Był ministrem zdrowia w rządach Millera i Belki. Został pełnomocnikiem ds. reformy w psychiatrii

Polska
Był ministrem zdrowia w rządach Millera i Belki. Został pełnomocnikiem ds. reformy w psychiatrii
rpo.gov.pl

Minister zdrowia Łukasz Szumowski ustanowił pełnomocnika ds. reformy w psychiatrii; został nim dr Marek Balicki - poinformował we wtorek resort zdrowia na Twitterze. Balicki jest lekarzem psychiatrą, byłym ministrem zdrowia. Kieruje biurem pilotażu Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego.

"Minister zdrowia prof. @SzumowskiLukasz ustanowił pełnomocnika ds. reformy w #psychiatria, którym został dr Marek Balicki" - poinformował we wtorek resort zdrowia na Twitterze.

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia zostało opublikowane zarządzenie szefa resortu z 29 lipca 2019 r. ws. ustanowienia pełnomocnika ministra zdrowia do spraw reformy w psychiatrii oraz powołania na tę funkcję Marka Balickiego.

 

"W celu rozwoju opieki psychiatrycznej"

 

Zgodnie z zarządzeniem, do zadań pełnomocnika należy: inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu reformę i rozwój opieki psychiatrycznej w Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem leczenia uzależnień; koordynacja realizacji założeń Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w zakresie reformy opieki psychiatrycznej; wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra zdrowia; przedstawianie ministrowi zdrowia: informacji w zakresie analiz, ocen i wniosków związanych z realizacją zadań oraz propozycji w zakresie rozwiązań legislacyjnych i organizacyjno-finansowych rekomendowanych w celu rozwoju opieki psychiatrycznej.

 

Pełnomocnik ma wykonywać zadania we współpracy z jednostkami zaangażowanymi w proces reformy i rozwój opieki psychiatrycznej, podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w szczególności z Narodowym Funduszem Zdrowia, Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a także z konsultantem krajowym w dziedzinie psychiatrii i konsultantem krajowym w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

 

"Niezbędnych do realizacji zadań"

 

Minister zdrowia upoważnił pełnomocnika ds. reformy w psychiatrii do uczestniczenia w pracach Rady ds. Zdrowia Psychicznego.

Komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia oraz jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra zdrowia mają wspierać pełnomocnika w realizacji powierzonych mu zadań, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań, zgodnie z ich kompetencjami określonymi w zarządzeniu ministra zdrowia.

 

Marek Balicki ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. Uzyskał specjalizacje w dziedzinie anestezjologii (I stopnia) i psychiatrii (II stopnia). Był ministrem zdrowia w gabinetach Leszka Millera i Marka Belki, posłem na Sejm I, II i VI kadencji, senator V kadencji.

 

W październiku 2015 został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wkrótce potem objął kierownictwo biura pilotażu Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego, w ramach którego zaplanowano utworzyć ambulatoryjne centra opieki psychiatrycznej.

 

Opieka w miejscu zamieszania 

 

Pilotaż wprowadzania psychiatrii środowiskowej dla dorosłych ruszył w lipcu ub.r. Zmiana polega na odchodzeniu od modelu polegającego głównie na pobycie w szpitalu psychiatrycznym na rzecz opieki w miejscu zamieszkania. Odpowiedzialność za zorganizowanie opieki przekazano centrom zdrowia psychicznego dla dorosłych. Ruszyło 27 takich centrów. Łącznie obejmują one trzy miliony dorosłych mieszkańców, czyli 10 proc. populacji.

 

Mapę centrów zdrowia psychicznego można znaleźć na stronie Czp.org.pl. Pomoc w centrach dostępna jest bez zapisów, niepotrzebne jest skierowanie. Od poniedziałku do piątku w centrach działają punkty koordynacyjno-zgłoszeniowe, w których na pierwszą konsultację przyjmują specjaliści: lekarz psychiatra, psycholog, psychoterapeuta lub pielęgniarka psychiatryczna. 

maw/zdr/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie