Próbne egzaminy ósmoklasisty. Dziś język polski

Polska
Próbne egzaminy ósmoklasisty. Dziś język polski
PAP/Rafał Guz
Egzaminy odbywać się będą stacjonarnie w szkołach, w reżimie sanitarnym

W środę rozpoczynają się próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Potrwają trzy dni. Odbywać się będą stacjonarnie w szkołach, w reżimie sanitarnym. Udział szkół w próbnych egzaminach jest dobrowolny.

CKE zaleca, by szkoły przeprowadziły próbne egzaminy w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu, m.in. by rozpoczynały je o godzinie 9:00.

 

Zgodnie z harmonogramem podanym przez CKE, 17 marca będzie próbny egzamin z języka polskiego. 18 marca będzie egzamin próbny z matematyki, a 19 marca - próbny egzamin z języka obcego nowożytnego.

 

Materiały do przeprowadzenia próbnych egzaminów zostały przekazane do szkół drogą elektroniczną.

 

Materiały dostępne online

 

Materiały do przeprowadzenia próbnych egzaminów zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu po godz. 9:00, tak, aby umożliwić wzięcie udziału w próbnym egzaminie także uczniom, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w nim w szkole.

 

Zasady oceniania rozwiązań zadań będą zamieszczane na ww. stronach internetowych oraz przekazywane dyrektorom szkół za pośrednictwem systemu SIOEO każdego dnia próbnego egzaminu ok. godz. 16:00.

 

ZOBACZ: Szkoły w Europie. Gdzie nauka stacjonarna, a gdzie zdalna?

 

Dyrektor CKE Marcin Smolik wskazuje, że próbne egzaminy ósmoklasisty powinny być przeprowadzone wyłącznie w celu informacyjnym (tj. dania uczniom szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

 

- Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów - podkreślił Smolik.

 

20 zadań na egzaminie 

 

Rozprawka o tym, że w każdym jest coś, co zasługuje na podziw innych lub opowiadanie o spotkaniu z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej - takie tematy do napisania mieli do wyboru uczniowie na próbnym egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego.

 

Na egzaminie z polskiego uczniowie mieli do rozwiązania 20 zadań. Odnosiły się one m.in. do dwóch tekstów zamieszczonymi w arkuszu: tekstu literackiego i tekstu nieliterackiego. Pierwszy z nich to fragment "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, drugi to fragment tekstu z "Krótkiego przewodnika po życiu" ks. Józefa Tischnera.

 

Wśród nich były zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych znalazły się m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz i zadania na dobieranie. Zadania otwarte to takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź.

 

ZOBACZ: Matury 2021. Próbne egzaminy w marcu

 

Jedno z zadań zamkniętych, odnoszących się do pierwszego tekstu, brzmiało: "Z przytoczonego fragmentu wynika, że podczas śniadania w Soplicowie: A. toczono rozmowy na różnorodne tematy; B. każdy zajmował wyznaczone mu miejsce przy stole; C. Sędziemu podobało się swobodne zachowanie gości; D. przestrzegano takich samych zasad jak podczas wieczerzy".

 

Z kolei wśród zadań otwartych jedno brzmiało: "Na podstawie przytoczonego fragmentu »Pana Tadeusza« napisz, w jaki sposób Sędzia dba o dobre samopoczucie gości. Nie cytuj sformułowań z arkusza". Inne zadanie otwarte brzmiało: "Na popularnym internetowym forum rozpoczęła się dyskusja na temat: Czy warto pielęgnować dawne zwyczaje? Zabierz głos w dyskusji. Przedstaw swoje stanowisko i poprzyj je dwoma argumentami".

 

Jeszcze inne zadanie zilustrowane było ilustracjami okładek pięciu książek; były to: Henryk Sienkiewicz "Latarnik", Adam Mickiewicz "Dziady, część II", Henryk Sienkiewicz "Quo Vadis", Aleksander Fredro "Zemsta", Juliusz Słowacki "Balladyna". Polecenie w tym zadaniu brzmiało: "Wybierz dwie okładki i uzasadnij związek zamieszczonego na każdej z nich elementu graficznego z treścią każdej z wybranych lektur".

 

Mniejsze wymagania

 

Decyzją ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka w związku z epidemią i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny w 2021 r. będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

 

Arkusze egzaminacyjne na próbne egzaminy ósmoklasisty zostały przygotowane w oparciu w wymagania egzaminacyjne, które będą obowiązywać na egzaminach w maju tego roku.

 

ZOBACZ: Matury w czasie pandemii. Jak radzi sobie świat?

 

- Pragnę również zwrócić uwagę na to, że zadania w teście diagnostycznym mogą dotyczyć zagadnień lub lektur obowiązkowych nieomawianych na lekcjach do połowy marca br. Uprzejmie proszę o poinformowanie ósmoklasistów oraz - jeżeli to możliwe - również ich rodziców o przyczynie ewentualnych trudności w rozwiązywaniu niektórych zadań w teście w takiej sytuacji oraz możliwości powrotu do nierozwiązanych zadań po realizacji danego zagadnienia na lekcjach - wskazał dyrektor CKE.

 

Konsekwencja reformy edukacji

 

Egzamin ósmoklasisty to konsekwencja wprowadzenia reformy edukacji - wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat. W tym roku przeprowadzany będzie po raz trzeci. Odbędzie się w dniach 25-27 maja.

 

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w maju, to będzie go pisał w drugim terminie w czerwcu. Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.

ac/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie