Nauka zdalna. Najczęściej zadawane pytania - poradnik MEN

Polska
Nauka zdalna. Najczęściej zadawane pytania - poradnik MEN
Polsat News
W listopadzie uczniowie nie wrócą do szkół

Nauka zdalna w szkołach podstawowych i średnich została przedłużona do 29 listopada. Od poniedziałku zdalnie uczyć się będą również uczniowie klas I-III podstawówek. W związku z tym Ministerstwo Edukacji Narodowej na swojej stronie internetowej opublikowało listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie.

Pytania dotyczyły m.in. tego, które typy szkół i placówek mają pracować zdalnie, a które nie i jakie formy zajęć są dopuszczone oraz czy rodzice mogą liczyć na pomoc w opiece nad młodszymi dziećmi.

 

Żłobki i przedszkola bez zmian

 

Podano, że pracować w trybie zdalnym od 9 do 29 listopada będą: szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego.

 

Nauka i opieka dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego pozostaje bez zmian.

 

ZOBACZ: Zamknięcie instytucji kultury. Gliński: nie mamy wyjścia

 

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

 

Podano też, że w okresie od 9 do 29 listopada dyrektor szkoły podstawowej jest zobowiązany do zapewnienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej uczniom klas I-III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

 

Lekcja może trwać od 30 do 60 minut

 

O skróceniu lub wydłużeniu lekcji na odległość decyduje dyrektor szkoły. Lekcja zdalna może trwać od 30 do 60 minut. Pozostaje jednak zasada, że podstawowym wymiarem czasu trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych jest 45 minut.

 

Dyrektor szkoły może też, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, czasowo zmodyfikować odpowiednio tygodniowy rozkład zajęć lub semestralny rozkład zajęć. 

 

Zasiłek opiekuńczy 

 

Odniesiono się także do pytań dotyczących dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

 

Podano, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez okres 21 dni – od 9 do 29 listopada 2020 r. Będzie przysługiwał w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały.

 

Przysługiwał będzie też w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku ograniczonego otwarcia wyżej wymienionych placówek.

 

ZOBACZ: Protest przedsiębiorców z czterech branż. "W bankach świecimy się na czerwono"

 

Tak jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie: rodzicom dzieci w wieku do lat 8 oraz ubezpieczonym rodzicom dzieci: do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

 

Szczegółowe informacje na temat zasiłku opiekuńczego znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Wszystkie pytania i odpowiedzi dotyczące edukacji i nauki zdalnej można znaleźć na stronie MEN.

jo/sgo/ polsatnews.pl, PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie