Państwa członkowskie w ramach Rady UE przyjęły unijny pakiet budżetowy

Świat
Państwa członkowskie w ramach Rady UE przyjęły unijny pakiet budżetowy
Commons.wikimedia.org/ Tweaked version
Decyzja musi zostać zatwierdzona przez wszystkie 27 państw członkowskich UE

Kraje członkowskie w ramach Rady UE formalnie przyjęły w poniedziałek szereg aktów prawnych wchodzących w skład pakietu budżetu unijnego na lata 2021-2027 oraz funduszu odbudowy. Otwiera to drogę do głosowań w Parlamencie Europejskim i w parlamentach narodowych.

Rada UE (kraje członkowskie) formalnie przyjęła w poniedziałek decyzję w sprawie zasobów własnych, która określa sposób finansowania budżetu UE. Decyzja musi zostać zatwierdzona przez wszystkie 27 państw członkowskich UE zgodnie z ich konstytucyjnymi wymogami, aby wejść w życie. Przyjęcie jej w poniedziałek umożliwia rozpoczęcie procesu ratyfikacji.

 

ZOBACZ: "Konkluzje mają charakter wiążący". Dworczyk o porozumieniu ws. budżetu Unii

 

Po zatwierdzeniu decyzja podniesie maksymalną kwotę środków, które mogą przekazać państwa członkowskie w danym roku na finansowanie wydatków UE (tzw. pułap środków własnych), z 1,2 proc. do 1,4 proc. dochodu narodowego brutto unijnej "27". Odzwierciedla to włączenie Europejskiego Funduszu Rozwoju do budżetu UE i wystąpienie z UE Wielkiej Brytanii, która była płatnikiem netto do unijnego budżetu.

 

Komisja Europejska w ramach tej decyzji zostanie również upoważniona do tymczasowego pożyczenia do 750 mld euro w cenach z 2018 r. na rynkach kapitałowych, aby zaradzić konsekwencjom pandemii Covid-19. Decyzja upraszcza również obliczanie zasobów własnych UE w oparciu o podatek od wartości dodanej i wprowadza od 1 stycznia 2021 r. nowy zasób własny UE - wkład państw członkowskich z niepoddawanych recyklingowi plastikowych odpadów.

 

Fundusz odbudowy Unii Europejskiej

 

Rada przyjęła również rozporządzenie ustanawiające fundusz odbudowy Unii Europejskiej. Rozporządzenie określa terminy wykorzystania 750 mld euro funduszu oraz ich przeznaczenie na różne programy UE. Z tej kwoty 390 miliardów euro zostanie wydanych na dotacje dla krajów UE, a 360 miliardów euro na pożyczki.

 

Kraje członkowskie w ramach Rady UE przyjęły również stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego mechanizmu warunkowości w zakresie ochrony budżetu Unii. To otwiera drogę do ostatecznego głosowania w Parlamencie Europejskim nad rozporządzeniem w środę.

 

ZOBACZ: Dobre prognozy na 2021 rok. Złotego wzmocniło porozumienie w sprawie budżetu Unii

 

W konkluzjach zakończonego w piątek szczytu UE w Brukseli dotyczących unijnego budżetu zawarto zapis, że samo ustalenie, iż doszło do naruszenia zasady państwa prawnego, nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu (blokowania środków finansowych dla państw członkowskich - PAP). Konkluzje zawierają też m.in. zapis, że celem rozporządzenia w sprawie systemu warunkowości jest ochrona budżetu UE, w tym funduszu odbudowy, należytego zarządzania finansami oraz interesów finansowych Unii.

 

Rada UE podjęła w poniedziałek także decyzję o przekazaniu rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 Parlamentowi Europejskiemu do jego zgody. Aby Rada mogła formalnie przyjąć następne wieloletnie ramy finansowe, wymagana jest zgoda PE. Izba ma głosować w tej sprawie w środę.

 

Równolegle Rada zatwierdziła projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami.

 

Oddzielnie Rada UE przyjęła w poniedziałek również stanowisko w sprawie projektu budżetu na 2021 r., przedstawionego przez Komisję Europejską w zeszłym tygodniu. Projekt budżetu odzwierciedla porozumienie osiągnięte na początku grudnia między negocjatorami PE i Rady.

 

Rada UE podała w komunikacie, że oczekuje, że Parlament Europejski przyjmie budżet na 2021 r. do końca obecnego tygodnia, tak aby pierwszy budżet kolejnych wieloletnich ram finansowych mógł zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

 

Zobowiązania w budżecie na 2021 r. ustalono na 164,2 mld euro, a płatności na 166,1 mld euro.

emi/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie