Wyniki egzaminów i rekrutacje do szkół. Minister edukacji podał terminy

Polska
Wyniki egzaminów i rekrutacje do szkół. Minister edukacji podał terminy
Polsat News
Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski

Wyniki egzaminów maturalnych będą ogłaszane do 11 sierpnia, egzaminów ósmoklasisty do 31 lipca, a egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do 31 sierpnia - poinformował minister edukacji Dariusz Piontkowski. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpocznie się 15 czerwca.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej w resorcie edukacji minister Dariusz Piontkowski przypomniał harmonogram egzaminów, a także podał terminy rekrutacji do szkół średnich. Przyznał, że po konsultacjach harmonogram ten nieco się zmienił w stosunku do pierwotnego planu.

 

Kiedy egzaminy?

 

Zgodnie z harmonogramem egzaminów zewnętrznych, egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w dniach 16-18 czerwca. Ósmoklasiści, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminu w czerwcu, będą go pisać w drugim terminie w dniach 7-9 lipca.  Obie te grupy wyniki egzaminów otrzymają do 31 lipca. 

 

Matury rozpoczną się 8 czerwca. Sesja potrwa do 29 czerwca. Będą przeprowadzone tylko egzaminy pisemne. W tym roku na maturze nie będzie egzaminów ustnych. Wyniki mają być znane do 11 sierpnia.

 

ZOBACZ: Chiny zakazują maseczek na lekcjach WF-u. Trzech uczniów zmarło

 

Dla maturzystów, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminów w czerwcu, dodatkową sesję zaplanowano od 8 do 14 lipca. Sesja poprawkowa dla maturzystów zaplanowana na 8 września (wyniki będą 30 września).

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (w Formule 2012 i 2017) potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Wyniki mają być ogłoszone do 31 sierpnia.

 

Z kolei egzamin zawodowy (w Formule 2019) będzie w dniach 17-28 sierpnia. Tu wyniki będą ogłoszone do 12 października.

 

Harmonogram rekrutacji

 

Piontkowski poinformował, że zdawać dokumenty do szkół będzie można od 15 czerwca do 10 lipca i będzie to można robić w wersji elektronicznej. Wtedy trzeba będzie dosłać kopię świadectwa.

 

Szkoły, które wymagają umiejętności praktycznych, będą mogły je sprawdzić między 23 czerwca a 7 lipca.

 

Druga tura składania dokumentów w trakcie postępowania rekrutacyjnego - dodał szef MEN - rozpocznie się 31 lipca i skończy 4 sierpnia.

 

ZOBACZ: Kiedy otworzą szkoły? Deklaracja ministra edukacji

 

- Wtedy należy złożyć kopię, także wersję elektroniczną, zaświadczenia o egzaminie. W tych kilku dniach uczeń, mając już świadomość jakie miał świadectwo, ile punktów otrzymał na egzaminie, może również zmienić swoją decyzję jeśli chodzi o szkoły, które chciałby wybrać w postępowaniu rekrutacyjnym - powiedział Piontkowski.

 

- Przewidujemy, że 12 sierpnia zostaną podane listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Tradycyjnie zostaną wywieszone na budynku szkoły, ale ze względu na stan epidemii będą mogły być zawieszone na stronie internetowej szkoły - poinformował.

 

Jak przekazał Piontkowski, zakwalifikowani uczniowie będą musieli dostarczyć oryginały świadectw i wyników egzaminów. 19 sierpnia szkoły ogłoszą listę osób przyjętych.

 

Następnych kilka dni, mówił minister, zostanie przeznaczonych na odwoływanie się do komisji rekrutacyjnych i przyjmowanie uczniów tam, gdzie będą wolne miejsca. 

 

WIDEO: Konferencja prasowa Ministerstwa Edukacji Narodowej

  

Na teren szkoły wyłącznie z zakrytą twarzą

 

Na stronie CKE zamieszczono wytyczne dot. przeprowadzania egzaminów

 

"Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego" - ogłoszono w wytycznych.

 

Jak dodano, "podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu)".

 

Podkreślono także, że "zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, wychodzi do toalety, podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego), kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej".

 

Egzaminatorzy i nauczyciele także w maseczkach

 

"Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu" - podkreślono.

 

ZOBACZ: Egzaminy prawnicze. Podano wstępny termin

 

W wytycznych podkreślono także konieczność dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły. Płyn dezynfekujący ma być także dostępny w każdej sali egzaminacyjnej.

 

Zachowane muszą być także co najmniej 1,5-metrowe odstępy między zdającymi oraz członkami komisji.

 

ZOBACZ: Hejt podczas lekcji online. Policja odnotowuje pierwsze zgłoszenia

 

CKE i MEN zalecają także otwarcie wszystkich drzwi w budynku, by nikt nie musiał ich dotykać, otwierając i zamykając. Sale egzaminacyjne powinny być wietrzone co godzinę, także podczas trwania egzaminu, o ile nie zakłóci to komfortu zdających.

 

"Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu" - podkreślono.

 

Podejrzenie zakażenia

 

W wytycznych zapisano także zalecenia, co zrobić w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub zdającego.

 

"Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób" - podano.

 

ZOBACZ: Zhakował e-lekcje, 13-latek odpowie przed sądem dla nieletnich

 

"W przypadku egzaminów, do których przystępują niepełnoletni zdający, PZE niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe" - podkreślono.

 

pgo/ polsatnews.pl
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie