Kalendarz roku szkolnego 2019/2020. 4,6 mln uczniów rozpoczęło naukę

Polska

Dla 4,6 mln uczniów z blisko 24 tys. szkół w poniedziałek zaczął się nowy rok szkolny 2019/2020. Dla blisko 384,9 tys. uczniów rozpoczynających naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych dzwonek szkolny zabrzmiał po raz pierwszy. Rok szkolny 2019/2020 potrwa do 26 czerwca.

Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach podstawowych będzie się uczyć w sumie ponad 3 mln uczniów. Z kolei w ławach szkół ponadpodstawowych zasiadać będzie około 1,5 mln uczniów: w liceach ogólnokształcących - 643,5 tys., w technikach - 659,9 tys., w szkołach branżowych I stopnia - 199,9 tys. uczniów.

 

"Podwójny rocznik" w szkołach średnich

 

W związku z reformą edukacji w pierwszych klasach szkół średnich będzie w tym roku więcej uczniów niż w latach ubiegłych - tzw. podwójny rocznik, czyli ostatni rocznik absolwentów gimnazjów i pierwszy rocznik absolwentów 8-letnich szkół podstawowych. W pierwszych klasach liceów uczyć się będzie 333,3 tys. uczniów, w pierwszych klasach techników - 299 tys. uczniów, a w pierwszych klasach szkół branżowych pierwszego stopnia - 109,7 tys. uczniów.

 

W szkołach policealnych nowy rok szkolny rozpocznie ok. 220 tys. słuchaczy, a w szkołach dla dorosłych (podstawowych i liceach) ok. 142 tys. słuchaczy.

 

2 września to również pierwszy dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla około 1,4 mln dzieci w wieku 3-6 lat w ponad 22 tys. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

 

Kalendarz roku szkolnego

 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 przewiduje m.in. dwie dłuższe świąteczne przerwy w nauce: zimową - na Boże Narodzenie - od 23 grudnia do 2 stycznia (de facto będzie ona o dwa dni dłuższa - rozpocznie się 21 grudnia, bo 23 grudnia wypada w poniedziałek) oraz wiosenną - na Wielkanoc - od 9 do 14 kwietnia.

 

Dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się w czterech terminach:

  • od 11 do 26 stycznia będą wypoczywali uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego;
  • od 25 stycznia do 2 lutego - z podlaskiego i warmińsko-mazurskiego;
  • od 25 stycznia do 9 lutego - z kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego;
  • od 8 do 23 lutego - z dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. 

 

Egzamin ósmoklasisty 21-23 kwietnia

 

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się od 21 do 23 kwietnia. 21 kwietnia zostanie przeprowadzony egzamin z języka polskiego, 22 kwietnia - z matematyki, 23 kwietnia - z języka obcego nowożytnego.

 

Drugi termin egzaminu, dla tych uczniów, którzy nie będą mogli zdawać w kwietniu, wyznaczono na 1-3 czerwca.

 

Egzamin gimnazjalny (przeprowadzany będzie tylko w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym) odbędzie się od 8 do 10 stycznia.

 

Drugi termin tego egzaminu, dla tych, którzy nie będą mogli zdawać w styczniu, wyznaczono na 21-23 kwietnia.

 

Jest scenariusz matury 2020

 

Maturzyści rok szkolny zakończą 24 kwietnia. Egzaminy maturalne rozpoczną się 4 maja. Sesja pisemnych potrwa do 21 maja, a ustnych do 22 maja. Egzaminy pisemne będą przeprowadzane rano - początek o godz. 9:00, i po południu - początek o godz. 14:00.

 

Sesja maturalna rozpocznie się 4 maja egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego samego dnia po południu będzie przeprowadzony egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym.

 

5 maja rano odbędzie się egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu - z języka łacińskiego i kultury antycznej.

 

Na 6 maja zaplanowano egzamin z języka angielskiego (rano na poziomie podstawowym, po południu na poziomie rozszerzonym). W przypadku egzaminów z innych języków obcych dwa poziomy także będą przeprowadzane jednego dnia.

 

Egzamin z języka niemieckiego będzie 12 maja, z rosyjskiego - 14 maja, z francuskiego - 15 maja, z hiszpańskiego - 19 maja, z włoskiego i łemkowskiego - 20 maja, a z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) i z języka kaszubskiego - 21 maja.

 

7 maja rano uczniowie przystąpią do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu - z filozofii; 8 maja: rano - z biologii, po południu - z wiedzy o społeczeństwie; 11 maja: rano - z chemii, po południu - z informatyki; 13 maja: rano - z geografii, po południu - z historii sztuki; 18 maja: rano - z fizyki i astronomii, po południu - z historii; 21 maja - po południu z historii muzyki i wiedzy o tańcu.

 

Termin egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez abiturientów klas dwujęzycznych wyznaczono na 21 maja.

 

Matury ustne od 7 do 22 maja

 

Szczegółowy kalendarz ustnych egzaminów maturalnych ustalają szkolne komisje egzaminacyjne. Centralna Komisja Egzaminacyjna zdecydowała tylko, że od 7 do 22 maja mają się odbyć egzaminy z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z łemkowskiego i kaszubskiego. Od 4 do 25 maja mają być przeprowadzone egzaminy z języków obcych nowożytnych.

 

Dodatkowe terminy pisemnych i ustnych egzaminów maturalnych wyznaczono od 1 do 19 czerwca.

 

Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne będą przeprowadzone 25 sierpnia, a poprawkowe ustne 24-25 sierpnia.

 

Do 30 września dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować o dodatkowych dniach wolnych od zajęć lekcyjnych. Ich liczba jest różna dla poszczególnych typów szkół i wynosi: do 8 dni w szkole podstawowej, do 10 dni w liceum ogólnokształcącym i technikum, do 6 dni w szkole branżowej I stopnia. Najczęściej szkoły decydują, aby wolne były dni egzaminów wewnętrznych i rekolekcji.

 

  

 

ac/hlk/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie