KNF nałożyła 10 mln zł kar na Alior Bank

Biznes
KNF nałożyła 10 mln zł kar na Alior Bank
Polsat News

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła w sumie 10 mln zł kary na Alior Bank za naruszenia m.in. przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - poinformowała we wtorkowym komunikacie KNF.

"Komisja nałożyła na Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (...) kary pieniężne za naruszenia między innymi przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi" - poinformowała KNF.

 

Wysokość kar

 

Jak dodano, kara w wysokości 1 mln zł nałożona została "za istotne naruszenie między innymi przepisów ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 listopada 2015 r.". Natomiast druga kara, w wysokości 9 mln zł, dotyczy naruszenia m.in. "przepisów ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 21 kwietnia 2018 r.".

 

"Wskazane naruszenia związane były z pośrednictwem Alior Bank SA w obrocie certyfikatami inwestycyjnymi funduszy: WI Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, SGB WI Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, WI Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, WI Vivante Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej »fundusze WI«)" - napisano.

 

KNF poinformowała, iż z ustaleń przeprowadzonego postępowania wynika, że miały miejsce między innymi przypadki braku zawierania przez Bank pisemnych umów dotyczących przyjmowania i przekazywania oraz wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych z osobami nabywającymi i zbywającymi certyfikaty inwestycyjne funduszy WI w ramach obrotu wtórnego za pośrednictwem Biura Maklerskiego Banku.

 

Komisja wskazała też, że Alior Bank świadczył usługi doradztwa inwestycyjnego na rzecz klientów, z którymi nie zawarto wcześniej umów dotyczących tego rodzaju usług.

 

"Ustalenia postępowania wykazały, że pomimo braku umów pracownicy banku w drodze korespondencji e-mail przekazywali klientom informacje i udzielali im wskazówek dotyczących inwestycji w certyfikaty inwestycyjne funduszy WI. Informacje te pozwalały klientom na jednoznaczną identyfikację zarówno instrumentów finansowych (certyfikatów inwestycyjnych poszczególnych funduszy WI), jak również kierunku ich rekomendowanych inwestycji" - napisano.

 

Komisja wskazała, że świadczenie usług maklerskich powinno odbywać się zarówno w oparciu o obowiązujące w danej firmie inwestycyjnej regulacje wewnętrzne, jak i umowy zawierane z osobami, na rzecz których usługa jest świadczona.

 

"Umowy potwierdzają zgodną wolę stron co do zakresu faktycznie wykonywanych czynności i gwarantują zachowanie uprawnień z nich wynikających. Służy to ochronie interesów stron, w tym interesów klientów. Świadczenie usług maklerskich bez uprzedniego zawarcia umów z klientami stanowi więc naruszenie przepisów prawa oraz istotną nieprawidłowość polegającą na świadczeniu usług maklerskich bez uwzględnienia najlepiej pojętego interesu klienta. Zdaniem Komisji, obowiązek dołożenia najwyższej staranności i działania w zgodzie z najlepiej pojętym interesem klientów należy do fundamentalnych zasad postępowania firmy inwestycyjnej" - napisano w komunikacie.

 

Alior Bank nie komentuje decyzji KNF

 

Alior Bank nie komentuje decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z 6 sierpnia 2019 r. - przekazał we wtorek dyrektor działu PR i komunikacji wewnętrznej banku Marcin Herman. KNF nałożyła na bank 10 mln zł kar za naruszenia m.in. przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 

Przedstawiciel banku zwrócił uwagę, że w opinii KNF "na wysokość sankcji znacząco wpłynęły działania podejmowane przez Alior Bank SA w celu usunięcia skutków naruszeń prawa, w tym w szczególności działania wobec osób, które za pośrednictwem Banku złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne funduszy WI. (...) Komisja wskazuje, że tego rodzaju działania budują zaufanie do podmiotów nadzorowanych jako instytucji zaufania publicznego i są pożądane z punktu widzenia ochrony interesu klientów".

 

Na zakończenie wtorkowej sesji na GPW akcje Aliora zwyżkowały o ponad 9 proc.

 

Alior poinformował we wtorek, że w pierwszym półroczu br. osiągnął przychody na poziomie ponad 2 mld zł o 3,6 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (1 mld 963 mln zł). Bank po sześciu miesiącach wypracował 158 mln zł zysku netto. 

pgo/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie