Sondaż: ponad połowa Polaków nie boi się zakażenia koronawirusem

Polska
Sondaż: ponad połowa Polaków nie boi się zakażenia koronawirusem
pixabay
Badania pokazuje, że od obaw przed zakażeniem nie uwalnia nawet zaszczepienie się dwoma dawkami szczepionki. Większość respondentów zaszczepionych przeciw COVID-19 boi się możliwości zakażenia.

52 proc. Polaków nie boi się zakażenia koronawirusem, 47 proc. wyraża takie obawy; im młodsi badani, tym odczuwany niepokój jest mniejszy - wynika z lipcowego sondażu CBOS dotyczącego nastrojów społecznych. W porównaniu z czerwcem, obawy przed zakażeniem koronawirusem w zasadzie się nie zmieniły. Polacy są podzieleni również w kwestii wprowadzenia przywilejów dla osób zaszczepionych.

Z badania wynika, że w lipcu odsetek osób nieobawiających się zakażenia (52 proc.) ponownie przewyższa odsetek tych, którzy takie obawy wyrażają 47 proc.

 

ZOBACZ: Sondaż: Polacy przestali bać się koronawirusa. Takich wyników nie było od początku pandemii

 

W porównaniu z ubiegłym miesiącem nieznacznie zwiększyła się grupa badanych, którzy raczej nie boją się zakażenia (wzrost o 1 punkt procentowy), a zmniejszyła liczba tych, którzy deklarują duże obawy w tym względzie (spadek o 1 punkt procentowy).

 

Jak podaje CBOS, niepokój związany z zakażeniem koronawirusem zależy przede wszystkim od wieku – im młodsi badani, tym odczuwany niepokój jest mniejszy.  Brak obaw deklaruje ogółem 74 proc. respondentów między 18. a 24. rokiem życia i tylko 39 proc. osób mających, co najmniej 65 lat.

Niższe wykształcenie - większy strach

Ogółem większość badanych w grupie wiekowej 55–64 lata (62 proc.) oraz 65+ (61 proc.) odczuwa strach przed możliwością zachorowania na COVID-19.

 

ZOBACZ: Śląsk. Wariant koronawirusa Delta wypiera wariant Alfa

 

Wśród ankietowanych odczuwających niepokój związany z zarażeniem się koronawirusem jest więcej kobiet (55 proc.) niż mężczyzn (38 proc.). Wskazano, że obawy przed zachorowaniem na COVID-19 związane są z wykształceniem respondentów.

 

"Osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (53 proc.) częściej deklarują strach przed możliwością zakażenia niż badani z wykształceniem wyższym (46 proc.) lub średnim (43 proc.).

Zaszczepienie nie mniejsza obaw

Z badań wynika, że w lipcu odnotowano "nieduży wzrost odsetka dorosłych Polaków zaszczepionych przeciw COVID-19 przynajmniej jedna dawką (55 proc., wzrost o 3 punkty procentowe w porównaniu z czerwcem). Zmniejszyła się natomiast grupa badanych, którzy deklarują chęć przyjęcia szczepionki (14 proc, spadek o 4 punkty procentowe), a odsetek wyrażających niechętny stosunek do szczepień praktycznie się nie zmienił (27 proc.). Mała grupa respondentów nie ma określonego stosunku do szczepień (4 proc.).

 

Deklaracje dorosłych respondentów badania dotyczące zaszczepienia się przynajmniej jedną dawką w podziale na makroregiony Polski pokazują, że najmniej zaszczepionych osób jest wśród mieszkańców makroregionu wschodniego (45 proc.), zaś najwięcej w makroregionie północnym (61 proc.) i zachodnich obszarach kraju – w makroregionach południowo-zachodnim (59 proc.) oraz północno-zachodnim (58 proc.).

 

Badania CBOS pokazuje też, że od obaw przed zakażeniem nie uwalnia nawet zaszczepienie się dwoma dawkami szczepionki. Większość respondentów zaszczepionych przeciw COVID-19 boi się możliwości zakażenia mniej (64 proc.) lub bardziej (70 proc.).

Niezaszczepieni się nie boją

Niechęć wobec zaszczepienia się jest skorelowana z brakiem obaw przed zarażeniem się koronawirusem. Wśród badanych, którzy nie chcą się zaszczepić, połowa w ogóle nie obawia się zakażenia, a 29 proc. raczej się tego nie boi.

 

W lipcu oceny działań rządu w zwalczaniu epidemii koronawirusa nieco się pogorszyły.

 

Działania rządu mające na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce w lipcu pozytywnie oceniało ogółem 53 proc. respondentów (spadek o 4 punkty procentowe w porównaniu z czerwcem), a krytycznie postrzega 38 proc. z nich (wzrost o 3 punkty procentowe w porównaniu z poprzednim miesiącem).

Różna ocena starszych i młodych

Analizując lipcowe wyniki CBOS podaje, że politykę działań rządu wobec epidemii różnicuje przede wszystkim wiek respondentów. "Im starsi badani, tym lepiej oceniają politykę rządu w tej kwestii – i odwrotnie" - wskazano.

 

Działania obecnego gabinetu mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 są postrzegane pozytywnie przez ponad połowę badanych. Czynnikiem różnicującymi postrzeganie działań są cechy społeczno-demograficzne respondentów. Pozytywnie ocenia (72 proc.) rolników, (70 proc.) emerytów.

 

Najmniej zadowoleni z działań podejmowanych przez rząd w tym zakresie są pracownicy należący do kadry kierowniczej wraz ze specjalistami z wyższym wykształceniem (58 proc.), osoby pracujące na własny rachunek (55 proc.), respondenci posiadający wykształcenie wyższe (52 proc.), badani uzyskujący dochód per capita, co najmniej 3000 zł (51 proc.), a także mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich (50 proc.).

Religia i poglądy

Z kolei im częstsze uczestnictwo w praktykach religijnych deklarują respondenci, tym bardziej aprobują obecną politykę wobec epidemii.

 

Badanie CBOS z lipca pokazało, że kolejnym czynnikiem wpływają na postrzeganie skuteczności działań rządu w zakresie epidemii są poglądy i sympatie polityczne ankietowanych. "Zdecydowana większość badanych deklarujących prawicowe poglądy polityczne (76 proc.) postrzega pozytywnie politykę urzędującego gabinetu wobec epidemii, a ponad połowa identyfikujących się z lewicą ocenia ją negatywnie (61 proc.)" - podano.

 

W lipcu odnotowujemy wzrost odsetka dorosłych Polaków zaszczepionych przeciw COVID-19, ale jest on znacznie mniejszy niż w ubiegłym miesiącu. Maleje grupa ankietowanych, którzy chcieliby się zaszczepić, a odsetek niechętnych wobec szczepień pozostaje praktycznie na tym samym poziomie. W porównaniu z czerwcem, obawy przed zakażeniem koronawirusem w zasadzie się nie zmieniły.

Przywileje dla zaszczepionych

Polacy są podzieleni w kwestii wprowadzenia przywilejów dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 - wynika z sondażu pracowni Social Changes dla wPolityce.pl. 42 proc. badanych popiera ten pomysł, 48 proc. jest przeciw, a zaledwie 10 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

 

W największym stopniu za restrykcjami opowiadają się wyborcy Koalicji Obywatelskiej (aż 70 proc. osób z tej grupy) - poinformowano na stronie wPolityce.pl. Wśród wyborców Zjednoczonej Prawicy wskaźnik ten wynosi 46 proc., a wśród wyborców Polski 2050 - 53 proc - dodano.

 

Ponadto badanie wykazało, że o restrykcjach dla osób niezaszczepionych przeciwko SARS-CoV-2, wprowadzonych m.in. we Francji, słyszało 72 proc. badanych.

Metoda badawcza

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w dniach 1-11 lipca 2021 r. w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie 1166 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

 

Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod badania: 67,7 proc. wybrało wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 21,4 proc. – wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), 10,9 proc. – samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI).

 

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań i strukturę.

 

Badanie Social Changes również zostało zrealizowane metodą CAWI na panelu internetowym. Zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1063 osób w dniach od 23 do 26 lipca 2021 roku.

rsr / PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie