Rząd przyjął projekt ws. zerowego PIT-u. "By młodzi mieli dobre perspektywy rozwoju"

Polska
Rząd przyjął projekt ws. zerowego PIT-u. "By młodzi mieli dobre perspektywy rozwoju"
Polsat News

- Musimy dbać o to, żeby w każdym możliwym aspekcie życia społecznego, gospodarczego ludzie młodzi czuli, że mają dobre, poprawiające się perspektywy rozwoju osobistego i wejścia w życie zawodowe - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy ws. zerowego PIT-u dla osób do 26. roku życia.

- Jedno z głównych zadań, jakie sobie postawiliśmy przed rządem parę lat temu, to żeby nie dochodziło już do kolejnego upływu, ubytku krwi, który szczególnie jest bolesny dla całego państwa, narodu, społeczeństwa, jeżeli dotyczy młodego pokolenia - powiedział premier podczas spotkania z młodymi #BezPITdlaMłodych.

 

"Wyjechało ponad 1,5 mln ludzi"

 

Jak mówił, od wejścia Polski do Unii Europejskiej, "mniej lub bardziej na trwałe, na stałe wyjechało ponad 1,5 mln ludzi". - Może mniej na trwałe, bo cały czas jeszcze wierzę, że nasze programy, które będziemy wdrażać - a rozpędzamy się z nimi - doprowadzą do tego, że duża część z nich zdecyduje się wrócić - podkreślił.

 

Szef rządu zaznaczył, że rząd musi dbać o to, "żeby w każdym możliwym aspekcie życia społecznego, gospodarczego, publicznego, edukacja, kultura, żeby ludzie młodzi czuli, że mają dobre, poprawiające się perspektywy rozwoju osobistego i wejścia w życie zawodowe, realizacji karier zawodowych w życiu gospodarczym".

 

- I temu służy pewnego rodzaju logika finansowo-fiskalno-rozwojowo-biznesowo-gospodarczo-społeczna. Czyli logika działań, które mają doprowadzić do tego, że będzie większa skłonność was ludzi młodych, żeby tu pozostać, żeby nabierać pierwsze doświadczenia w pierwszych firmach, do których zostaniecie przyjęci lub samemu wykupować tą rzeczywistość gospodarczą, czyli podjąć się działalności gospodarczej, bacy kowalem własnego losu, być przedsiębiorcą - tłumaczył premier

 

Ustawa być może od sierpnia

 

Jak mówił wiceminister finansów Piotr Nowak, w ocenie MF, "jest to dość duża ulga, de facto tzw. trzynastka. Jak ktoś zarabia pensję minimalną, 2200 zł brutto, to zostanie mu w portfelu 1600 zł". - To bardzo rewolucyjna zmiana - dodał.

 

- Zależy nam, by ustawa zaczęła obowiązywać pierwszego sierpnia - poinformował wiceminister.

 

Jak stwierdził Nowak, każda uprawniona osoba będzie mogła złożyć do swojego pracodawcy odpowiednie oświadczenie i po 1 sierpnia dostawać pensję bez potrąconego podatku. Jeżeli tego nie zrobi, będzie mogła sobie wszystko odliczyć w rozliczeniu rocznym - dodał wiceminister.

 

Nowak przypomniał, że przepisy obejmują wszystkie umowy o pracę i umowy zlecenia. - Cieszymy się, bo zależy nam na młodych. Wydaje nam się, że to pozwoli nie tyle zrealizować wasze wszystkie marzenia, ale na pewno je przyspieszy - stwierdził.

 

Kto skorzysta z zerowego PIT-u?

 

Zerowy PIT ma dotyczyć przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby do 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 tys. 528 zł. Odpowiada to górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej.

"W 2019 r. limit zwolnienia wyniesie 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy (od sierpnia do grudnia). Nadwyżka przychodów ponad limit 85 528 zł (w 2019 r. ponad 35 636,67 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej" - podało Centrum Informacyjne Rządu.

 

Podkreśliło, że projektowana ustawa utrzymuje status quo w odniesieniu do dochodów pełnoletniego (do 25. roku życia) uczącego się dziecka przy ustalaniu prawa rodzica do preferencyjnego opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci lub i ulgi na dzieci.

 

"Zarobki dziecka (z pracy oraz z umów zlecenia) - niezależnie od tego czy będę opodatkowane, czy objęte zwolnieniem na podstawie ustawy PIT - nie będą mogły przekroczyć 3 089 zł, aby nie pozbawić prawa rodzica do tych preferencji podatkowych. Przyjęty projekt uwzględniania przychody zwolnione przy ustalaniu limitu 50 proc. kosztów z praw majątkowych. W rezultacie suma przychodów zwolnionych od podatku oraz 50 proc. kosztów uzyskania przychodów, nie może przekroczyć 85 528 zł. Regulacja ta ma zapobiegać kumulacji tych dwóch preferencji podatkowych (zwolnienia i kosztów)" - napisało.

 

Zerowy PIT to nie likwidacja składek na ubezpieczenia

 

Zastosowanie zwolnienia z PIT ma nie pozbawić podatnika prawa do wspólnego opodatkowania dochodów małżonków - w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, o ile tylko spełnione zostaną warunki do tych preferencji.

 

"Do dochodów podlegających opodatkowaniu (ponad kwotę korzystającą ze zwolnienia) podatnicy mogą również stosować tzw. kwotę wolną" - podało CIR.

 

Centrum dodało, że projekt realizuje zapowiedź dotyczącą likwidacji podatku PIT dla młodych do ukończenia 26. roku życia, a nie likwidacji obciążeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to, że ulga w PIT nie zwalania z zapłaty składek emerytalnych i rentowych do ZUS oraz zdrowotnych do NFZ.

 

Skala bezrobocia wśród młodych

 

Według CIR przyjęte rozwiązanie będzie szczególnie korzystne dla osób młodych wchodzących na rynek pracy (już pracujących powinno skłonić do wyjścia z tzw. szarej strefy) oraz spowoduje obniżenie kosztów pracy (zmniejszy się tzw. klin podatkowy, czyli różnica między całkowitym kosztem zatrudnienia osoby a wynagrodzeniem, które po opłaceniu podatku i składek na ubezpieczenie społeczne otrzymuje ona na rękę).

 

Przypomniano, że stopa bezrobocia wśród osób młodych (15-24 lata) w 2017 r. wyniosła w Polsce 14,8 proc. i była o 2,0 pkt. proc. niższa od średniej unijnej, przy czym wśród osób w podgrupie 15-19 lat jest ona wyższa od przeciętnej w UE (odpowiednio: 23,0 proc. i 21,0 proc. w 2017 r.). Dla porównania stopa bezrobocia ogółem (15-74 lata) w Polsce jest niższa niż w UE (w 2017 r. odpowiednio: 4,9 proc. i 7,6 proc.).

 

"Zerowy PIT to odpowiedź na wyzwania stojące przed młodymi ludźmi"

 

- Dzięki zerowemu podatkowi PIT, pracodawcy zdecydowanie bardziej przychylnym okiem będą patrzeć na studentów-pracowników, ponieważ będzie ich łatwiej zatrudnić. - oceniła Patrycja Serafin, przewodnicząca Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

 

- Co więcej, wynagrodzenie będzie spływało do kieszeni właśnie tych młodych ludzi. Zmotywowani, będą mogli wnieść bardzo dużo do przedsiębiorstwa, w którym będą zatrudnieni - dodała. 

 

- Zerowy PIT to odpowiedź na kluczowe wyzwania, jakie stoją przed młodymi ludźmi - wskazał Dawid Moryl, szef Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczpospolitej.

 

Jak zaznaczył, młodzi z jednej strony wchodzą na rynek pracy i dostają raczej niewielkie wynagrodzenia, a z drugiej strony nadchodzi czas zakładania rodzin, do czego potrzeba dużych funduszy.

 

-  Zerowy PIT "fajnie się uzupełnia" z poprzednimi programami rządowymi, takimi jak 500 plus. Młode osoby poniżej 26 roku życia, kiedy zazwyczaj nie mają dzieci, mogą więcej zarabiać, ponieważ mają zerowy PIT, a następnie kiedy mają dzieci - dostają świadczenie - przekonywał.

bas/wka/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie