, który miałby umożliwić wykonanie werdyktów TSUE

 

- W Europejskim Zielonym Ładzie określono dążenie UE do osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń. Prawo UE, takie jak dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, ma na celu ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego, dlatego jego pełne wdrożenie przez państwa członkowskie ma zasadnicze znaczenie - podała KE.

"Ponad 1000 aglomeracji w Polsce nie posiada systemu zbierania ścieków"

Zdaniem Komisji, Polska powinna w pełni spełniać wymogi dyrektywy od 2015 roku. "Ponad 1000 aglomeracji w Polsce nie posiada systemu zbierania ścieków komunalnych, co oznacza, że ścieki są odprowadzane bezpośrednio do rzek, mórz lub jezior bez oczyszczania. Ścieki powinny być kierowane do oczyszczalni ścieków przed ich odprowadzeniem. Ponadto w 415 aglomeracjach, w których ścieki są odprowadzane na obszarach wrażliwych, Polska nie zapewniła bardziej rygorystycznego oczyszczania zgodnie z wymogami dyrektywy" - wskazano.

 

ZOBACZ: KE poinformowała, że potrąci kolejne kary ws. Turowa z płatności należnych Polsce z budżetu UE

 

KE uważa, że "pomimo pewnych postępów i wsparcia finansowego w ramach polityki spójności UE wysiłki władz polskich były dotychczas niezadowalające i niewystarczające, w związku z czym wnosi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę przeciwko Polsce".

Ścieki mogą zawierać bakterie i wirusy

Komisja informuje, że nieoczyszczone ścieki mogą zawierać bakterie i wirusy, a tym samym stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi. Zawierają one również takie składniki jak azot i fosfor, które mogą zanieczyszczać wody słodkie i środowisko morskie, ponieważ sprzyjają nadmiernemu wzrostowi alg, które hamują rozwój innych organizmów – proces ten zwany jest eutrofizacją.

 

ZOBACZ: UE. Komisja Europejska oficjalnie zaprezentowała pakiet wsparcia dla Ukrainy o wartości 1,2 mld euro

 

We wrześniu 2020 roku KE opublikowała 10. sprawozdanie z postępów we wdrażaniu dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, które wskazuje na ogólną poprawę pod względem zbierania i oczyszczania ścieków w dużych i małych miastach UE, ale zwraca uwagę na różny poziom wdrożenia dyrektywy w poszczególnych państwach członkowskich.

Polsatnews.pl
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie