Poprawki do "bonu turystycznego" i wnioski o odwołanie dwóch ministrów. W środę zbierze się Sejm

Polska
Poprawki do "bonu turystycznego" i wnioski o odwołanie dwóch ministrów. W środę zbierze się Sejm
YouTube/ Sejm RP
W popołudniowym bloku głosowań posłowie mają zająć stanowisko m.in. wobec poprawek Senatu do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym

W środę na dwudniowym posiedzeniu zbiera się Sejm; ma się zająć m.in. zaproponowanymi przez Senat poprawkami do prezydenckiej ustawy o bonie turystycznym oraz wnioskami Koalicji Obywatelskiej o wyrażenie wotum nieufności wobec szefów MS i MSWiA - Zbigniewa Ziobry i Mariusza Kamińskiego.

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem w środę, w popołudniowym bloku głosowań, posłowie mają zająć stanowisko m.in. wobec poprawek Senatu do prezydenckiej ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Senatorowie zaproponowali ponad 70 poprawek do tej ustawy. Większość z nich miała charakter redakcyjny i legislacyjny.

 

Najważniejsze merytoryczne zmiany dotyczyły poszerzenia grona beneficjentów bonu turystycznego. Senat zaproponował, by bonem objąć także emerytów i rencistów, oraz dzieci rodziców, którzy pracują za granicą.

 

Sejm zajmie się także poprawkami Senatu dotyczącymi nowelizacji ustawy o IPN, która wprowadza trwałe nieprzedawnianie się karalności zbrodni komunistycznych. Obecne przepisy stanowią, że część tych zbrodni przedawni się 1 sierpnia br. Nowela, którą przygotowali posłowie PiS, oznacza, że prokuratorzy pionu śledczego IPN będą mieli nadal obowiązek ścigania sprawców zbrodni komunistycznych. Poprawki Senatu mają głównie charakter doprecyzowujący przepisy.

 

Komisja ds. pedofilii

 

Posłowie mają także powołać trzech członków Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Komisja ma się składać z siedmiu członków: trzech powołanych przez Sejm większością trzech piątych głosów, jednego powołanego przez Senat również większością trzech piątych głosów oraz po jednym członku powołanym przez premiera, prezydenta i Rzecznika Praw Dziecka.

 

Dotychczas swoich przedstawicieli do komisji powołali prezydent - Justynę Kotowską, premier - Elżbietę Malicką, Senat - Agnieszkę Rękas oraz Rzecznik Praw Dziecka - Błażeja Kmieciaka.

 

ZOBACZ: Pierwsza taka egzekucja od 17 lat. Skazaniec torturował i zabił 8-latkę

 

W środę wieczorem Sejm ma się zająć wnioskami Koalicji Obywatelskiej o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego oraz wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

 

Posłowie KO na początku czerwca zapowiedzieli złożenie wniosków o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości, PG Zbigniewa Ziobry oraz szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. Wnioski te - jak wówczas mówili - mają być "żądaniem" skierowanym do PiS o rozliczenie "skompromitowanych ministrów".

 

Posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz wówczas przekonywała, że prokuratura, podległa prokuratorowi generalnemu Zbigniewowi Ziobrze milczy w sprawie "kolejnych afer". - W trakcie epidemii jesteśmy świadkami naprawdę wielu afer - stwierdziła. - Od kilku tygodni śledzimy informacje o trefnych maseczkach kupionych przez Ministerstwo Zdrowia, o trefnych testach, a tutaj ani dymisji, ani konsekwencji, ani żadnych widocznych działań prokuratury - mówiła posłanka.

 

Wniosek o odwołanie Kamińskiego zaopiniowany negatywnie

 

We wtorek sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Kamińskiego. Tomasz Szymański (KO), przedstawiając wniosek podsumowywał działania szefa MSWiA w okresie od 13 lutego do czerwca 2020 r. Jak mówił, w obliczu pandemii podległe Kamińskiemu służby nie zadziałały tak, jak powinny, narażając tym samym życie i zdrowie wielu Polaków.

 

Sejm ma również na posiedzeniu przeprowadzić pierwsze czytanie rządowego projektu noweli ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Projekt ma na celu wdrożenie w polskim prawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego, której celem jest rozwiązanie problemu nieuczciwych praktyk i promowanie zasady, że za tę samą pracę w tym samym miejscu powinno przysługiwać to samo wynagrodzenie oraz zapewnienie uczciwych warunków wynagrodzenia pracownikom delegowanym i równych warunków konkurencji między przedsiębiorstwami delegującymi pracowników a lokalnymi przedsiębiorstwami w kraju przyjmującym.

 

Nowe przepisy mają też zlikwidować bariery, które napotyka obecnie Państwowa Inspekcja Pracy w pozyskiwaniu informacji służących realizacji jej ustawowych zadań od organów skarbowych oraz wprowadzeniu przepisów przewidujących wyłączenie kabotażu spod zastosowania przepisów projektowanej ustawy oraz utrzymanie w stosunku do przewozów kabotażowych zmienianych przepisów w brzmieniu dotychczasowym.

 

ZOBACZ: Sejm za nieprzedawnianiem się zbrodni komunistycznych

 

W Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym polskim obywatelom zesłanym lub deportowanym do ZSRR w latach 1939-1956. W jego uzasadnieniu podano, że dotychczasowe rekompensaty udzielane przez państwo polskie z tytułu prześladowań doznanych ze strony okupantów nie objęły wszystkich polskich zesłańców. Projekt jest też odpowiedzią na postulaty środowiska Sybiraków, w których sygnalizowano, że dożywają oni swoich dni bardzo często w trudnych warunkach.

 

Proponowane przepisy określają zasady przyznawania zadośćuczynienia, w tym krąg osób uprawnionych do jego otrzymania, wysokość i tryb przyznawania. Jednorazowe świadczenie ma być wypłacane w wysokości proporcjonalnej do okresu przebywania na zesłaniu lub deportacji w ZSRR. Za każdy pełny miesiąc okresu podlegania w latach 1939–1956 represjom ma przysługiwać 200 zł, jednak świadczenie nie może być niższe niż 2,4 tys. zł.

 

Projekt ustawy o wsparciu dla rynku ubezpieczeń należności handlowych

 

Posłowie przeprowadzą II czytanie przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju projektu ustawy o wsparciu dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19. Jak napisało MR, nowy instrument wsparcia umożliwi zakładom ubezpieczeń, uprawnionym do ubezpieczenia kredytu na terytorium Polski, scedowanie części ryzyka na Skarb Państwa - reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki - w zamian za przekazanie części składki ubezpieczeniowej. W ten sposób komercyjni ubezpieczyciele należności będą mogli ograniczyć swoje ryzyko związane z możliwością wzrostu liczby i wartości wypłacanych odszkodowań w okresie pogorszenia koniunktury gospodarczej, a Skarb Państwa - poprzez odpowiednie zapisy umów reasekuracyjnych - będzie miał możliwość wpływania na politykę oceny ryzyka zakładów ubezpieczeń.

 

W harmonogramie obrad jest również przeprowadzenie II czytania rządowego projektu noweli ustawy o odnawialnych źródłach energii. Projekt przewidujący czasową zmianę definicji drewna energetycznego w ustawie o OZE, by zwiększyć podaż biomasy w czasie epidemii koronawirusa, przygotowało Ministerstwo Środowiska. Przepis ten ma charakter epizodyczny i ma obowiązywać od 1 lipca 2020 r. do końca 2021 r.

 

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem, posłowie mają również przeprowadzić II czytanie projektu nowelizacji ustawy o komisji weryfikacyjnej oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami. Projekt zakłada m.in. usprawnienie procedury przyznawania odszkodowań dla lokatorów. Zgodnie z propozycją sprzeciw od decyzji komisji przyznających odszkodowanie lub zadośćuczynienie przysługiwać będzie jedynie lokatorom, a już nie m.st. Warszawa.

 

Wszystkie decyzje zaskarżone dotychczas przez m.st. Warszawa mają być uznane za ostateczne i prawomocne. Środki, z których wypłacone będą odszkodowania oraz zadośćuczynienia, w terminie 14 dni od wejścia w życie ustawy przekazane mają zostać przez m.st. Warszawę na rachunek Funduszu Reprywatyzacji. W terminie 30 dni od wejścia w życie ustawy wypłacać ma je minister finansów.

 

W czwartek posłowie mają przeprowadzić pierwsze czytanie poselskiego projektu noweli ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, a także zająć się stanowiskiem Senatu do ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców oraz do noweli ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

bia/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie