Waloryzacja emerytur i "czternastka". Senat przyjął poprawki do ustaw

Polska
Waloryzacja emerytur i "czternastka". Senat przyjął poprawki do ustaw
PAP/Piotr Nowak
Senat poprawił ustawy dotyczące emerytur, które skierował do tej izby Sejm

Senat przyjął w piątek poprawki do ustawy w sprawie czternastej emerytury oraz waloryzacji wysokości "standardowych" emerytur, jak i rent. Zmiany zakładają inne źródło finansowania "czternaste" i zniesienie progu dochodowego uprawniającego do świadczenia, a także gwarantowaną podwyżkę emerytury o 70 zł, a nie 50 zł. Ustawy wrócą teraz do Sejmu.

Za przyjęciem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS z poprawką głosowało 99 senatorów, jeden był przeciw, nikt się nie wstrzymał.

 

Wcześniej senatorowie głosowali nad przyjęciem noweli bez poprawek. Opowiedziało się za tym 48 senatorów, 52 było przeciw, nikt się nie wstrzymał. W związku brakiem wymaganej większości przystąpiono do głosowania nad zgłoszoną poprawką zakładającą gwarancje wzrostu świadczeń o co najmniej 70 zł. Za tą zmianą było 52 senatorów, 46 przeciw, jeden się wstrzymał.

 

Najniższą emeryturę pobierało 228 tys. osób

 

Początkowo rząd przewidywał, że wskaźnik waloryzacji w 2021 r. wyniesie 103,84 proc., z gwarantowaną kwotą podwyżki 50 zł. Jednak wskaźnik ogłoszony przez GUS 15 stycznia jest wyższy i wynosi 104,24 proc. Oznacza to, że od 1 marca najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wyniesie 1250,88 zł i wzrośnie o 50,88 zł.

 

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed informował, że po waloryzacji renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca wyniesie 938,16 zł, renta rodzinna – 1250,88 zł, świadczenie przedemerytalne -1262,34 zł, a świadczenie przedemerytalne w przypadku przekroczenia przychodu – 631,17 zł.

 

ZOBACZ: Senat przyjął i skierował do Sejmu projekt opóźniający wdrożenie kolejnych etapów PPK

 

Z kolei miesięczny próg uprawniający do świadczenia wyrównawczego wyniesie 2501,76 zł, a próg uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – 1772,08 zł.

 

Szwed poinformował, że w 2020 r. najniższą emeryturę pobierało 228 tys. osób, rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 185 tys. osób, rentę rodzinną – 129 tys. osób.

 

"Pozostała część, czyli prawie 9,6 mln osób uprawnionych, ma wyższe świadczenia" – powiedział. Te osoby również otrzymają podwyżki świadczeń zgodnie z waloryzacją procentową.

 

Obecnie minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wynoszą 1200 zł brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to 900 zł brutto.

 

Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

 

Decyzja Senatu także ws. "czternastki"

 

Natomiast za ustawą o "czternastce", czyli kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów z poprawkami głosowało 97 senatorów, jeden był przeciw i jeden wstrzymał się od głosu.

 

Również w tym przypadku senatorowie głosowali wcześniej nad poprawkami do ustawy. Za zmianą dotyczącą zniesienie progu dochodowego tak, by świadczenie w pełnej wysokości mogli pobierać wszyscy emeryci i renciści, opowiedziało się 50 senatorów, 46 było przeciw, trzech wstrzymało się od głosu.

 

ZOBACZ: Ma płacić za matkę, która porzuciła ją w dzieciństwie

 

Z kolei za drugą poprawką zakładającą inne źródło finansowania czternastek (zamiast Funduszu Solidarnościowego – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) głosowało 51 senatorów, 48 było przeciw, jeden się wstrzymał.

 

Ustawa wróci teraz do ponownego rozpatrzenia przez Sejm.

 

Zgodnie z ustawą pełną czternastą emeryturę w wysokości minimalnej emerytury otrzymają seniorzy pobierający świadczenie w wysokości nieprzekraczającej 2900 zł brutto. W przypadku emerytów i rencistów pobierających świadczenie w wysokości powyżej 2900 zł stosowana będzie zasada złotówka za złotówkę, a więc czternasta emerytura będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł.

 

Rząd szacuje, że czternastą emeryturę otrzyma ok. 9,1 mln osób. Zdecydowana większość, bo 7,9 mln osób – otrzyma wypłatę w pełnej wysokości. Na wypłatę świadczenia rząd przeznaczył ok. 11,4 mld zł.

 

Czternasta emerytura zostanie wypłacona z urzędu w terminie wypłaty listopadowych świadczeń. W wyjątkowych sytuacjach świadczenie będzie wypłacone w grudniu 2021 r. – w przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych – i w styczniu 2022 r. – w przypadku okresowo co kwartał wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.

 

Dodatkowo w kwietniu seniorzy otrzymają trzynastą emeryturą. Dodatek ten przysługuje wszystkim emerytom i rencistom bez względu na wysokość pobieranego świadczenia.

wka/ PAP, polsatnews.pl
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie