Rząd zgodził się na powstanie komisji ds. pedofilii

Polska
Rząd zgodził się na powstanie komisji ds. pedofilii
Pixabay/Simedblack

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy w sprawie powołania państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 15 lat. Projekt przedłożył wiceprezes Rady Ministrów Jacek Sasin.

"W projekcie ustawy powołującym komisję zawarto preambułę, w której m.in. wyrażono przekonanie, że żadne działania skierowane przeciwko wolności seksualnej i obyczajności dzieci - mimo upływu lat - nie mogą być chronione tajemnicą ani nie mogą ulec zapomnieniu - dla ochrony czci, praw i godności osób poszkodowanych" - napisano w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu rządu.

 

Poinformowano w nim, że głównymi celami działania komisji będzie m.in. wydawanie postanowień o wpisie do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, zawiadamianie odpowiednich organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pedofilii czy też o niezawiadomieniu właściwego organu o podejrzeniu przestępstwa pedofilii.

 

Do zadań komisji będzie też należeć - jak podano - identyfikowanie zaniedbań i zaniechań organów państwa, organizacji pozarządowych, podmiotów i instytucji prowadzących działalność edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną i związaną z kulturą fizyczną, wypoczynkiem oraz leczeniem, a także samorządów zawodowych, kościołów oraz związków wyznaniowych, w tym kościelnych osób prawnych oraz osób prywatnych, jeśli chodzi o wyjaśnianie przypadków nadużyć seksualnych.

 

Komisja złoży się z siedmiu członków

 

Komisja będzie niezależna od organów władzy publicznej i będzie się składać z siedmiu członków: trzech - powołanych przez Sejm większością trzech piątych; jednego - powołanego przez Senat większością trzech piątych głosów, a także po jednym członku powołanym odpowiednio przez prezydenta, premiera i rzecznika praw dziecka.

 

"Członkami komisji powinny zostać osoby o najwyższym stopniu wiedzy merytorycznej oraz bogatym doświadczeniu zawodowym. Dlatego też wśród podmiotów, które będą mogły zgłaszać kandydatów na członków komisji wskazano: Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych, Krajową Radę Sądownictwa, Krajową Radę Prokuratorów, Naczelną Izbę Lekarską, Krajową Izbę Psychologów oraz organizacje pozarządowe, których zadania statutowe przez co najmniej dwa lata obejmowały działania związane z prawami dzieci, w szczególności związane z ochroną i przeciwdziałaniem przemocy, w tym seksualnej" - podano w komunikacie.

 

Przewodniczącego komisji wybierać będzie - spośród członków komisji - Sejm zwykłą większością głosów. Kadencja komisji trwać będzie 7 lat. W pracach komisji będzie mógł brać udział, z głosem doradczym i na zaproszenie przewodniczącego, przedstawiciel rzecznika praw obywatelskich.

 

Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w dzienniku ustaw.

 

Premier: opozycja zostanie zaproszona do udziału w komisji

 

O zamiarze powołania komisji ds. badania przypadków pedofilii poinformował 21 maja premier Mateusz Morawiecki. Jak wtedy zaznaczył, będzie ona zajmowała się wszystkimi środowiskami, m.in. duchownymi, a także środowiskami artystycznymi i nauczycielskimi. Szef rządu zapowiedział, że do udziału w jej pracach zostanie zaproszona także opozycja.

 

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk poinformował, że projekt ma dalej niezwłocznie trafić na jeszcze lipcowe posiedzenie Sejmu.

wka/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie