Krajowy Plan Odbudowy. Opublikowano najnowszy projekt

Polska
Krajowy Plan Odbudowy. Opublikowano najnowszy projekt
KPRM
W piątek Rada Ministrów przyjmie Krajowy Plan Odbudowy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało w piątek wersję z 30 kwietnia br. Krajowego Planu Odbudowy. Dokument liczy niemal 500 stron. Musi go jeszcze zatwierdzić Komisja Europejska.

Krajowy Plan Odbudowy jest podstawą do wypłaty środków z unijnego Funduszu Odbudowy. Taki dokument musi przygotować każde państwo członkowskie i przesłać do Komisji Europejskiej.

 

Rząd przyjmie KPO w piątek

 

Jak stwierdził na konferencji prasowej wiceminister funduszy Waldemar Buda, rząd ma w piątek przyjąć KPO, ale zostanie on formalnie przekazany Komisji Europejskiej za dwa tygodnie. W tym czasie, na skutek kontaktów z KE, nie wyklucza jeszcze "drobnych korekt" w Planie.

 

W dokumencie wyodrębniono część grantową i pożyczkową. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro. Na tę kwotę składa się 23,9 mld euro dotacji i 34,2 mld euro pożyczek.

 

Jak informuje resort funduszy, wydzielona część pożyczkowa obejmuje w Komponencie A “Odporność i konkurencyjność gospodarki”, w której przeniesiono inwestycję związaną z przemysłami kreatywnymi z części grantowej, pozostawiając alokację bez zmian na poziomie 95 mln euro.

 

Dodano inwestycję w rozwój przemysłu kosmicznego. Projekt umożliwi wzrost wykorzystania danych satelitarnych na potrzeby państwa i gospodarki. Inwestycja pozwoli na automatyczny dostęp do danych, które mogą być uzyskane z ciągłej obserwacji satelitarnej Ziemi, m.in. w zakresie monitoringu środowiska, zagrożeń bezpieczeństwa, powodzi, pożarów, planowania przestrzennego itp.

 

ZOBACZ: Ofensywa PiS ws. unijnych pieniędzy dla Polski. Ruszyła rządowa kampania informacyjna

 

W ramach inwestycji planuje się budowę krajowego systemu serwisów monitoringowych, produktów, narzędzi analitycznych i usług wraz z niezbędną infrastrukturą, dostarczając dane i informacje w celu wsparcia jednostek administracji publicznej w podejmowaniu decyzji, sprawowaniu funkcji nadzorczych, organizacji życia społecznego i gospodarczego (Narodowy Segment Naziemny).

 

Ponadto, przewiduje się budowę satelitarnych zdolności do pozyskiwania zobrazowań Ziemi na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa oraz w celu zaspokojenia potrzeb administracji publicznej (Satelitarny System Obserwacji Ziemi). Na te działania przeznaczono 150 mln euro.

 

Zielona energia

 

Z kolei w Komponencie B "Zielona energia i zmniejszenie energochłonności" przeniesiono inwestycje w poprawę efektywności energetycznej i OZE w przedsiębiorstwach z części grantowej do pożyczkowej, zwiększając jej alokację do 300 mln euro.

 

W ramach rozwoju sieci przesyłowych i inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej dodano 200 mln euro na budowę magazynów energii elektrycznej.

 

Zwiększono środki na wsparcie rozwoju morskich farm wiatrowych na 3 mld 250 mln euro. Rozszerzono zakres interwencji dot. zielonych miast, włączając duże miasta, zwiększając poziom inwestycji do 2 mld 800 mln euro i przenosząc inwestycję z części grantowej do pożyczkowej RRF. Był to postulat samorządów.

 

Dodano inwestycje w zakresie zielonego budownictwa wielorodzinnego o wartości 1 200 mln euro (Postulat Lewicy), a także nową inwestycję dot. zwiększenia potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich, w tym przez realizację wielofunkcyjnych inwestycji hydrotechnicznych w wysokości 667 mln euro - zgodnie z postulatem samorządów.

 

Inwestycje w 5G

 

Z kolei w Komponencie C "Transformacja cyfrowa" wyodrębniono środki na rzecz zwiększenia dostępności do internetu, dodając inwestycję w rozwój sieci komórkowej piątej generacji (5G). Na inwestycję zaplanowano 1 mld 400 mln euro.

 

Wzmocniono znacząco inwestycje w zakresie wykorzystania cyfrowych rozwiązań w edukacji - dodano 700 mln euro z części pożyczkowej.

 

W Komponencie D "Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia" przeniesiono inwestycję związaną z produkcją API w Polsce z części grantowej do pożyczkowej, zwiększając środki do 300 mln euro.

 

Wskazano, że dodatkowe 150 mln euro trafi na wsparcie szpitali powiatowych w zakresie infrastruktury (postulat Lewicy).

 

Resort podał, że w Komponencie E "Zielona inteligentna mobilność" dodano inwestycje w transport szynowy w miastach (200 mln euro z części pożyczkowej) - postulat samorządów.

 

Dodatkowo wydzielono kwotę na wsparcie konkursowe dla zakupu pasażerskiego taboru kolejowego szczebla regionalnego - 500 mln euro. Był to postulat samorządów.

 

Jedna trzecia środków dla samorządów

 

Środki z KPO będą podzielone między sektor rządowy (38,9 proc.), samorządy (29,9 proc.) oraz sektor prywatny (31,2 proc.) - poinformowało PAP Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Dodało, że w wyniku konsultacji społecznych w przekazanej do rządu wersji projektu KPO zostaną też uwzględnione postulaty zgłoszone w ostatnich tygodniach m.in. przez samorządy, instytucje samorządowe, a także klub Lewicy.

 

Sektor rządowy otrzymać ma 13 mld 988 mln euro, co stanowi 38,9 proc. całości środków KPO. W tej kwocie 47,7 proc. to granty, natomiast 21,4 proc. - pożyczki. Na sektor samorządowy przeznaczono 10 mld 751 mln euro, czyli 29,9 proc. całości środków z PKO. W przyznanej kwocie 20,1 proc. to granty, zaś 49,3 proc. - pożyczki. Z kolei na sektor prywatny - zgodnie z informacją MFiPR - przypadnie 11 mld 231 mln euro, czyli 31,2 proc. całości KPO. W tej kwocie 32,2 proc. to granty, a 29,3 proc. pożyczki.

 

Pozostałe zmiany to m.in.: uzupełnienie KPO o analizę wpływu na podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z prognozą z Aktualizacji Planu Konwergencji. Dodano analizę dot. zgodności KPO z zasadą “nie czynienia poważnej szkody środowisku” (DNSH). Rozszerzone zostały znacznie zapisy dotyczące założeń systemu wdrażania KPO.

 

Opisano szczegółowo zadania Komitetu Monitorującego. Rozszerzono skład Komitetu KPO o przedstawicieli samorządów terytorialnych, partnerów społecznych i gospodarczych oraz organizacji pozarządowych, związków zawodowych, branżowych. Opisano rolę samorządu terytorialnego w systemie realizacji KPO. Dodano informacje na temat środków z części grantowej i części pożyczkowej w podziale na sektor prywatny, samorządowy i rządowy.

jo / PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie