Kolejny antykryzysowy projekt rządu. Co zawiera?

Polska
Kolejny antykryzysowy projekt rządu. Co zawiera?
Polsat News
Rząd przyjął we wtorek projekt kolejnego pakietu antykryzysowego

Rząd we wtorek przyjął i wysłał do Sejmu projekt kolejnego pakietu antykryzysowego. Zawiera 13 głównych działań w takich obszarach, jak rozszerzenie zwolnień ze składek, wsparcie dla transportu, czy dokapitalizowanie ARP na cele wsparcia dla firm.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 przewiduje m.in. rozszerzenie zwolnień z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Ze zwolnienia mają móc skorzystać osoby same opłacające składki, w sytuacji, gdy ich przychód był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł.

 

Dofinansowanie Agencji Rozwoju Przemysłu

 

W projekcie przewiduje się wsparcie wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych operatorów, specjalizujących się w przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym, w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 

Rząd proponuje dalsze wydłużenie terminów obowiązujących przedsiębiorców z tytułu sprawozdań oraz obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o odpadach.

 

ZOBACZ: Gospodarka przegrywa z koronawirusem. Ponad milion osób może stracić pracę

 

Projekt zakłada dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu kwotą w wysokości do 900 mln zł ze środków Funduszu Reprywatyzacyjnego. Pieniądze te mają być przeznaczone "w szczególności" jako wsparcie przedsiębiorców.

 

Przewiduje także "wsparcie sektora opierającego się na wykorzystaniu drewna lub produkcji surowca drzewnego". Ma to na celu zachowanie ciągłości działania tego sektora oraz funkcjonowania Lasów Państwowych - informuje rząd.

 

Zwiększenie ochrony osób biorących kredyty i pożyczki

 

Proponowane przepisy zakładają też podwyższenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do kwoty 900 zł, oraz zwiększenie wysokości kwoty wynagrodzenia za pracę wolnej od egzekucji o 25 proc. na każdego członka rodziny, który nie uzyskuje dochodów i pozostaje na utrzymaniu pracownika.

 

Nowe regulacje mają umożliwić pracownikom pomocy społecznej odbywającym kwarantannę w ośrodku, w którym świadczą pracę, możliwości dalszego jej świadczenia w tej jednostce, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia.

 

ZOBACZ: Emilewicz podała termin "odmrożenia" gospodarki

 

Projekt przewiduje "zwiększenie ochrony" osób zawierających umowy pożyczki, kredytu lub inne umowy, m.in. poprzez wprowadzenie nieważności umowy, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości na zabezpieczenie roszczeń niewynikających z prowadzonej przez tą osobę działalności gospodarczej lub zawodowej.

 

Penalizowane ma też być żądanie od osoby fizycznej co najmniej dwukrotności maksymalnej wysokości kosztów pozaodsetkowych lub co najmniej dwukrotności stopy odsetek maksymalnych określonych w ustawie.

 

W projektowanej regulacji proponuje się dalszą elektronizację metod przekazywania informacji klientom ZUS.

 

Wsparcie kinematografii

 

Projekt przewiduje też wsparcie kinematografii przez pozyskanie dodatkowych środków dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w celu poprawy sytuacji na rynku polskiej sztuki filmowej.

 

Zakłada się też "dalsze upraszczanie regulacji administracyjnych oraz czasowe wydłużanie obowiązywania koncesji, pozwoleń oraz uprawnień, tak aby nie zostały naruszone łańcuchy dostaw oraz ciągłość działalności gospodarczej".

 

ZOBACZ: Blisko 8 miliardów euro dla Polski. Komisja Europejska zdecydowała

 

Projekt wprowadza też czasowe zwolnienie z opłat wynikających z ustawy Prawo wodne. Chodzi o korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, co - według rządu - obniży koszty funkcjonowania zarówno dla sektora turystyki, jak i armatorów.

 

"Powyższe działania stanowią jedynie część z uregulowań zawartych w przedkładanym projekcie, jednocześnie ich konstrukcja, jak i zakładany cel ma prowadzić do uproszczenia obowiązków wynikających z uregulowań administracyjnych, jak i bezpośrednią pomoc zarówno dla obywateli, jak i przedsiębiorstw" - napisano w uzasadnieniu rządowego projektu.

dk/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie