Rewolucyjne zmiany na SOR-ach. Nowy system będzie prognozował czas oczekiwania

Polska

W poniedziałek wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia przewidujące m.in. zmiany w systemie zarządzania szpitalnymi oddziałami ratunkowymi i wprowadzenie ujednoliconego systemu segregacji medycznej przy wykorzystaniu narzędzia TOPSOR. Nowe rozwiązania - jak akcentuje resort zdrowia - są wdrażane w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i lepszą organizację pracy personelu medycznego.

Do szpitalnego oddziału ratunkowego będą przyjmowani pacjenci zgłaszający się samodzielnie, przywiezieni przez zespoły ratownictwa medycznego, jednostki współpracujące z systemem, zespoły wyjazdowe w ramach zabezpieczenia imprez masowych, a także przywiezieni przez zespoły w ramach działań poszukiwawczo-ratowniczych oraz zespoły transportu sanitarnego na podstawie zlecenia lekarza, w ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

MZ przypomina, że od 1 października w wybranych SOR-ach będzie wprowadzony system segregacji pacjentów. Wszyscy trafiający na SOR zostaną objęci jednolitym systemem triażu - ustalenia stopnia pilności oczekiwania pacjenta na badanie lekarskie.

 

Pięć kolorów

System TOPSOR (tryb obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym) będzie mierzył czas dla każdego pacjenta oddzielnie, prognozował czas oczekiwania, analizował parametry medyczne i przydzielał do odpowiednich kategorii.

Resort wyjaśnia, że personel medyczny przeprowadzi wstępne badanie (triaż), w wyniku którego pacjent zakwalifikowany zostanie do jednej z pięciu kategorii oznaczonych kolorem.

Poszczególne kolory oznaczać będą stopień pilności oczekiwania na wizytę lekarską. Każdy przypisany kolor determinuje również maksymalny czas przyjęcia pacjenta.

Osoby oczekujące w SOR będą pozostawały pod nadzorem personelu odpowiedzialnego za segregację medyczną, a w razie konieczności poddawane ponownej ocenie stanu klinicznego, nie rzadziej jednak niż co 1,5 godziny.

 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

MZ podkreśla, że nowe rozwiązania ułatwią wyodrębnienie grupy osób rzeczywiście wymagających pilnej pomocy medycznej oraz na przekierowanie z SOR do POZ osób, których stan nie wymaga pilnej interwencji, a które obecnie stanowią znaczne obciążenie oddziałów ratunkowych. Zasady przekierowywania pacjentów do POZ zostaną zapisane w regulaminie organizacyjnym szpitala.

Resort podkreśla, że wzmocniono uprawnienia lekarzy SOR co do umieszczania pacjentów na oddziałach szpitala, co dotychczas stanowiło problem i dodatkowo zniechęcało personel do pracy w SOR. Nowe przepisy precyzują również obowiązek zapewnienia pacjentom niezwłocznego dostępu do diagnostyki w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia, w tym do tomografii komputerowej.

Osoby, które zostaną oznaczone kolorami: niebieskim i zielonym, mogą być kierowane do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu POZ, jednak personel udzielający świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, znajdujący się w lokalizacji SOR, będzie mógł udzielać świadczeń zdrowotnych w SOR, jeśli zajdzie taka konieczność.

 

Lekarze ze specjalizacją 

MZ podnosi, że ordynatorem SOR od 1 stycznia 2021 roku będzie mógł zostać wyłącznie lekarz mający specjalizację w dziedzinie medycyny ratunkowej. Od 1 stycznia 2027 r. na stałe obecny w oddziale będzie musiał być przynajmniej jeden lekarz mający tę specjalizację.

Pracę pielęgniarek i ratowników medycznych będzie koordynowała pielęgniarka oddziałowa, będąca pielęgniarką systemu, ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu, mający wykształcenie wyższe i co najmniej pięcioletni staż pracy w SOR. W szpitalach pojawią się również rejestratorki medyczne i personel pomocniczy.

Liczba ratowników medycznych i pielęgniarek w SOR będzie musiała być na tyle wysoka, by oddział spełniał kryteria czasu oczekiwania pacjentów w poszczególnych kategoriach triażu.

 

"Wydatki na oddziały ratunkowe wzrosły o ponad 53 proc."

MZ informuje, że jeśli na SOR pojawi się pacjent, u którego podejrzewa się lub stwierdzi chorobę zakaźną, personel zobowiązany jest umieścić go w odizolowanym pomieszczeniu, które również będzie wymagane w oddziale.

Szpitalny oddział ratunkowy będzie miał obowiązek posiadania m.in. desek ortopedycznych na wymianę pomiędzy SOR a zespołami ratownictwa medycznego.

Ministerstwo akcentuje, że w ostatnich czterech latach wydatki NFZ na oddziały ratunkowe wzrosły o ponad 53 proc.

Od 1 lipca nastąpi wzrost tzw. stawki bazowej dla SOR-ów. Zgodnie z zarządzeniem prezesa NFZ stawka zostanie zwiększona o 10 proc.

zdr/ Polsat News, PAP

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze