Hulajnogi elektryczne. Prezydent podpisał ustawę, będą ograniczenia wiekowe

Polska
Hulajnogi elektryczne. Prezydent podpisał ustawę, będą ograniczenia wiekowe
Polsat News
Elektryczne hulajnogi

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowe przepisy dotyczą użytkowników elektrycznych hulajnóg, a także np. deskorolek i rolek. Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Jak czytamy na stronie Kancelarii Prezydenta, celem nowych przepisów jest wprowadzenie do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym rozwiązań mających na celu uporządkowanie ruchu hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego takich jak np.: deskorolka elektryczna oraz urządzeń wspomagających ruch takich jak np.: rolki, deskorolka, hulajnoga – napędzanych siłą mięśni na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu.

 

Hulajnogi elektryczne - nowe przepisy

 

Hulajnogę elektryczną zdefiniowano jako pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Przepis nie dopuszcza przebywania na hulajnodze elektrycznej więcej niż jednej osoby.

 

ZOBACZ: Uciekał przed policją przez autostradę i podziemny parking. Miał narkotyki [WIDEO]

 

Maksymalna dopuszczalna prędkość poruszania się takim urządzeniem to 20 km/h.

 

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z:

 

  • drogi dla rowerów, drogi dla rowerów i pieszych lub pasa ruchu dla rowerów (jeżeli są one wyznaczone dla kierunku w którym się porusza lub zamierza skręcić);
  • jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, gdy brakuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
  • chodnika lub drogi dla pieszych, wyjątkowo, gdy chodnik usytuowany jest wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Ustawa wprowadza także regulację dotyczącą dopuszczenia postoju roweru, hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym. W przypadku braku takiego miejsca wskazane pojazdy muszą być pozostawione jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi. 

 

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do ustawy osoby poniżej 18 roku życia, chcące kierować elektryczną hulajnogą albo urządzeniem transportu osobistego będą obowiązane posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1, lub T. Z kolei minimalny wiek do kierowania takimi urządzeniami to 10 lat. Dzieci poniżej 10 roku życia będą mogły jednak kierować hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego ale wyłącznie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej.

 

Wrotki, rolki, deskorolki

 

W uzasadnieniu do projektu ustawy doprecyzowano, że przez urządzenie wspomagające ruch należy rozumieć wrotki, rolki, deskorolki, hulajnogi i inne urządzenia lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, napędzane siłą mięśni osoby poruszającej się tym urządzeniem. Osoba poruszająca się przy użyciu takiego urządzenia nie jest pieszym ani kierującym pojazdem, stanowi odrębną grupę w ramach pojęcia uczestników ruchu drogowego. Ustawa określa również szczegółowe zasady poruszania się tych osób.

 

ZOBACZ: Próbował ukraść auto na myjni. Kobieta potraktowała go wodą

 

Co istotne, osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest obowiązana korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów. W strefie zamieszkania ma prawo korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami.

 

Każda osoba inna niż pieszy korzystająca z chodnika albo drogi dla pieszych będzie zobowiązana jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, a także będzie obowiązana do zachowania szczególnej ostrożności, ustępowania pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudniania jego ruchu, natomiast pieszy poruszający się po drodze dla rowerów będzie obowiązany ustąpić miejsca osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego.

 

jo/ sgo/Polsatnews.pl/PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie