Budowa CPK a przeniesienie miejscowości. Jest projekt ustawy

Polska
Budowa CPK a przeniesienie miejscowości. Jest projekt ustawy
Twitter/CPK
CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego "Porty Lotnicze" w spółkę akcyjną, wzmocnienie spółki CPK, czy wprowadzenie przepisów umożliwiających relokacje miejscowości w związku z realizacją budowy portu - przewiduje projekt, który we wtorek opublikowano na stronach RCL.

Na stronach RCL opublikowano projekt ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Czym zajmą się Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna"?

Projektowane przepisy przewidują m.in. przekształcenie obecnego przedsiębiorstwa państwowego "Porty Lotnicze" (PPL) w spółkę akcyjną o nazwie "Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna", w której Skarb państwa będzie jedynym akcjonariuszem.

 

Zgodnie z projektem komercjalizacja PPL-u miałaby się odbyć nie później niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanych przepisów.

 

W OSR projektu wskazano, że nowy PPL będzie się zajmował m.in. budową, utrzymaniem i eksploatacją lotnisk; świadczeniem usług lotniczych ze startem, lądowaniem i parkowaniem statków powietrznych; zarządzaniem lotniskami.

 

"Integracja PPL z CPK spowoduje skupienie w jednym podmiocie kompetencji i odpowiedzialności w zakresie planowania i zarządzania krajową infrastrukturą lotniskową. Pozwoli to również na zwiększenie koordynacji działań inwestycyjnych w tym zakresie. Przewiduje się bowiem, że tylko silna grupa kapitałowa, będzie mogła efektywniej przeciwstawić się wymaganiom rynkowym i być generatorem rozwoju gospodarczego a jednocześnie w sytuacjach nadzwyczajnych (np. kryzys wywołanym pandemią) być stabilnym oparciem dla całego sektora" - przekonują autorzy projektu.

 

Jak wynika z zapisów projektu wzmocnieniu ma ulec rola spółki celowej CPK. Ma ona np. otrzymać analogiczne uprawnienia, jakie posiada zarządca infrastruktury kolejowej, czyli PKP PLK. Wskazano, że chodzi o możliwość dokonywania wywłaszczeń na cele budowy budowy linii kolejowych na rzecz SP wraz z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego.

 

"Dodatkowo, w celu dokonywania transferów nieruchomości między PKP S.A. lub PKP PLK S.A. a spółką celową (CPK) rekomenduje się wyłączenie ogólnych zakazów w zakresie dokonywania transakcji nieruchomościami niezajętymi pod infrastrukturę kolejową" - dodano w OSR projektu.

Ceny, po których spółka CPK będzie nabywała nieruchomości

Nowe przepisy ustanawiają też ramy prawne dla przeprowadzenia od 2020 r. programu dobrowolnych nabyć nieruchomości na obszarze przyszłej lokalizacji CPK i jej otoczenia, w związku z tworzeniem banku ziemi przez spółkę CPK.

 

Projektowana ustawa modyfikuje też zasady pozyskiwania nieruchomości od właścicieli. Określa też cenę, po której spółka CPK będzie nabywała nieruchomości. W uzasadnieniu czytamy, że w przypadku nieruchomości gruntowej zabudowanej, cenę nieruchomości określa się jako sumę: wartości rynkowej gruntu niezabudowanego, powiększonej o 10 proc. oraz różnicy pomiędzy wartością rynkową całej nieruchomości i wartością rynkową gruntu niezabudowanego - powiększonej o 20 proc.. W przypadku nieruchomości lokalowej ma być to wartość rynkowa nieruchomości powiększona o 20 proc. W pozostałych przypadkach cena ma być ustalana na poziomie rynkowej wartości nieruchomości powiększoną o 10 proc. Projekt przewiduje ponadto mnożniki korekcyjne.

 

ZOBACZ: Polska i Hiszpania podpisały porozumienie o współpracy przy CPK

 

Projektowana ustawa przewiduje ponadto wprowadzenie przepisów, które mają umożliwić szybkie zorganizowanie przeniesienie całych miejscowości lub ich części w związku z budową CPK. Jak wynika z uzasadnienia, to spółka celowa CPK będzie zawierała z samorządami porozumienia określające warunki i tryb prowadzenia relokacji. W tych porozumieniach będzie można uregulować szczegóły i tryb odtworzenia składników majątkowych służących realizacji zadań publicznych, w tym dofinansowania realizacji zadań własnych JST, czy też udział spółki CPK w uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Dodano, że jeśli w sytuacji relokacji tworzone będą lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy, porozumienie będzie mogło określać zasady wyboru osób, którym przysługiwać będzie pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu.

 

W uzasadnieniu podkreśla się ponadto, że samorządy będą musiały współpracować z CPK w prowadzeniu procesu relokacji. "Współpraca ta obejmowałaby w szczególności przedstawianie opinii oraz przekazywanie informacji niezbędnych do określenia warunków relokacji, w tym sporządzenia projektu planu miejscowego. Zakłada się, że taki plan miejscowy może obejmować również obszary niezbędne do zapewnienia infrastruktury technicznej i społecznej związanej z projektem relokacji, w szczególności tereny publiczne oraz cmentarze" - wyjaśniono.

 

W projekcie proponuje się także by plan miejscowy był uchwalany na wniosek spółki CPK. "Zakłada się również, co jest wyłomem w systemie planistycznym, a jest związane z koniecznością przyspieszenia procesów relokacyjnych i długotrwałością procedur planistycznych, że taki plan miejscowy będzie mógł zostać uchwalony niezgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie, a także że możliwe będzie jednoczesne sporządzanie planu miejscowego albo jego zmiany i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie" - dodano w uzasadnieniu.

 

Projekt przewiduje ponadto zdjęcie z pełnomocnika rządu ds. CPK na spółkę CPK zadań związanych m.in. włączaniem i wyłączaniem nieruchomości, które trafią do zasobu, a także prowadzenia sporów w tej sprawie.

Budowa CPK

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na ok. 3 000 hektarów ma powstać Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie.

 

CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

 

Program Kolejowy CPK zakłada budowę łącznie prawie 1800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r. Na te inwestycje składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 "szprych" prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK. 

pgo / PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie