Matury 2021 - wyniki. "Egzaminy wypadły dobrze"

Polska
Matury 2021 - wyniki. "Egzaminy wypadły dobrze"
Polsat News
MEiN i CKE poinformowały o wstępnych wynikach matur 2021.

W tym roku maturę zdało 74,5 proc. absolwentów szkół średnich. 17,7 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu - podała w poniedziałek Centralna Komisja Egzaminacyjna. Abiturienci od 8:30 mogą sprawdzić swoje wyniki w systemie ZIU.

Od 8:30 uczniowie mogą sprawdzić swoje wyniki na rządowej stronie.

 

- Gratuluję tym, który ten egzamin zdali i będą kontynuować naukę na studiach wyższych - mówił wiceminister Tomasz Rzymkowski. Dziękował także nauczycielom i dyrektorom szkół za organizację matur. - Matura wypadła dobrze - ocenił wiceszef MEiN.

 

Wbrew temu, że prognozowano słabe wyniki z matur, "rzezi nie ma" - zauważył w poniedziałek na konferencji prasowej Marcin Smolik dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dodał, że tegoroczne wyniki maturalne są lepsze niż w roku ubiegłym.

Zdało 74,5 proc. maturzystów

By zdać maturę trzeb uzyskać minimum 30 proc. z trzech obowiązkowych testów: j. polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego. W tym roku udało się to 74,5 proc. absolwentom szkół średnich. 17,7 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu - podała w poniedziałek Centralna Komisja Egzaminacyjna.

 

- Do matur przystąpiło 217 430 abiturientów - przekazał minister Rzymkowski. Przypomniał, że wymagania tegorocznej matury były inne i wynikały z rozporządzeń ministra MEiN, a nie programu nauczania. 

 

Spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 81 proc., a prawo do poprawki ma 13,2 proc. W przypadku techników maturę zdało 64 proc., a prawo do poprawki ma 24,9 proc.

 

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu, a w przypadku więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.

 

7,8 proc. tegorocznych absolwentów nie zdało egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu. Wśród absolwentów liceów takie osoby stanowią 5,8 proc., wśród absolwentów techników - 11,1 proc.

 

Egzaminy ustne, z racji pandemii, nie były w tym roku obowiązkowe. Mogły być realizowane, jeśli potrzebowaliby tego uczniowie w przypadku rekrutacji na zagraniczne uczelnie. Takich egzaminów przeprowadzono łącznie 692. 

 

93 proc. abiturientów zdało maturę z j. polskiego, 79 proc. z matematyki, a 94 proc. z j. angielskiego. Język angielski w tym roku na maturze wybrało prawie 95 proc. abiturientów. Z kolei rgzamin z niemieckiego zdało 85 proc. abiturientów, z rosyjskiego – 92 proc., z francuskiego – 97 proc., z hiszpańskiego – 96 proc., a z włoskiego – 96 proc.

Liceum i technikum

Wśród absolwentów liceów ogólnokształcących egzamin maturalny z języka polskiego zdało 94 proc. abiturientów, egzamin z matematyki zdało 84 proc., a spośród tych, którzy wybrali język angielski, zdało 96 proc. Egzamin z niemieckiego zdało 90 proc. abiturientów, z rosyjskiego – 94 proc., z francuskiego – 98 proc., z hiszpańskiego – 97 proc., a z włoskiego – 95 proc.

 

Wśród absolwentów techników egzamin maturalny z polskiego zdało 90 proc. abiturientów, egzamin z matematyki zdało 71 proc., a spośród tych, którzy wybrali język angielski zdało 90 proc. Egzamin z niemieckiego zdało 79 proc. abiturientów, z rosyjskiego – 90 proc., z francuskiego – 69 proc., z hiszpańskiego – 82 proc., a z włoskiego – 100 proc.

 

Średni wynik uzyskany przez maturzystów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na obowiązkowym poziomie podstawowym to 55 proc. możliwych do uzyskania punktów (wśród absolwentów liceów - 58 proc., a wśród absolwentów techników - 50 proc.), z matematyki na obowiązkowym poziomie podstawowym to 56 proc. możliwych do uzyskania punktów (wśród absolwentów liceów - 62 proc., a wśród absolwentów techników - 47 proc.).

 

Średni wynik z języka angielskiego - 76 proc. możliwych do uzyskania punktów (wśród absolwentów liceów - 82 proc., a wśród absolwentów techników - 67 proc.), z niemieckiego to 58 proc. pkt.(w liceach – 67 proc., w technikach – 48 proc.), z rosyjskiego – 68 proc. pkt. (w liceach – 74 proc., w technikach – 60 proc.), z francuskiego – 82 proc. pkt. (w liceach – 83 proc., w technikach – 57 proc.), z hiszpańskiego – 76 proc. pkt. (w liceach – 78 proc., w technikach – 60 proc.), a z włoskiego – 81 proc. pkt. (w liceach – 79 proc., w technikach – 92 proc.).

 

W Warszawie egzamin maturalny zdawało 18174 osób, spośród których maturę zdało 15454 (85 proc.) - poinformowała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. "Podobnie jak w roku ubiegłym jest to najlepszy wynik w województwie mazowieckim" - podkreśliła.

Matury w pandemii

Matury rozpoczęły się we wtorek, 4 maja, kiedy około 271 tys. absolwentów liceów ogólnokształcących i techników przystąpiło o godzinie 9:00 do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.

 

ZOBACZ: Matury w pandemii. Jak będą wyglądały egzaminy w innych krajach?

 

Pisemna sesja egzaminacyjna trwała do 20 maja. Sesja egzaminów ustnych rozpoczęła się 19 maja i zakończyła 21 maja. Maturzyści – tak jak w latach ubiegłych – musieli przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego na poziomie podstawowym.

Wymagane minimum

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

 

Świadectwa maturalne zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 5 lipca br.

Odwołania od wyników

Maturzysta, który zakwestionuje uzyskany przez siebie wynik, może się odwołać. Procedura jest kilkustopniowa. Zgodnie z przepisami każdy maturzysta może wystąpić do właściwej terytorialne okręgowej komisji egzaminacyjnej o wgląd do swojej ocenionej pracy. Może wykonać zdjęcie arkusza egzaminacyjnego. Jeśli ma zastrzeżenia do oceny, może wystąpić o weryfikację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor OKE – po rozpatrzeniu wniosku – może ocenę zmienić lub podtrzymać dotychczasową.

 

Maturzysta, który nadal kwestionuje wynik, może się odwołać do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wniosek taki należy złożyć w siedem dni od otrzymania informacji z OKE o wyniku weryfikacji sumy punktów. Wniosek może dotyczyć tylko oceny zadań, które nie zostały pozytywnie zweryfikowane w OKE. Choć formalnie wniosek kierowany jest do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, należy złożyć go w macierzystej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 

Wniosek jest ponownie rozpatrywany przez OKE. Dyrektor OKE może uznać całe odwołanie, tylko część lub nie uznać go wcale. Odpowiedzi, których nie uzna, przekazuje do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dyrektor CKE kieruje je do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. W skład kolegium wchodzą doświadczeni egzaminatorzy i eksperci z określonej dziedziny nauki.

 

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki 24 sierpnia. Abiturient, który nie zdał więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

rsr/msl/laf/aml/polsatnews.pl
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie