70 proc. produktów poddanych testom nie spełnia norm UE. Związki rakotwórcze w balonach

Świat
70 proc. produktów poddanych testom nie spełnia norm UE. Związki rakotwórcze w balonach
Pixabay/dimitrisvetsikas1969

Komisja Europejska opublikowała wyniki prac organów nadzoru rynku z całej Europy w ramach badań mających na celu zapewnienie dostępu do bezpiecznych produktów europejskim konsumentom. W ramach badań przeprowadzonych w akredytowanych laboratoriach zweryfikowano bezpieczeństwo zróżnicowanych produktów w 7 kategoriach na podstawie odpowiednich norm europejskich.

W ramach programu CASP 2020 przetestowano łącznie 686 próbek produktów w siedmiu kategoriach:

 

1. zabawki dla dzieci
2. domowy sprzęt do zabawy na świeżym powietrzu
3. gniazdka i śpiwory niemowlęce
4. kable
5. małe kuchenne urządzenia grzewcze
6. biżuteria (szczególną uwagę zwrócono na sprzedaż online biżuterii, która może zawierać niebezpieczne metale)
7. foteliki samochodowe

 

Aż 70 proc. spośród 507 produktów z 6 kategorii poddanych testom w ramach CASP 2020 nie spełnia norm unijnych. Pozostałe 179 testowanych produktów to biżuteria gdzie 37 proc. próbek nie spełniało wymagań. Należy pamiętać, że niespełnienie wymagań może wynikać z wielu powodów i nie musi oznaczać poważnego zagrożenia.

Zabawki pod szczególnym nadzorem

Podobnie jak w ubiegłym roku artykuły dziecięce stanowią najliczniejszą grupę wśród testowanych produktów.

 

Spośród 220 przebadanych zabawek (balony, farby do malowania palcami, zabawki do ściskania) 16 proc. przekroczyło wartości graniczne określone w normie EN 71-12:2013 dotyczącej nitrozoamin oraz substancji zdolnych do ich tworzenia (należą do rakotwórczych związków chemicznych i mogą stanowić niebezpieczeństwo, zwłaszcza jeśli występują w zabawkach przeznaczonych dla małych dzieci).

 

ZOBACZ: Operacja Śluza. Tak Alaksander Łukaszenka transportuje migrantów do Europy

 

Przekroczenie dopuszczalnych wartości stwierdzono w przypadku ośmiu przebadanych próbek balonów. Zaledwie 24 proc. wszystkich próbek spełniało wymogi dotyczące etykietowania oraz stosownych ostrzeżeń. Odsetek balonów niespełniających norm dotyczących składu chemicznego (33proc.) był znacznie wyższy niż w przypadku farb do malowania palcami (9 proc.) i zabawek do ściskania (3 proc.).

Rynek internetowy pod kontrolą

Wraz z upowszechnieniem się e-handlu organy nadzoru rynku uznały, że warto przyjrzeć się wyzwaniom związanym ze sprawowaniem nadzoru nad rynkiem internetowym oraz bezpieczeństwem znajdujących się na nim produktów. Dlatego poszczególne projekty realizowane w ramach CASP Online 2020 obejmowały skoordynowane działania w zakresie:

  • Obecności niebezpiecznych metali w biżuterii;
  • Nadzoru rynku internetowego;
  • Kampanii informacyjnej adresowanej do podmiotów gospodarczych / konsumentów.

Celem programu skoordynowanych działań na rzecz bezpieczeństwa produktów (Coordinated Activity on the Safety of Products, CASP) jest wspieranie organów krajowych w ich misji ochrony europejskiego konsumenta, w szczególności poprzez zapewnienie, że na rynek trafiają wyłącznie bezpieczne produkty.

Działania mają wycofać niebezpieczne produkty z rynku

Komisja Europejska wraz z organami krajowymi odpowiedzialnymi za nadzór rynku w krajach UE/EOG wspólnie działają na rzecz osiągnięcia tego celu. Program stwarza również organom nadzoru rynku z różnych państw możliwość wymiany pomysłów i najlepszych praktyk, by mogły wypracować wspólne podejście i techniki z zakresu monitorowania rynku. Ostatecznie wszystkie te działania przyczyniają się do sprawnego wycofywania ze sklepów niebezpiecznych produktów.

 

ZOBACZ: Gdańsk. Rodzina okradła sklep z zabawkami

 

Komisja Europejska sfinansowała i nadzorowała sposób przeprowadzenia niezbędnych badań oraz dopilnowała, by odbyły się one w optymalnych warunkach w certyfikowanych laboratoriach.

 

Następnie Komisja podaje wyniki do wiadomości publicznej za pośrednictwem europejskich stowarzyszeń konsumentów i innych zainteresowanych stron. W ramach CASP 2020 powstają również kampanie i towarzyszące im wydarzenia kierowane do grup docelowych, których celem jest zwiększanie świadomości na temat bezpieczeństwa produktów wśród podmiotów gospodarczych i konsumentów.

kmd / PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie