Sąd: żłobek może pytać rodziców, czy dziecko było szczepione

Polska

Organ prowadzący żłobek ma prawo żądać od rodziców ubiegających się o przyjęcie dzieci złożenia informacji o przebytych szczepieniach. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił skargę wojewody warmińsko-mazurskiego na uchwałę Rady Miasta Olsztyna w tej sprawie.

W marcu rada miasta zmieniła statut Zespołu Żłobków Miejskich w Olsztynie, wpisując do niego m.in. obowiązek złożenia przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka pisemnego oświadczenia o odbyciu przez dziecko ubiegające się o miejsce w żłobku obowiązkowych szczepień lub o ich długotrwałym odroczeniu. Ten zapis zaskarżył do WSA wojewoda warmińsko-mazurski.

 

Rzecznik WSA w Olsztynie sędzia Alicja Jaszczak-Sikora poinformowała w środę, że w poniedziałek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wydał orzeczenie w tej sprawie.

 

"Dane szczepień mieszczą się w danych o stanie zdrowia"

 

- Sąd nie podzielił argumentu wojewody, że nie było podstawy prawnej do żądania od rodziców zaświadczenia bądź oświadczenia o tym, iż dziecko było poddane szczepieniom. Sąd uznał, że ten zarzut jest zupełnie nieuzasadniony – wskazała sędzia.

 

Wyjaśniła, że jeden z artykułów ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech wymienia, jakie oświadczenie lub zaświadczenia rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku ma obowiązek przedstawić. Jest tam mowa o danych o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

 

- Sąd uznał, że dane dotyczące szczepień mieszczą się w ogólnym pojęciu danych o stanie zdrowia. Sąd ocenił, że to nie jest tak, że dane o stanie zdrowia ograniczają się tylko – tak jak wojewoda wskazał – do podania, czy dziecko jest zdrowe, jakie choroby przebyło, ale są to także informacje dotyczące tego, czy było poddane obowiązkowym szczepieniom lub jest z tych szczepień zwolnione ze względów zdrowotnych – wyjaśniła rzecznik WSA.

 

Podała, że w związku z tym, że podstawa prawna o zmianie statutu w tym zakresie istniała, to organ tym samym podejmując tę uchwałę, prawa nie naruszył.

 

"To odpowiedź na ruchy antyszczepionkowe"

 

- Oznacza to, że organ prowadzący żłobek w trosce o zdrowie innych dzieci ma prawo żądać od wszystkich dzieci, żeby rodzice takie oświadczenie lub zaświadczenie o stanie zdrowia złożyli – wskazała.

 

- Intencją radnych Olsztyna przy uchwalaniu tego prawa było promowanie odpowiedzialnego rodzicielstwa i troska o bezpieczeństwo dzieci. Nieszczepione dzieci w odczuciu radnych mogą stanowić zagrożenia dla siebie samych, jak i dla dzieci ze słabszą odpornością – powiedział przewodniczący Rady Miasta Olsztyna Robert Szewczyk.

 

- To także odpowiedź na ruchy antyszczepionkowe. Dla każdego odpowiedzialnego rodzica, który przestrzega kalendarza szczepień, ta uchwała nie jest przeszkodą - dodał.

 

Rozstrzygnięcie WSA w Olsztynie nie jest prawomocne. Wojewoda może zaskarżyć je do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

wka/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie