Błażej Kmieciak przewodniczącym państwowej komisji ds. pedofilii

Polska
Błażej Kmieciak przewodniczącym państwowej komisji ds. pedofilii
Polsat News
Błażej Kmieciak wybrany na przewodniczącego komisji

Dr hab. Błażej Kmieciak został w piątek wybrany na przewodniczącego państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków pedofilii. Wcześniej tego samego dnia ślubowanie przed Sejmem złożyło siedmiu członków tej komisji.

Ustawa o państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 weszła w życie 26 września 2019 r.

 

Raz do roku publikacja  raport z działania

 

Kmieciak zapowiedział, że komisja raz do roku będzie publikować raport dotyczący pedofilii. Zapowiedział także, że wśród pierwszych działań będzie organizacja urzędu komisji i zatrudnienie w niej specjalistów.

 

Zapowiedział także, że komisja będzie kłaść duży nacisk na edukację i profilaktykę.

 

- Będziemy podejmować tematy najdelikatniejsze z najdelikatniejszych - powiedział Kmieciak apelując o powściągliwość.

 

Ślubowanie przed Sejmem nowo powołani członkowie komisji złożyli w piątek.

 

ZOBACZ: Komisja ds. pedofilii. Kandydatura księdza odrzucona głosami PiS, KO i Lewicy

 

W skład komisji wchodzi siedmiu członków. Swoich przedstawicieli do niej powołali: Sejm - Barbarę Chrobak, Hannę Elżanowską i Andrzeja Nowarskiego; Senat - Agnieszkę Rękas; prezydent - Justynę Kotowską; premier - Elżbietę Malicką i rzecznik praw dziecka - Błażeja Kmieciaka.

 

Przewodniczącego komisji Sejm wybiera spośród jej członków zwykłą większością głosów. W piątek na to stanowisko wybrał Błażeja Kmieciaka. Za jego kandydaturą głosowało 244 posłów, 173 było przeciw, a 34 wstrzymało się od głosu.

 

Wideo - przewodniczący komisji Błażej Kmieciach o swoich zamierzeniach

  

 

Rzecznik pacjentów szpitali psychiatrycznych

 

Błażej Kmieciak jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, ma doktorat z socjologii prawa, jest też absolwentem resocjalizacji i podyplomowych studiów w zakresie prawa medycznego i bioetyki. Ukończył Szkołę Praw Człowieka organizowaną przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i Szkołę Profilaktyki Uzależnień w Warszawie. Ma uprawnienia mediatora, odbywał kursy organizowane przez Uniwersytet Harvarda, Uniwersytet Georgetown i Organizację Narodów Zjednoczonych dotyczące praktyki w stosowaniu praw dziecka oraz przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci.

 

Przez osiem lat pełnił funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, był ekspertem rzecznika praw pacjenta do spraw bioetycznych, a także członkiem Zespołu ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Pracuje w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od urodzenia jest osobą z niepełnosprawnością – niedowidzącą.

 

Początkowo przepisy przewidywały, że pierwszy raport komisji ds. pedofilii będzie opracowany w ciągu roku od daty wejścia w życie ustawy, a więc do września 2020 r. Jednak członkowie komisji ślubowanie przed Sejmem złożyli dopiero 10 miesięcy po tym, jak Sejm uchwalił ustawę, więc termin przygotowania pierwszego raportu przesunięto. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami pierwszy raport komisja opracowuje i udostępnia w ciągu roku od powołania jej członków.

bas/hlk/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie