Sejm zajmie się m.in. wnioskami o odwołanie szefów KPRM, MSWiA i MAP

Polska
Sejm zajmie się m.in. wnioskami o odwołanie szefów KPRM, MSWiA i MAP
Polsat News/zdjęcie ilustracyjne

Sejm na posiedzeniu, które rozpocznie się w środę, zajmie się m.in. wnioskami KO o odwołanie: wicepremiera i szefa MAP Jacka Sasina, szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego i szefa KPRM Michała Dworczyka. Wnioski mają związek ze sprawą organizacji w ubiegłym roku wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym.

Według wstępnego harmonogramu obrad, posłowie rozpoczną rozpatrywanie wniosków o odwołanie ministrów w środę, o godz. 21. Klub KO złożył wnioski na początku czerwca, uzasadniając je tym, że Najwyższa Izba Kontroli w swym raporcie zarzuciła premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz szefom MSWiA, MAP i KPRM złamanie prawa w związku z organizacją wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym zarządzonych na 10 maja w zeszłym roku.

Wybory, które się nie odbyły

Według NIK - która skierowała też do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa przez premiera i tych trzech ministrów - szef rządu wydał dwie decyzje administracyjne dotyczące wyborów korespondencyjnych bez podstawy prawnej, a "decyzje te de facto powierzały przygotowanie wyborów, które miały odbyć się 10 maja 2020 podmiotom do tego nieuprawnionym" - chodzi o Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych, której zlecono druk kart wyborczych i Pocztę Polską, która miała dostarczać pakiety wyborcze. NIK zaznaczyła, że "w momencie wydania decyzji nie istniały żadne normy rangi ustawowej, które upoważniałyby Prezesa Rady Ministrów do organizacji wyborów, była to wyłączna kompetencja Państwowej Komisji Wyborczej".

 

ZOBACZ: List do premiera ws. energii atomowej. Podpisali się politycy różnych partii

 

Podobne uwagi NIK dotyczą zawiadomienia w sprawie szefa KPRM, który brał udział w procesie przygotowania i wydania decyzji premiera. Z kolei zawiadomienia NIK do prokuratury ws. ministrów Sasina (który został zobowiązany do zawarcia umowy z Pocztą Polską) i Kamińskiego (który został wyznaczony do zawarcia umowy z PWPW) dotyczą niedopełnienia przez nich obowiązków wynikających z decyzji premiera w sprawie organizacji wyborów korespondencyjnych - według NIK choć decyzje te zostały wydane bezprawnie, resorty nie skorzystały z prawa ich zaskarżenia, były więc zobowiązane do ich wykonania.

 

We wniosku o odwołanie szefa KPRM posłowie KO ocenili m.in., że "suma czynności podejmowanych przez ministra Dworczyka doprowadziła do absolutnego chaosu wyborczego, konstytucyjnego i demokratycznego w Polsce". W sprawie Kamińskiego napisano m.in. że miał on wiedzę, iż "przygotowanie wyborów prezydenckich na podstawie decyzji premiera z pominięciem przy ich organizacji obowiązujących przepisów prawa oraz kompetencji Państwowej Komisji Wyborczej jest wątpliwe prawnie". Z kolei we wniosku dotyczącym Sasina napisano m.in. że oceniając liczne uwagi i opinie nie tylko opozycji, ale "przede wszystkim ekspertów, głównie epidemiologów, wirusologów o i prawników" Sasin "powinien był powziąć wątpliwość czy obsesyjne dążenie do organizowania wyborów prezydenckich w maju ub.r. jest uzasadnione (również z prawnego i ekonomicznego punktu widzenia).

Ustawa antykorupcyjna

Sejm ma zająć się też m.in. wspólnym projektem Kukiz'15 i PiS tzw. ustawy antykorupcyjnej, którego głównym celem jest zaostrzenie kar w stosunku do osób skazanych za korupcję. Zakłada on m.in., że osoby skazane za określone przestępstwa korupcyjne mogą być pozbawione praw publicznych, a sąd będzie musiał orzec wobec nich zakaz zajmowania "wszelkich lub określonych stanowisk" w spółkach, w których Skarb Państwa ma co najmniej 10 proc. udziałów. Projekt zakazuje też łączenia wykonywania pracy w takich spółkach z wykonywaniem mandatu posła i senatora oraz sprawowaniem funkcji wójta, burmistrza czy prezydenta miasta.

 

ZOBACZ: Episkopat ws. rezolucji dotyczącej aborcji. Apelują do europosłów o głosowanie przeciw

 

Przeprowadzone ma zostać też drugie czytanie projektu PiS noweli ustawy o partiach politycznych, który zakłada, że nie będą jawne informacje o adresach osób wchodzących w skład organów uprawnionych w statucie do reprezentowania partii na zewnątrz i do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz adresy 1000 osób, które poparły zgłoszenie partii do ewidencji.

 

Ponadto posłowie mają przeprowadzić drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który przewiduje m.in. rozwiązanie problemu tzw. emerytur czerwcowych i skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia. Do tej pory przez brak waloryzacji kwartalnej świadczenia dla osób przechodzących na emeryturę w czerwcu były niższe.

Slim VAT 2

Odbyć ma się również drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, który ma uprościć rozliczenia VAT, chodzi o tzw. pakiet Slim VAT 2. Projekt zakłada m.in., że podatnik rozliczający podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej, ma mieć możliwość dokonanie korekty, gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył prawidłowej wysokości podatku.

 

ZOBACZ: Prokuratura chce uchylenia immunitetu Joanny Muchy. W tle koncert Madonny

 

Sejm ma przeprowadzić drugie czytanie przedstawionego przez prezydenta, na wniosek prezesa NBP, projektu noweli ustawy o usługach płatniczych, dotyczący obowiązku akceptowania gotówki przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Polsce. Celem nowelizacji jest zapewnienie konsumentom wyboru sposobu płacenia za towary i usługi.

Ustawa o nieruchomościach

Posłowie mają też zająć się projektem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami; nowe przepisy mają wzmocnić nadzór wojewodów nad czynnościami dotyczącymi gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa realizowanymi m.in. przez starostów, którzy wykonują te zadania jako zlecone przez administrację rządową.

 

Sejm ma też kontynuować pracę nad projektem noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czyli tzw. ustawy śmieciowej, który zakłada m.in. doprecyzowanie metody naliczania opłaty śmieciowej od zużytej wody. Zgodnie z projektem przy zastosowaniu metody "od wody" opłata za odpady nie będzie mogła być wyższa niż 7,8 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem za gospodarstwo domowe.

Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej

Posłowie rozpatrzą też prezydencki projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Zajmą się też projektem noweli Kodeksu postępowania cywilnego stanowiący m.in. że gdy "konsument zostanie pozwany na podstawie weksla, który wystawił np. bankowi, sąd będzie musiał z urzędu zbadać umowę, jaka była podstawą wystawienia weksla, pod kątem nieuczciwych postanowień".

 

Sejm na też przeprowadzić drugie czytanie rządowego projektu noweli ustawy o Policji, którego celem jest uregulowanie statusu zwierząt w służbach mundurowych podległych MSWiA, w Służbie Więziennej i w Siłach Zbrojnych RP. Projekt zakłada m.in. że zwierzę po zakończeniu służby pozostanie na stanie formacji, a pierwszeństwo do przejęcia nad nim opieki będzie miał jego dotychczasowy opiekun.

 

ZOBACZ: Udostępnianie pirackich treści. Wyrok TSUE ws. YouTube

 

W bloku głosowań posłowie mają zdecydować m.in. w sprawie poprawek i stanowisk Senatu do szeregu ustaw, w tym m.in. do nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Senat w ubiegły piątek odrzucił tę nowelizację przewidującą wprowadzenie nowego systemu planowania strategicznego w ochronie zdrowia poprzez usprawnienie organizacji tworzenia mapy potrzeb zdrowotnych i wykorzystania jej do prowadzenia polityki zdrowotnej.

 

Posłowie mają też wysłuchać informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej w 2020 r. oraz informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka w zeszłym roku oraz uwag o stanie przestrzegania praw dziecka w Polsce.

wys/PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie