CBOS: 64 proc. Polaków dobrze ocenia działania rządu w zwalczaniu epidemii

Polska
CBOS: 64 proc. Polaków dobrze ocenia działania rządu w zwalczaniu epidemii
KPRM/Krystian Maj
CBOS: 64 proc. Polaków dobrze ocenia działania rządu w zwalczaniu epidemii

64 proc. Polaków dobrze ocenia skuteczność działań rządu w zwalczaniu epidemii koronawirusa. Odmiennego zdania jest 29 proc. - wynika z badania CBOS.

W ocenie 20 proc. respondentów CBOS rząd radzi sobie ze zwalczaniem epidemii zdecydowanie dobrze, a w ocenie 44 proc. raczej dobrze. 21 proc. respondentów uważa, że raczej źle, a 8 proc., że zdecydowanie źle. Zdaniem 7 proc. badanych trudno jest działania ocenić.

 

Od czerwca oceny skuteczności działań rządu w zwalczaniu epidemii są stabilne - zauważa CBOS.

 

W czerwcu dobrze oceniających skuteczność działań rządu było 65 respondentów (20 proc. oceniało, że bardzo dobrze, a 45 proc. - raczej dobrze), a negatywnie oceniających - 29 proc. respondentów (19 proc. - raczej źle, 10 - zdecydowanie źle). 6 proc. badanych nie miało zdania.

 

ZOBACZ: Kolejny rekord zakażeń. Możliwe zmiany w restauracjach, sklepach i na weselach

 

"Kluczowe znaczenie ma orientacja polityczna i światopoglądowa"

 

Według CBOS, społeczno-demograficzny rozkład opinii o skuteczności działań rządu w zwalczaniu epidemii układa się według tego samego wzoru co stosunek do rządu i ogólne oceny jego działań. Najlepiej politykę rządu w tym zakresie oceniają ludzie powyżej 55. roku życia, mieszkańcy wsi, badani z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym, ankietowani o miesięcznych dochodach per capita w gospodarstwie domowym poniżej 1500 zł i od 1500 do 1999 zł.

 

Do najbardziej krytycznych w opiniach należą ludzie do 44. roku życia, szczególnie mający od 25 do 34 lat mieszkańcy dużych miast – przede wszystkim tych liczących co najmniej pół miliona ludności, osoby najlepiej wykształcone i sytuowane.

 

Jak podaje CBOS, kluczowe znaczenie dla oceny skuteczności polityki rządu ma orientacja polityczna i szerzej światopoglądowa. Cztery piąte badanych deklarujących prawicowe poglądy polityczne jest zdania, że rząd dobrze radzi sobie ze zwalczaniem epidemii. Ankietowani identyfikujący się z lewicą są podzieleni w opiniach: niemal równie często oceniają działania rządu dobrze, co źle. Im częściej badani biorą udział w praktykach religijnych, tym lepszą mają ocenę działań rządu.

 

"W elektoratach działania urzędującego gabinetu mające na celu zwalczanie epidemii pozytywnie oceniają przede wszystkim wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (wraz z koalicjantami), ale także większość zwolenników Polskiego Stronnictwa Ludowego - Koalicji Polskiej. Sympatycy pozostałych ugrupowań są mniej jednoznaczni w opiniach: nieco częściej krytykują je, niż chwalą" - czytamy w omówieniu wyników badania.

 

"Łagodzenie obostrzeń w odpowiednim tempie"

 

Jak zauważa CBOS, po okresie nasilenia się obaw dotyczących tempa znoszenia ograniczeń związanych z epidemią umocniło się przekonanie, że łagodzenie obostrzeń i restrykcji przebiega w odpowiednim tempie. Tego zdania jest obecnie 45 proc. badanych (o 6 punktów procentowych więcej niż w drugiej połowie czerwca). Zdaniem 34 proc. tempo jest zbyt szybkie (spadek o 9 punktów procentowych), a zdaniem 10 proc. - tempo jest zbyt wolne (taki sam odsetek jak w czerwcu). 11 proc. nie ma zdania na ten temat.

 

Respondenci pytani byli też o ocenę pakietów rozwiązań osłonowych przygotowane przez rząd i składające się na tzw. tarczę antykryzysową mającą pomóc firmom i pracownikom przetrwać załamanie gospodarcze związane z lockdownem. Ostatnia, czwarta tarcza antykryzysowa obowiązuje od 24 czerwca.

 

Jak zauważa CBOS, z biegiem czasu maleje odsetek osób krytycznie oceniających działania służące pomocy firmom i ich pracownikom.

 

Obecnie 41 proc. badanych uważa działania obecnego gabinetu za wystarczające (zdaniem 9 proc. zdecydowanie wystarczające, a zdaniem 32 proc. raczej wystarczające), a 37 proc., że są one niewystarczające (zdaniem 26 proc. raczej niewystarczające, a zdaniem 11 proc. zdecydowanie niewystarczające). 22 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.

 

Odsetek respondentów oceniających działania jako wystarczające jest na takim samym poziomie jak w drugiej połowie czerwca, a odsetek uważających, że działania są niewystarczające jest o 3 punkty procentowe mniejszy niż w drugiej połowie czerwca i o 6 punktów mniejszy niż na przełomie maja i czerwca.

 

"Rząd dobrze radzi sobie z ograniczaniem epidemii"

 

W ostatnich tygodniach nie zmieniły się oceny polityki gospodarczej rządu. Perspektywy poprawy sytuacji gospodarczej w wyniku działań rządu dostrzega 46 proc. badanych. Sceptycznych co do możliwości jej polepszenia jest 43 proc. ankietowanych.

 

"Większość Polaków uważa, że rząd dobrze radzi sobie z ograniczaniem epidemii. Po okresie widocznego wzrostu obaw związanych ze znoszeniem kolejnych ograniczeń obecnie przeważa przekonanie, że rząd łagodzi obostrzenia w odpowiednim tempie. O ile skuteczność urzędującego gabinetu w zwalczaniu epidemii postrzegana jest na ogół pozytywnie, o tyle jego polityka gospodarcza i skala wsparcia dla firm i pracowników oceniane są niejednoznacznie. Niemniej jednak widoczna jest poprawa w postrzeganiu zakresu udzielnej pomocy. Na przełomie maja i czerwca przeważał pogląd, że wsparcie dla przedsiębiorstw i pracowników jest niewystarczające, jednakże w kolejnych tygodniach opinie w tej kwestii zaczęły się odwracać" - czytamy w komentarzu CBOS.

 

Społeczne oceny polityki rządu wobec epidemii CBOS bada od przełomu maja i czerwca tego roku.

 

Badanie przeprowadzono w dniach od 30 czerwca do 9 lipca 2020 roku w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie 1339 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie metodę badania: 66,1 proc. wybrało wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 19,6 proc. - wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), 14,3 proc. - samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI). We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę.

red/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie