Polski multimedialny raport klimatyczny TOGETAIR

Polska
Polski multimedialny raport klimatyczny TOGETAIR
TOGETAIR 2020
Na szczycie TOGETAIR 2020 eksperci debatują m.in. czy można połączyć interesy przedsiębiorców z ochroną środowiska.

Ponad 30 ekspertów debatowało w Ministerstwie Klimatu nad rekomendacjami do pierwszego Polskiego Multimedialnego Raportu Klimatycznego TOGETAIR, który będzie narzędziem do negocjacji Green Deal i przedstawienia polskich rekomendacji dot. ekologii w Unii Europejskiej.

Wspólne wnioski? Potrzeba edukacji ekologicznej, zmniejszenie śladu węglowego, zmiany systemowe, biznes neutralny klimatycznie, skupienie na samorządach i problemach lokalnych oraz przedstawienie polskich planów transformacji energetycznej na szczeblu unijnym.

 

Polski multimedialny raport klimatyczny TOGETAIR 

 

Polski Multimedialny Raport Klimatyczny TOGETAIR to nowoczesny serwis, który skupia w jednym miejscu tezy, rekomendacje oraz dobre praktyki związane z ochroną klimatu i środowiska naturalnego. Publikowane treści przygotowane są ponad podziałami politycznymi, społecznymi czy biznesowymi.

 

Celem jest wyeksponowanie polskich działań, zarówno na szczeblu administracji krajowej, jak i przedstawienie w Unii Europejskiej polskiego stanowiska na rzecz ekologii oraz zmniejszenia emisji CO2. Raport ma służyć jako narzędzie soft power do przedstawiania polskich racji w rozmowach na temat New Green Deal z europejskimi partnerami.

 

Raport klimatyczny uwzględnia wnioski zgłaszane przez przedstawicieli rządu, samorządów, naukowców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe. Będzie na bieżąco aktualizowany i prowadzony w czterech wersjach językowych: polska, angielska, niemiecka i francuska. Publikacja odbędzie się w pierwszym kwartale przyszłego roku.

 

- Polski Multimedialny Raport Klimatyczny to szansa na dotarcie do wszystkich Polaków z przekazem na temat konieczności podnoszenia jakości życia w naszym kraju poprzez poprawę jakości powietrza, gospodarki wodnej, lepsze zagospodarowanie odpadami, ewolucje naszego systemu energetycznego. Wielka misja, która będzie dobra wizytówką polskiej pracy na rzecz ekologii – powiedział Michał Kurtyka, minister klimatu.

 

 

Zdaniem Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej, stworzenie Polskiego Multimedialnego Raportu Klimatycznego to ważny element z finansowego i edukacyjnego punktu widzenia.

 

- Raport to bardzo ważny element programowania nowej perspektywy finansowej. Dużo środków w ramach funduszy europejskich przeznacza się na aktywności związane z działaniami klimatycznymi, poprawą środowiska, transformacją energetyczną i klimatyczną. Równocześnie trzeba pamiętać, ze Polska jest w szczególnej sytuacji jeśli chodzi o miks energetyczny. Te działania, które są współfinansowane ze środków UE będą skierowane na kwestie związane z poprawą jakości powietrza, retencji wody, transport i innowacyjne rozwiązania w tych obszarach – zaznacza Małgorzata Jarosińska – Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

 

 

- Istnieje potrzeba przeniesienia dyskusji o czekających Polskę wyzwaniach zarówno na szczebel lokalny, jak i europejski. Tylko takie szerokie podejście w połączeniu z innowacyjną formułą pozwoli skutecznie zmierzyć się z kryzysem ekologicznym. Polski Multimedialny Raport Klimatyczny to narzędzie soft power w perspektywie negocjacji New Green Deal – mówi Artur Beck, współorganizator TOGETAIR i założyciel Fundacji Pozytywnych Idei.

 

- Przygotowywany raport klimatyczny nie będzie opasłym tomiszczem z setkami kartek. Będzie to hybryda multimedialna osadzona na stronie internetowej. Będą tam nie tylko teksty, ale również materiały wideo, wykresy, infografiki. Każdy znajdzie  tam coś dla siebie. Będziemy wskazywali problemy i ich źródła, ale również pochwalimy się tym, co robimy dobrze, bo polska droga do ekologii jest warta promocji. Podchodzimy do tematu bardzo poważnie i chcemy pokazać, co należy zrobić, by dojść do neutralności klimatycznej, czy spełniać unijne normy – zapowiedziała Agata Śmieja, prezes Fundacji Czyste Powietrze i pomysłodawczyni TOGETAIR.

 

Z kolei Michał Gwardys, prezes stowarzyszenia Młodzi dla Polski i współorganizator TOGETAIR, podkreślił rolę patriotycznego podejścia do ekologii.

 

- Unijni partnerzy Polski powinni wiedzieć, że Polacy chcą żyć w czystej Europie, jednak odpowiedzialnością polskiego rządu jest przeprowadzenie transformacji energetycznej w taki sposób, by jak najlepiej służyła polskiemu społeczeństwu. Cieszę się z obecności biznesu państwowego w TOGETAIR. Polskie spółki Skarbu Państwa to cenne aktywa, które mądrze zarządzane będą prowadzić Polskę w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalając kolejnym pokoleniom Polaków żyć w czystszej, piękniejszej ojczyźnie – mówi Michał Gwardys, prezes Stowarzyszenia Młodzi dla Polski i współorganizator TOGETAIR.

 

Tematyka raportu - cztery żywioły

 

Tematyka opiera się na najważniejszych tezach i rekomendacjach, płynących z pierwszej edycji Szczytu Klimatycznego TOGETAIR. Pozwala to wspólnie wyznaczać standardy dbania o ekologię w Polsce.

 

Wątki tematyczne zostały podzielone na cztery żywioły (ogień, woda, ziemia, powietrze), uzupełnione o piątą kluczową kategorię (człowiek). Bazując na tym podziale, raport został złożony z pięciu głównych części, które będą pogłębiane w poszczególnych rozdziałach.

 

- Świadome społeczeństwo nie tylko ma wiedzę, by dokonywać mądrzejszych wyborów konsumenckich, ale też lepiej rozumie skomplikowane zależności gospodarczo-ekologiczne, co pozwoli z większą rezerwą podchodzić do populistycznych haseł i uproszczonych rozwiązań dla złożonych problemów - zwrócił uwagę Jakub Pawłowski, dyrektor programowy TOGETAIR.

 

Raport TOGETAIR to pierwsze tak kompleksowe i wielowątkowe ujęcie kluczowych tematów z zakresu ekologii i ekonomii. Kompendium wiedzy o najważniejszych trendach, które będą kształtować polską politykę klimatyczną w najbliższych latach. Podsumowanie Szczytu Klimatycznego, w którym nie tylko uwzględniamy wypracowane w trakcie wydarzenia rekomendacje, ale też wybiegamy wprzód, nieustannie rozszerzając i pogłębiając kolejne strategie, plany i postulaty.

 

Spotkanie Rady Programowej TOGETAIR
Spotkanie Rady Programowej TOGETAIR

 

Neutralność klimatyczna Polski

 

W Ministerstwie Klimatu po raz drugi odbyło się spotkanie Rady Programowej TOGETAIR, w której skład wchodzą przedstawiciele rządu, administracji, świata nauki, samorządów, dużego i małego biznesu oraz organizacji pozarządowych (https://togetair.eu/rada-programowa)

Michał Kurtyka, minister klimatu zwrócił uwagę, że jednym z wątków podnoszonych na Szczycie Klimatycznym TOGETAIR było dotarcie z programem "Czyste powietrze" do osób mniej zamożnych.

 

- Skierowaliśmy odpowiednie przepisy do Sejmu, które pomogą dotrzeć do tych najuboższych za pośrednictwem gmin i proponują podwyższony poziom finansowania. Przepisy te wejdą w życie 1 października br.- powiedział Kurtyka i dodał, że celom polskiej polityki klimatycznej służą również takie programy jak "Mój prąd" czy "Moja woda”. - Jeśli chodzi o "Mój prąd" to z miesiąca na miesiąc bijemy kolejne rekordy jeśli chodzi o liczbę wniosków na dotację do dofinansowania fotowoltaiki. Z kolei budżet "Mojej wody", która ruszyła 1 lipca br. został wyczerpany w ciągu dwóch miesięcy – dodał minister klimatu.

 

Z kolei Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej przypomniała, że w nowej perspektywie środki z polityki spójności Polska przeznaczy na wsparcie realizacji celów rozwojowych kraju. Działania będą się wpisywać zarówno w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jak i w jasno określone cele Komisji Europejskiej.

 

- My, jako Polska podkreślamy, jak ważna jest ochrona klimatu i transformacja energetyczna, ale jednocześnie przedstawiamy nasze argumenty, wskazując, jak specyficznym jest nasz kraj jeśli chodzi o miks energetyczny, który opiera się na węglu. Polska startuje z zupełnie innego poziomu niż inne państwa członkowskie UE. Dlatego te kwestie muszą być brane pod uwagę, kiedy rozmawiamy o wyznaczaniu poszczególnych celów, poziomów – deklarowała minister funduszy i polityki regionalnej.

 

Edukacja ekologiczna i cele na przyszłość

 

Podczas spotkania omówiono również rekomendacje wypracowane w trakcie Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2020. Główne cele to:

  • Potrzeba kontynuacji edukacji ekologicznej mieszkańców i dialogu wszystkich uczestników rynku
  • Ekologia w regionalnej optyce - skupienie na samorządach i problemach lokalnych
  • Przedstawienie polskich planów, uwarunkowań i wyzwań związanych z transformacją energetyczną na szczeblu UE
  • Zachęcenie i wspieranie biznesu na drodze do neutralności klimatycznej
  • Indywidualne działania mają sens, ale potrzebna jest też systemowa zmiana
  • Konieczność zmniejszenia śladu węglowego

Uczestnicy i organizatorzy wydarzenia byli zgodni, że kluczowa jest edukacja mieszkańców nt. najważniejszych zagadnień dotyczących zmian klimatu, ale do zrobienia jest dużo więcej.

 

Agata Śmieja wyjaśniła, że każde województwo ma swoją specyfikę i uwarunkowania, które mogą sprzyjać lub blokować niezbędne zmiany w kierunku osiągnięcia zeroemisyjności.

 

– Rola regionów w kształtowaniu proekologicznej polityki będzie jeszcze większa w nadchodzących latach, co dostrzegła też Bruksela, przygotowując dodatkowe wsparcie dla samorządów w ramach Nowego Zielonego Ładu – podkreśliła Agata Śmieja, prezes fundacji Czyste Powietrze i pomysłodawczyni TOGETAIR.

 

Dodała, że nowe rozdanie unijnych funduszy i większa odpowiedzialność przerzucona na barki samorządów to zarówno niepowtarzalna szansa, jak i duże wyzwanie. – Dlatego konieczne będzie odpowiednie określenie lokalnych problemów i ustalenie priorytetów na najbliższe lata – wskazała.

 

Natomiast Michał Gwardys, prezes stowarzyszenia Młodzi dla Polski i współorganizator TOGETAIR, podkreślał rolę patriotycznego podejścia do ekologii. Zwrócił przy tym uwagę, że należy znaleźć rozwiązania minimalizujące koszty, które z powodu nieuchronnej restrukturyzacji poniesie polski przemysł i wypracować drogę sprzyjającą rozwojowi rodzimych, innowacyjnych firm.

 

- O powodzeniu tych planów zadecyduje nie tylko wola i pomysły administracji centralnej, ale również odpowiednie i skuteczne przedstawienie tych planów w trakcie przyszłych negocjacji w UE – dodał Gwardys.

Spotkanie Rady Programowej TOGETAIR
Spotkanie Rady Programowej TOGETAIR

Przed nami kolejny szczyt

 

Druga edycja Szczytu Klimatycznego TOGETAIR zaplanowana jest na kwiecień 2021 roku, natomiast pierwszy Polski Multimedialny Raport Klimatyczny TOGETAIR ujrzy światło dzienne w I kwartale przyszłego roku. Organizatorzy to Fundacja Czyste Powietrze, Stowarzyszenie Młodzi dla Polski oraz Fundacja Pozytywnych Idei, a producentem wydarzenia jest CreativeHarder Group.

red/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie