Senat przyjął i skierował do Sejmu projekt opóźniający wdrożenie kolejnych etapów PPK

Polska
Senat przyjął i skierował do Sejmu projekt opóźniający wdrożenie kolejnych etapów PPK
PAP/Piotr Nowak
Projekt zostanie teraz skierowany do Sejmu

Senat przyjął i skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o PPK oraz o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem COVID-19. Senacka inicjatywa ustawodawcza zakłada m.in. opóźnienie wdrożenia kolejnych etapów pracowniczych planów kapitałowych.

Za przyjęciem uchwały ws. wniesienia projektu ustawy do Sejmu głosowało 51 senatorów, przeciw było 48 senatorów, nikt się nie wstrzymał od głosu.

 

Projekt został złożony przez Adama Szejnfelda (KO). Przewiduje m.in. przesunięcie o rok terminu zawarcia umowy o zarządzanie PPK przez firmy zatrudniające do 20 osób, a także przez jednostki sektora finansów publicznych, które przystępują do systemu oszczędzania w ostatnim, czwartym już etapie wdrażania programu. Inną proponowaną zmianą jest wprowadzenie abolicji (uchylenie karalności) za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie do 27 października 2020 r. lub umowy o prowadzenie PPK w terminie do 10 listopada 2020 r. Dotyczy to firm, które przystępowały do PPK w drugim i trzecim etapie wdrażania.

 

ZOBACZ: Wybór RPO. Senat zdecydował

 

Ponadto zakłada się rozszerzenie katalogu przedsiębiorców, którzy mogą dostać wsparcie z tarcz antykryzysowych również o tych niezatrudniających pracowników na umowy o pracę.

 

Proponuje się również "wprowadzenie zasady, że za czas niezdolności do pracy lub kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych z powodu COVID-19 pracownikowi będzie przysługiwać zasiłek chorobowy, począwszy od pierwszego dnia trwania tej niezdolności, kwarantanny albo izolacji, w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku; ciężar wypłaty zasiłku chorobowego będzie spoczywać na budżecie państwa".

 

Postojowe także dla wspólnika

 

Projekt zakłada także zagwarantowanie szybszego odblokowywania środków zgromadzonych na rachunku VAT podatnika (maksymalnie 14 dni), przy czym zgoda na przekazanie środków - jak czytamy w projekcie - mogłaby być wydana również w przypadku podatników z zaległościami z tytułu podatków, o ile powstały one w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

Proponuje się również, aby świadczenia postojowe przysługiwały także osobie będącej wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, spółki komandytowej lub spółki partnerskiej; w przypadku takiej osoby świadczenie postojowe przysługiwałoby wówczas, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności przez spółkę, w której osoba ta jest wspólnikiem.

 

Projekt zostanie teraz skierowany do Sejmu.

emi/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie