Rezolucja PE wobec Polski. Potępiono "praktykę ścigania i nękania sędziów"

Świat
Rezolucja PE wobec Polski. Potępiono "praktykę ścigania i nękania sędziów"
pixabay
Siedziba Parlamentu Europejskiego w Belgii

Europosłowie przyjęli w czwartek rezolucję wobec Polski. Porusza on tematy wolności mediów w Polsce, nadrzędności prawa UE nad ustawodawstwem krajowym, a także sytuacji praworządności w naszym kraju. Pojawił się także apel o "wycofanie złożonego przed bezprawnym 'Trybunałem Konstytucyjnym' wniosku o zbadanie konstytucyjności niektórych części traktatów UE".

Wniosek poparły frakcje chadeków, socjaldemokratów, liberałów, Zielonych i Nordyckiej Lewicy. "Za" głosowało 502 eurodeputowanych, "przeciw" 149, a 36 wstrzymało się od głosu.

 

Rezolucja porusza tematy wolności mediów w Polsce, nadrzędności prawa UE nad ustawodawstwem krajowym, a także sytuacji praworządności w naszym kraju.

 

W rezolucji europarlamentarzyści ponawiają swój apel do Komisji Europejskiej "o wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w odniesieniu do przepisów dotyczących nielegalnego 'Trybunału Konstytucyjnego' i jego niezgodnego z prawem składu, Izby Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa".

Europosłowie o polskim systemie sądownictwa

Europosłowie wyrażają zaniepokojenie faktem, że "polskie władze w ostatnim czasie celowo i systematycznie naruszały wyroki i nakazy TSUE dotyczące praworządności". Wzywają także polskie władze do przestrzegania orzeczeń TSUE i ETPC dotyczących składu i organizacji "nielegalnego Trybunału Konstytucyjnego i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w celu spełnienia standardów niezawisłości sędziowskiej, do której przestrzegania Polska się zobowiązała".

 

Rezolucja "potępia" także "praktykę ścigania i nękania sędziów krytycznych wobec polskiego rządu".

 

Wzywa Izbę Dyscyplinarną w jej obecnym składzie do "zaprzestania wszelkich działań i spraw, w tym spraw sądowych oraz do przywrócenia na stanowiska wszystkich sędziów, którzy zostali usunięci ze stanowisk orzekających przez tę Izbę, w tym tych sędziów, którzy nadal nie mogą orzekać pomimo tego, że z powodzeniem odwołali się od zawieszenia przez Izbę w sądzie".

 

Autorzy dokumentu wzywają również do rozdzielenia w Polsce funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości "zgodnie z zaleceniami Komisji Weneckiej".

 

ZOBACZ: Szefowa KE Ursula von der Leyen: "gwarancją unijnych wartości jest porządek prawny i wyroki TSUE"

 

Przypominając, że "wszystkie państwa członkowskie zgodziły się dołączyć do traktatu lizbońskiego deklarację dotyczącą pierwszeństwa prawa UE nad prawej krajowym", rezolucja "potępia wszelkie próby podważenia tej zasady". Tym samym wzywa polskiego premiera, by "nie kwestionował nadrzędności prawa UE nad ustawodawstwem krajowym i wycofał swój wniosek, który toczy się przed bezprawnym 'Trybunałem Konstytucyjnym', w sprawie kontroli konstytucyjności niektórych części traktatów UE".

 

Europosłowie wzywają także Prokuratora Generalnego "do wycofania wniosku przed bezprawnym 'Trybunałem Konstytucyjnym' w związku z konstytucyjnością art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka".

 

Europosłowie apelują także do Komisji Europejskiej o "zwracanie się o środki tymczasowe w przypadku kierowania spraw do TSUE w dziedzinie sądownictwa oraz do występowania o kary finansowe w przypadku nieprzestrzegania orzeczeń TSUE".

 

W rezolucji zawarto także "ubolewanie z powodu braku postępów i pogorszenia się sytuacji w zakresie praworządności w Polsce od czasu rezolucji z dnia 17 września 2020 r.".


Więcej na ten temat przeczytasz w Interii.

msl
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie