Do przedszkola bez zabawek. Jakich jeszcze zasad należy przestrzegać?

Polska
Do przedszkola bez zabawek. Jakich jeszcze zasad należy przestrzegać?
pixabay/ zdjęcie ilustracyjne
Ministerstwo edukacji narodowej opublikowało nowe wytyczne dla żłobków i przedszkoli

Zakaz przynoszenia zabawek, wyłączone źródełko z wodą pitną, częsta dezynfekcja czy mniejsze grupy dzieci - to tylko niektóre z wytycznych opublikowanych w środę przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Mają one służyć bezpiecznemu powrotowi do żłobków i przedszkoli oraz ograniczenia potencjalnych zakażeń koronawirusem w tych miejscach.

W środę premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od 6 maja dopuszczona będzie możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Jak wyjaśnił, ostateczne decyzje będą podejmowane przez organy prowadzące te placówki. Warunki, na jakich otwarcie przedszkoli będzie możliwe, określane są wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Dzieci lekarzy mają pierwszeństwo

 

Podano, że ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej, a w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Mniejsza liczebność grup

 

Dyrektor placówki - zgodnie z wytycznymi - ma od 6 maja br. zorganizować zajęcia dla dzieci. Grupy powinny przebywać w wyznaczonych i stałych salach. Jeśli jest to możliwe, liczebność grup powinna być mniejsza niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli.

 

W miarę możliwości dyrektor placówki ma ograniczyć przebywanie w placówce osób z zewnątrz. Przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, w tym z dostawcami posiłków, ma zadbać o zachowanie dodatkowych środków ostrożności.

 

ZOBACZ: Wydłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Znamy szczegóły

 

Przy wejściu do przedszkola/szkoły dyrektor bezwzględnie ma umieścić płyn do dezynfekcji rąk i zobligować wszystkich dorosłych do korzystania z niego.

 

Wyłączone źródełko z wodą

 

Dyrektor ma także wyłączyć źródełko lub fontannę wody pitnej. Jeśli w placówce znajdują się inne dystrybutory wody, dzieci powinny z nich korzystać pod nadzorem nauczyciela. Jak podaje MEN, zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały określone na stronie internetowej GIS.

 

Zgodnie z wytycznymi dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki placów zabaw i boisk. Jeśli nie można zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na szkolnym placu zabaw lub boisku, należy go oznaczyć taśmą i odpowiednio zabezpieczyć przed używaniem.

 

Częstsza dezynfekcja i kadra poniżej 60. roku życia

 

Dyrektor ma zapewnić sprzęt i środki oraz monitorować prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.

 

Ma także przygotować procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruuj pracowników, jak należy je stosować. Przeprowadzić spotkania z pracownikami i zwrócić uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do placówki nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy.

 

ZOBACZ: "Dzieci nie będą nosiły masek". Nie wszystkie żłobki i przedszkola zostaną otwarte?

 

W miarę możliwości dyrektor placówki ma nie angażować w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych pracowników powyżej 60. roku życia, a także w miarę możliwości unikać rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi.

 

Posiłki w małych grupach

 

Dyrektor ma zorganizować bezpieczne spożywanie posiłków, w tym np. spożywanie posiłków w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. MEN przypomina, że wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentów temperaturze min. 60 stopni Celsjusza lub je wyparzać. W przypadku korzystania z cateringu dyrektor ma wymagać od dostawców jednorazowych pojemników i sztućców.

 

Zgodnie z wytycznymi nauczyciele mają wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone. Ma nie organizować wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku. Z sali ma usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystuje przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, powinien je systematycznie dezynfekować.

 

Nacisk na częste mycie rąk

 

Nauczyciel ma także wietrzyć salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzić gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach. Ma zorganizować pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji.

 

Ma zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Ma też unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

 

ZOBACZ: "Możliwe, że dzieci nie wrócą do szkoły przed wakacjami" - przyznał minister edukacji

 

Rodzic, aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, ma przekazać dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia. Ma dać dziecku, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. MEN przypomina rodzicom, by przyprowadzali do placówki dzieci zdrowe - bez objawów chorobowych.

 

Podkreśla, by nie posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, gdyż wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 

Do przedszkola bez zabawek

 

MEN zwraca się też do rodziców by wyjaśnili dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek. Regularnie przypominali dziecku o podstawowych zasadach higieny oraz że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

 

Mają także zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Resort edukacji przypomina, że dzieci uczą się przez obserwację, dlatego także sami rodzice powinni stosować się do tych zasad.

ac/ PAP, polsatnews.pl
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie