"Polski Ład" w ochronie zdrowia. Wzrost wydatków i modernizacja

Polska
"Polski Ład" w ochronie zdrowia. Wzrost wydatków i modernizacja
PAP/Leszek Szymański
Część poświęconą polityce zdrowotnej w dokumencie Polski Ład ujęto w części "Plan na zdrowie"

Chcemy zwiększyć wydatki na służbę zdrowia tak, by w roku 2023 osiągnąć 6 proc. PKB, a w roku 2027 osiągnąć 7 proc. PKB - zapowiedział w sobotę podczas konwencji, na której prezentowany jest Polski Ład wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński przedstawiając Polski Ład zaznaczył, że w ciągu ostatnich lat rząd PiS zwiększył wydatki na służbę zdrowia. Dodał, że bardzo szybko zostały zwiększone także wydatki w trakcie pandemii. - Ale to ciągle za mało. Chcemy więcej. Chcemy już w 2023 r. osiągnąć 6 proc. PKB - to będzie na pewno przeszło 150, a może przeszło 160 mld zł - zapowiedział lider PiS.

 

Dodał, że w 2027 roku rząd chce osiągnąć 7 proc. PKB (na służbę zdrowia). - To już będzie pewnie, jeżeli wszystko będzie szło zgodnie z planem - ok. 200 mld zł, a więc potężna suma - zaznaczył wicepremier.

 

Podkreślił, że pieniądze te posłużą m.in. na zwiększenie zatrudnienia w służbie zdrowia. - Przede wszystkim musimy mieć więcej niż dzisiaj lekarzy. Musimy ich kształcić, musimy ich ściągać z zewnątrz. To dotyczy także pielęgniarek, a być może także i innych pracowników służby zdrowia - powiedział Kaczyński.

 

- Musimy też przeprowadzić wielkie procesy inwestycyjne i procesy naprawy i mieć instrumenty do tego, by można było to uczynić, a więc Fundusz Modernizacji Szpitali, Fundusz Medyczny i Agencja Rozwoju Szpitali. To będą właśnie te nowe instytucje, które mają przeprowadzać modernizacje, przeprowadzać badania, koncentrując się szczególnie na onkologii, które mają także, mówię o tej ostatniej instytucji - porządkować sprawy w szpitalach, bo nie zawsze się tam dobrze dzieje - podkreślił wicepremier.

 

"Plan na zdrowie" 

 

Część poświęconą polityce zdrowotnej w dokumencie Polski Ład ujęto w części "Plan na zdrowie". Podkreślono w niej m.in., że "nowe środki będą przeznaczone na inwestycje, cyfryzację, nowe kadry i nowoczesne terapie". Przyjęcie tego rozwiązania zaplanowano na wrzesień 2021 r.

 

Obok wzrostu wydatków na zdrowie istotną zmianą ma być uruchomienie programu badań profilaktycznych dla osób 40 plus, finansowanego ze środków publicznych. Połączone mają być z okresowymi badaniami w zakresie medycyny pracy tak, aby wzięło w nich udział jak najwięcej Polaków.

 

Brak kolejek u specjalistów 

 

Kolejna zmiana to zniesienie limitów u specjalistów – rozszerzenie opieki ambulatoryjnej i zniesienie limitów przyjęć pacjentów poniżej 18 lat. - W dalszej kolejności planujemy zniesienie limitu dla wszystkich Polaków. Efektem tej zmiany będzie skrócenie kolejek – zapewniono. Ponadto "Plan na zdrowie" zakłada podwyższenie minimalnych wynagrodzeń pracowników medycznych. - Przy wzroście nakładów na zdrowie kluczowe będzie także odpowiednie opłacanie specjalistów – podkreślono.

 

ZOBACZ: PiS ogłasza rewolucję w podatkach. Wyższa kwota wolna

 

W kontekście kadr medycznych zaplanowano wprowadzenie szybkiej ścieżki wejścia do zawodu dla pielęgniarek, które mają kwalifikacje, a nie pracują w zawodzie, jak również "atrakcyjnych kredytów na start dla medyków po egzaminie specjalizacyjnym lub powrocie z zagranicy".

 

- Dodatkowo będziemy sukcesywnie zwiększać liczbę lekarzy specjalistów. Planowane jest także dalsze zwiększanie wynagrodzeń młodych lekarzy, w szczególności w dziedzinach priorytetowych, a także wprowadzenie kredytów na studia niestacjonarne oraz stypendiów na studia medyczne i specjalizacje (bezzwrotnych po odpracowaniu w publicznym systemie ochrony zdrowia) – wynika z dokumentu.

 

Modernizacja szpitali 

 

W dokumencie wskazano też, że stworzenie Funduszu Modernizacji Szpitali ma zapewnić placówkom środki na inwestycje w podstawową infrastrukturę.

 

- Program unowocześniania i modernizacji infrastruktury będzie się opierać na przekazywaniu samorządom środków na realizację inwestycji w placówkach opieki zdrowotnej funkcjonujących na ich terenie. Taki mechanizm pozwoli na sprawne przeprowadzanie remontów i dostosowywanie infrastruktury w przychodniach lekarzy rodzinnych i poradniach specjalistycznych – wyjaśniono.

 

ZOBACZ: Liderzy Zjednoczonej Prawicy podpisali deklarację programową

 

Z kolei uruchomienie Funduszu Medycznego ma umożliwić dodatkowe finansowanie onkologii czy prowadzenie badań nad nowymi terapiami.

 

Ponadto w Polskim Ładzie zapowiedziano kontynuację reformy sieci szpitali i dążenie do uporządkowania ich struktury właścicielskiej, "aby poprawić sytuację w służbie zdrowia, zwiększyć dostępność usług i skrócić kolejki".

 

Nadzór nad zmianami 

 

Powstanie Agencja Rozwoju Szpitali, która ma być odpowiedzialna "za opracowanie programów optymalizacyjnych i modernizacyjnych". - Agencja będzie również odpowiadać za monitorowanie wdrażanych programów, ewentualne zmiany w procesach rozwoju, modernizacji i restrukturyzacji, a także analizę ich efektów. Zakładamy także stworzenie korpusu menedżerów i zmianę struktury właścicielskiej szpitali – podkreślono.

 

Przeprowadzony ma być też drugi etap reformy sieci szpitali, a głównym jego elementem ma być wprowadzenie obowiązkowego monitorowania jakości klinicznej obsługi pacjenta i efektywności zarządzania. - Zmienione zostaną kryteria przypisania do sieci szpitali, analiza porównawcza będzie obowiązkowa, a na jej podstawie wyłonieni zostaną liderzy szpitalnictwa – czytamy w dokumencie.

 

Krajowa Sieć Kardiologiczna 

 

W "Planie na zdrowie" zapowiedziano także wprowadzenie ustawy o jakości, aby "na każdym poziomie systemu ochrony zdrowia zaimplementować mechanizmy akredytacji i monitorowania jakości". Pozwoli ona także zbudować m.in. krajowy system monitorowania zdarzeń niepożądanych. - System ten w wielu krajach, przy zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa osobom zgłaszającym takie zdarzenia, w istotny sposób wpłynął na poprawę rozwiązań dotyczących działalności medycznej i organizacji pracy – przypomniano.

 

ZOBACZ: Premier: 12 tys. złotych na drugie, trzecie i kolejne dzieci

 

Poruszono też w dokumencie kwestię Krajowej Sieci Onkologicznej i Kadriologicznej. Ta pierwsza ma być rozbudowywana, bo przyniosła dobre efekty. Podkreślono, że dzięki niej "udało się nie tylko przyspieszyć dostęp do lekarza i niezbędnych badań, ale także odnotowano kilkakrotne zwiększenie poprawnych i pełnych pakietów badań, co jest kluczowe we właściwej diagnostyce onkologicznej".

 

Celem Krajowej Sieci Kardiologicznej jest umożliwienie nielimitowanego dostępu pacjentów kardiologicznych do diagnostyki i terapii, koordynację leczenia, wdrożenie programów prewencji pierwotnej i wtórnej, a przez to obniżenie śmiertelności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, pozostających wciąż głównymi przyczynami zgonów Polaków.

 

Cyfryzacja służby zdrowia 

 

Z dokumentu wynika także, że przełomem w kontaktach pacjentów z ochroną zdrowia będzie Centrum Obsługi Pacjenta (pacjent.gov.pl), które "stanowić będzie kompleksowe narzędzie obsługi oraz polepszy komunikację z pacjentem, co przełoży się również na poprawę jakości i dostępu świadczeń". Ponadto System Informacji Medycznej (SIM) będzie umożliwiał przekazywanie lekarzowi – za zgodą pacjenta – informacji o związanych z pacjentem zdarzeniach medycznych, a także jego elektronicznej dokumentacji dotyczącej zdrowia.

 

- Kolejnym modułem będą zapisy na wizytę u lekarza przez telefon i internet, co umożliwi łatwiejszą rejestrację do specjalistów, a także pozwoli na przesyłanie SMS-owych przypomnień o wizytach, ułatwiających życie milionom pacjentów – napisano we fragmencie poświęconym nowoczesnym technologiom w ochronie zdrowia.

 

Nowy ścieżka kontaktu z pacjentem 

 

Usprawniona ma być także nocna pomoc lekarska. Pokreślono, że szpitale od tej pory będą działać na zasadzie trzech etapów kontaktu z pacjentem w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Pierwszy poziom to wstępna diagnostyka i e-rejestracja pacjenta, drugi to sieć powiatowych ambulatoriów całodobowych, trzeci – interwencja karetki ratownictwa medycznego i transport do szpitalnego oddziału ratunkowego.

 

Powstanie również program badawczy nad COVID-19. Zapewniono, że zespoły badawcze z najlepszych polskich uniwersytetów i szpitali otrzymają wsparcie finansowe dla prac nad lekami i szczepionkami chroniącymi przed kolejnymi mutacjami wirusa. Dla chorych, którzy wymagają pomocy w rekonwalescencji postcovidowej, realizowany będzie program rehabilitacji.

 

Nakłady w wysokości 13,6 mld

 

"Planie na zdrowie" zakłada rocznie nakłady w wysokości 13,6 mld zł. W latach 2021-2030 kwota ta ma wynieść 122,4 mld zł z 651,6 mld zł maksymalnych kosztów projektów założonych w dokumencie Polski Ład do 2030 r.

 

Na program "Polski Ład" składają się oprócz "Planu na zdrowie" także takie tematy, jak: "Uczciwa praca – godna płaca", "Dekada rozwoju", "Rodzina i dom w centrum życia", "Polska – nasza ziemia", "Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek", "Dobry klimat dla firm", "Czysta energia, czyste powietrze", "CyberPoland 2025" i "Złota jesień życia". 

laf/PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie