Rekompensata za wybory korespondencyjne. Sejm poparł ustawę

Polska
Rekompensata za wybory korespondencyjne. Sejm poparł ustawę
Zdj. ilustracyjne/ Pixabay/ cocoparisienne
Sejm nie przyjął wniosku Koalicji Obywatelskiej o odrzucenie w całości projektu ustawy

Sejm uchwalił w piątek ustawę o ochronie zdrowia w epidemii i po jej ustaniu. Posłowie opowiedzieli się m.in. za rekompensatą w związku z organizacja wyborów korespondencyjnych i za zmianą funkcjonowania NFZ, za tzw. pionizacją.

Sejm nie przyjął wniosku Koalicji Obywatelskiej o odrzucenie w całości projektu ustawy. Zgłoszono go w czwartek podczas II czytania w Komisji Zdrowia. Poparło go 19 członków komisji, a 17 było przeciw.

 

ZOBACZ: Pierwsze protesty wyborcze uznane za zasadne. Co z wynikiem wyborów?

 

Za przyjęciem ustawy w piątek głosowało 230 posłów, przeciw: 220, żaden się nie wstrzymał.

 

"Legalizacja 70 mln złotych wydanych na wybory"

 

Wśród zaakceptowanych w piątek przez Sejm 29 poprawek znalazła się ta wzbudzająca wiele kontrowersji. Dotyczy ona przyznania jednorazowej rekompensaty dla podmiotów, które w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 zrealizowały polecenie premiera związane bezpośrednio z przeprowadzaniem wyborów prezydenckich, która dopuszczała możliwość głosowania korespondencyjnego. Zgłosił ją w czasie pierwszego czytania projektu w Komisji Zdrowia we wtorek 21 lipca jej przewodniczący Tomasz Latos.

 

ZOBACZ: Rekompensaty za wybory, które się nie odbyły. Komisja zdrowia odrzuciła zapisy

 

W uzasadnieniu wskazał, ż "rekompensacie będą podlegały wyłącznie zasadnie poniesione koszty, związane bezpośrednio z realizacją polecenia premiera, o ile zostały one poniesione na zakup środków trwałych lub na wydatki, które jednocześnie nie mogą być wykorzystywane w bieżącej działalności. Wyjątkiem od powyższej zasady będzie sytuacja, w której podmiot poniósł koszty w wysokości przekraczającej cenę rynkową (a poniesienie kosztu w takiej wysokości było uzasadnione sytuacją faktyczną) – w tym przypadku rekompensata będzie obejmowała różnicę pomiędzy ceną faktycznie zapłaconą, a rynkową".

 

Poprawka ta, zdaniem opozycji, legalizuje 70 mln zł wydane na majowe wybory, które nie doszły do skutku.

 

Dodatkowo Sejm przyjął obszerną poprawkę dotyczącą zmian w organizacji i zarządzaniu Narodowego Funduszu Zdrowia zwanych pionizacją funduszu. Zakłada ona m.in., że funkcję pracodawcy wobec osób zatrudnionych w oddziale wojewódzkim NFZ, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, będzie wykonywał prezes NFZ. Pozwala ona także ministrowi właściwemu do spraw zdrowia na wydawanie poleceń funduszowi oraz podejmowanie działań związanych z zapewnieniem dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

bas/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie