Większość Polaków pesymistycznie ocenia kierunek zmian w kraju

Polska
Większość Polaków pesymistycznie ocenia kierunek zmian w kraju
PAP/Albert Zawada
66 proc. pytanych pesymistycznie ocenia kierunek zmian w Polsce

Polacy zdecydowanie częściej twierdzą, że sprawy w naszym kraju idą w złym, niż w dobrym kierunku. Dwie trzecie (66 proc.) badanych pesymistycznie ocenia kierunek zmian. W ostatnim miesiącu wskaźnik zmalał o 4 punkty procentowe - wynika ze styczniowego badania Kantar.

W dniach 29 stycznia – 3 lutego 2021 roku Kantar przeprowadził badanie nastrojów społecznych. Polacy zostali zapytani o opinię na temat kierunku biegu spraw w naszym kraju, ocenę stanu polskiej gospodarki i prognozę zmian sytuacji materialnej ludności w ciągu najbliższych trzech lat, a także o ocenę możliwości znalezienia pracy w Polsce. W komunikacie prezentujemy wyniki uzyskane w styczniu, zestawione z danymi z ostatnich miesięcy.

 

66 proc. Polaków pesymistycznie ocenia kierunek zmian w kraju

 

Z badania Kantar wynika, że dwie trzecie (66 proc.) badanych pesymistycznie ocenia kierunek zmian, natomiast 19 proc. respondentów pozytywnie patrzy na kierunek biegu spraw w kraju. 15 proc. ankietowanych nie było w stanie określić swojego stanowiska. W porównaniu do wyników otrzymanych w grudniu odnotowano niewielkie zmiany. Zauważalny jest wzrost odsetka osób, które negatywnie oceniają kierunek zmian (o 4 punkty procentowe) oraz spadek odsetka tych, którzy nie mają zdania na ten temat (o 4 punkty procentowe). Odsetek osób pozytywnie oceniających kierunek zmian nie uległ zmianie. Jedynie niespełna co piąty Polak (19 proc.) dobrze ocenia kierunek biegu spraw w kraju. Przeciwnego zdania jest dwie trzecie badanych (66 proc.), natomiast 15 proc. respondentów nie potrafi ocenić kierunku biegu spraw.

 

Badania wskazują, że prawie czterech na pięciu Polaków (79 proc.) jest zdania, że gospodarka w kraju znajduje się w stanie kryzysu, przy czym większość z nich (44 proc. ogółu) uważa, że jest to lekki kryzys, natomiast przekonanie o głębokim kryzysie wyraża 35 proc. badanych.

 

ZOBACZ: Wiemy, kogo stać na 50-metrowe mieszkanie

 

Polacy pozytywnie nastawieni do kondycji polskiej gospodarki stanowią 15 proc. respondentów. Ich zdaniem polska gospodarka znajduje się w stanie powolnego (13 proc. ogółu) lub dynamicznego (2 proc. ogółu) rozwoju. W porównaniu do wyników z grudnia, odsetek badanych, którzy są zdania, że gospodarka jest w kryzysie zwiększył się o 7 punktów procentowych. W przypadku odsetka osób, które twierdzą, że polska gospodarka się rozwija, odnotowano spadek o 6 punktów procentowych, a udział osób, którzy nie mają zdania na ten temat, spadł o 1 punkt procentowy.

 

31 proc. ankietowanych jest zdania, że w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia w kraju nie zmienią się. Jedynie 16 proc. badanych uważa, że nastąpi poprawa warunków życia, przy czym według 14 proc. będzie to pewna poprawa, a według 2 proc. nastąpi wyraźna poprawa.

 

ZOBACZ: Atak na biuro i groźby pod adresem posłanki KO. Sprawa trafiła na policję

 

46 proc. Polaków wskazuje na pogorszenie obecnych warunków, przy czym 15 proc. uważa, że będzie znacznie gorzej, a zdaniem 31 proc. z nich nastąpi pewne pogorszenie. W porównaniu do wyników z grudnia, opinie Polaków uległy zmianie. Zmalał odsetek osób, które twierdzą, że nastąpi poprawa (o 1 punkt procentowy) oraz badanych przewidujących brak zmian (o 2 punkty procentowe). Wzrósł natomiast odsetek osób twierdzących, że nastąpi pogorszenie się materialnych warunków życia (o 3 punkty procentowe). Procent osób, które nie potrafią wyrazić swojego zdania nie uległ zmianie.

 

Ocena rynku pracy

 

Stopa bezrobocia w Polsce od ponad czterech lat (od czerwca 2016 r.) utrzymuje się na stałym, niskim poziomie. Jednakże sytuacja związana z epidemią koronawirusa częściowo zmieniła sytuację na rynku pracy i postrzeganie możliwości znalezienia pracy.

 

39 proc. Polaków uważa, że w naszym kraju bez większych problemów można znaleźć pracę. 35 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało, a 4 proc. ocenia, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę. Jednak 49 proc. Polaków pesymistycznie patrzy na rynek pracy. W stosunku do wyników z grudnia opinie Polaków o rynku pracy zmieniły się. O 6 punktów procentowych spadł odsetek osób deklarujących, że w Polsce można znaleźć pracę, natomiast o 3 punkty procentowe wzrósł udział osób negatywnie odnoszących się do możliwości znalezienia pracy w Polsce.

 

Badanie przeprowadzono ma reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 1011 mieszkańców w wieku 15 i więcej lat za pomocą wywiadu bezpośredniego wspomaganego komputerowo (CAPI).

jo/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie