Stołeczni radni udzielili Trzaskowskiemu absolutorium

Polska
Stołeczni radni udzielili Trzaskowskiemu absolutorium
PAP/Radek Pietruszka
Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 40 radnych, a 18 było przeciwko; nikt nie wstrzymał się od głosu

Warszawscy radni udzielili w czwartek prezydentowi stolicy Rafałowi Trzaskowskiemu absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019.

Za udzieleniem Trzaskowskiemu absolutorium głosowało 40 radnych, 17 było przeciwko. Jedna osoba się wstrzymała i jedna była nieobecna.

 

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019 poprzedziło przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Warszawy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019.

 

W tym głosowaniu 41 radnych było za, 16 było przeciw i także jedna osoba się wstrzymała oraz jedna była nieobecna.

 

W 2019 roku dochody stolicy wyniosły 18 109 406 599 zł, w tym 677 080 390 zł stanowiły dochody majątkowe, a 17 432 326 209 zł dochody bieżące. Jeśli chodzi o wydatki to wyniosły one 18 715 018 722 zł. W tej kwocie wydatki majątkowe stanowiły 2 375 057 960 zł, wydatki bieżące 16 339 960 762 zł. Deficyt budżetu wyniósł 605 612 123 zł.

 

Realizacja planu dochodów powyżej 100 proc.

 

W 2019 roku Warszawa zrealizowała 1353 zadania, w tym 339 zadań bieżących oraz 1014 zadań inwestycyjnych. Plan dochodów został zrealizowany w 100,7 proc., a plan wydatków w 95 proc.

 

ZOBACZ: Trzaskowski zdradził o czym będzie chciał porozmawiać z prezydentem

 

Jeśli chodzi o źródła dochodów miasta, to największe dochody Warszawa miała z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które rozliczają PIT w Warszawie - było to 6 314 034 865 zł. Pozostałymi dużymi źródłami dochodów były subwencja oświatowa z budżetu państwa oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone.

 

W ramach wydatków w 2019 roku największe wydatki miasto miało w sferze edukacji i transportu oraz komunikacji, a także ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

bia/luq/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie