Świadectwa i legitymacje będą mogli odbierać uczniowie. MEN zapowiada zmiany

Polska
Świadectwa i legitymacje będą mogli odbierać uczniowie. MEN zapowiada zmiany

Do uzgodnień międzyresortowych skierowany został w piątek projekt nowelizacji rozporządzenia ws. świadectw i dyplomów. Zgodnie z nim niepełnoletni uczniowie będą mogli odbierać legitymacje szkolne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Przygotowanie nowelizacji zapowiedział w czwartek na konferencji prasowej minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

 

- Konieczność nowelizacji rozporządzenia (...) wynika ze zgłaszanej przez rodziców, uczniów i środowiska oświatowe potrzeby zmiany przepisów w zakresie potwierdzania przez uczniów i ich rodziców odebrania dokumentów w imiennej ewidencji prowadzonej przez szkoły – czytamy w uzasadnieniu projektu.

 

Pełnoletni uczeń albo rodzic

 

W życie 6 września weszła nowelizacja rozporządzenia, rozszerzająca wykaz dokumentów, świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, przy których wydaniu szkoła ma obowiązek prowadzenia imiennej ewidencji. Odebrać i pokwitować dokument znajdujący się w wykazie może tylko pełnoletni uczeń lub absolwent, a w przypadku niepełnoletnich uczniów i absolwentów mogą to zrobić tylko ich rodzice.

 

Niepełnoletni uczeń nie może sam odebrać i pokwitować żadnego z dokumentów w wykazie. Problem dotyczy uczniów rozpoczynających naukę w danym typie szkoły (uczniów I klas szkół podstawowych i średnich), niepełnoletnich uczniów, którzy zmienili szkołę, i tych niepełnoletnich uczniów, którzy zgubili legitymację. W przypadku świadectw szkolnych dotyczy odbioru przez uczniów świadectw ukończenia szkoły podstawowej. Uczniowie nie mogą też sami odebrać zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Do tej pory dokumenty te niepełnoletni uczniowie mogli odbierać sami.

 

- Ponieważ wywołało to duży rezonans społeczny (...), postanowiliśmy zareagować – mówił w czwartek Piontkowski.

 

Założenia projektu

 

Zgodnie ze skierowanym w piątek do uzgodnień projektem odbiór: świadectw ukończenia szkoły, indeksów, papierowych legitymacji szkolnych, e-legitymacji szkolnych, mLegitymacji szkolnych oraz zaświadczeń o zawodzie, a także świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, certyfikatów, dyplomów, zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego będzie mógł potwierdzić każdy uczeń albo absolwent (zarówno pełnoletni, jak i niepełnoletni) lub rodzice niepełnoletniego ucznia albo absolwenta.

 

Wszyscy uczniowie (zarówno pełnoletni, jak i niepełnoletni) będą mogli też wystąpić o wydanie duplikatu każdego z tych dokumentów (w przypadku zgubienia lub zniszczenia) oraz wystąpić o sprostowanie dokumentu w przypadku ewidentnego błędu (np. błędu w imieniu lub nazwisku ucznia lub absolwenta).

 

Ponadto w projekcie zaproponowano zmianę odnoszącą się do wnioskowania oraz potwierdzania odebrania zaświadczenia o przebiegu nauczania. Obecnie wnioskować o wydanie tego zaświadczenia oraz je odebrać może jedynie pełnoletni uczeń lub rodzic niepełnoletniego ucznia albo absolwent. W projekcie zaproponowano, by mogli to zrobić także rodzice pełnoletniego ucznia albo absolwenta.

 

"Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, ponieważ, jak wyżej wskazano, odpowiada oczekiwaniom społecznym. Skrócony termin wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia m.in. umożliwi niepełnoletnim uczniom odbiór i potwierdzenie odbioru legitymacji szkolnych, które są wydawane przez szkoły na początku roku szkolnego" – napisano w uzasadnieniu projektu noweli. "Zasady demokratycznego państwa prawa nie stoją na przeszkodzie, aby rozporządzenie weszło w życie w ww. terminie" – dodano.

 

"Ze względu na oczekiwania środowiska oświatowego, tj. rodziców uczniów, dyrektorów szkół i samych uczniów, oraz pilny charakter wejścia w życie projektowanych rozwiązań (umożliwienie niepełnoletnim uczniom odbiór i potwierdzenie odbioru legitymacji szkolnych, które są wydawane przez szkoły na początku roku szkolnego), zdecydowano o odstąpieniu od przeprowadzania konsultacji publicznych oraz od przedkładania projektu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego" – czytamy w ocenie skutków regulacji. 

pgo/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie