Podwyżki dla lekarzy rezydentów. Jest projekt rozporządzenia

Polska
Podwyżki dla lekarzy rezydentów. Jest projekt rozporządzenia
pixabay/ zdjęcie ilustracyjne
Za miesiąc (1 lipca) lekarze rezydenci mieliby otrzymać podwyżki

Od 1 lipca lekarze rezydenci, czyli odbywający specjalizację, mają otrzymać podwyżki - wynika z projektu rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie zasadniczego miesięcznego wynagrodzenia dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury.

W poniedziałek projekt trafił do konsultacji publicznych. Resort wyjaśnił, że konieczność wydania takiej regulacji wynika z realizacji przepisów ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

 

ZOBACZ: Lekarze ostrzegają przed "nowym kryzysem" po epidemii koronawirusa

 

Rezydent to lekarz odbywający specjalizację, który ma pełne prawo wykonywania zawodu, zdał Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) i odbył staż podyplomowy. W uzasadnieniu do projektu podano, że obecnie najniższe zasadnicze wynagrodzenie, na którego podstawie ustala się podwyżkę dla rezydentów, wynosi 5164 zł - to iloczyn współczynnika pracy właściwego dla lekarza albo lekarza dentysty, bez specjalizacji (1,05) i kwoty (4918,17 zł) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2019 r., ogłoszonej przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Trzy grupy rezydentów

 

Wynagrodzenia rezydentów kształtowane są zależnie od roku odbywania specjalizacji i od dziedziny medycyny. Od 1 lipca 2020 r. zakwalifikowano trzy grupy lekarzy. Pierwsza to lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w dziedzinie medycyny niezaliczanej do dziedzin priorytetowych. Druga to ci po drugim roku rezydentury w dziedzinie medycyny niezaliczanej do dziedzin priorytetowych. Trzecia obejmuje tych odbywających specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w priorytetowej dziedzinie medycyny, których wynagrodzenia zasadnicze są niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone zgodnie z przepisami ustawy z 8 czerwca 2017 r.

 

ZOBACZ: Wojsko zawodowe dostało niemałe podwyżki, żołnierze ochotnicy - bonus

 

Jak wynika dalej z uzasadnienia, dodatkowo dotychczas obowiązujące rozporządzenie z 6 września 2018 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury przewidywało wyższe wynagrodzenie zasadnicze, w kwocie 4875 zł należne przez pierwsze dwa lata odbywania specjalizacji dla rezydentów priorytetowych dziedzin medycyny, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji w tym trybie w drugim postępowaniu kwalifikacyjnym w 2017 r. i w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym w 2018 r. W tej grupie do podwyżki kwalifikuje się około 80 rezydentów, zatem ich wynagrodzenia również zostaną zwiększone w projektowanej regulacji.

 

Rezydent chorób zakaźnych zarobi więcej

 

Z uwagi na zmiany na liście priorytetowych dziedzin medycyny zakłada się, że lekarze, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji w dziedzinie ortodoncji, która traci status dziedziny priorytetowej, zachowają prawo do wynagrodzenia ustalonego w wysokości przewidzianej dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury w dziedzinie priorytetowej do dnia zakończenia odbywania tego szkolenia w tym trybie.

 

ZOBACZ: Porody w czasie epidemii. W tym szpitalu zakaźnym urodziło się 14 dzieci

 

"Jednocześnie na liście priorytetowych dziedzin medycyny pojawiają się trzy nowe specjalizacje: chirurgia dziecięca, choroby zakaźne oraz medycyna paliatywna. Wszyscy lekarze odbywający specjalizację w tych trzech dziedzinach medycyny zostaną objęci wynagrodzeniem właściwym dla dziedzin priorytetowych począwszy od dnia 1 lipca 2020 r." - zaznaczono.

 

Proponowanym terminem wejścia regulacji w życie jest 1 lipca 2020 r.

ac/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie